Välkommen till kundportalen

NTEX AB förvärvade JEK FORWARDING AB vid årsskiftet 2019/2020, som därmed blivit en del av vår verksamhet.

Pga att vi inte kan överföra data från JEK in till NTEX AB system är vi under en period tvungna att separera de olika kundportalerna.

För en del kunder kommer detta under en period innebära sökning i två separata portaler, beroende på när sändningen har avgått.

Har aviseringen kommit ifrån NTEX AB, ska Ni söka i NTEX portalen.

Har aviseringen kommit ifrån JEK FORWARDING AB, ska Ni söka i JEK Portalen.