Tillsammans kan
vi göra mer

Vi på NTEX arbetar för ett ansvarsfullt företagande, vilket betyder att vi hela tiden är medvetna om hur företaget påverkar samhället och miljön. Det handlar om att balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi är övertygade om att vi kan nå längre med hållbarhet – om vi jobbar tillsammans.

I frontlinjen av omställningen

Det går framåt i transportbranschen. Fordonen blir allt renare och bränsleeffektivare och genom bra planering kan tillgänglig lastkapacitet utnyttjas på ett resurssnålt sätt. Men självklart finns mer att göra för att minska miljöpåverkan och skapa hållbara transporter. Det är viktigt med effektivare vägfordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering. På NTEX arbetar vi målmedvetet för att ligga i frontlinjen för omställningen av transportsektorn.

Tillsammans med våra leverantörer

Vi är noga med företagen och fordonen som ingår i våra transportkedjor. Vi skriver bara avtal med ansvarstagande partners som arbetar aktivt med säkerhet och miljö. Våra leverantörskrav omfattar allt från att minimera utsläpp och val av bränsle, till en säker och sund arbetsmiljö tillsammans med våra kontrakterade samarbetspartners.

Tillsammans med dig

Idag finns möjligheten att se till att dina transporter gör mindre inverkan på miljön. Genom aktiva val av dig som fraktköpare och i samråd med NTEX kan du banta företagets klimatavtryck. Framförallt har valet av transportsätt stor inverkan på klimatutsläppen. Om traditionella lastbilstransporter kan ersättas med järnväg, sjöfart eller elfordon kan transporterna bli mer klimateffektiva. Men det kan också handla om att öka fyllnadsgraden, optimera rutterna, välja alternativa bränslen eller att acceptera lite längre ledtider.

Om du strävar efter att minimera ditt företags klimatpåverkan kan vi beräkna dina CO₂-utsläpp och klimatkompensera dina transporter. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan minska vår gemensamma miljöpåverkan.

Vi jobbar aktivt med CSR

Som företag vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi tar ansvar, ur såväl ett ekonomiskt som socialt perspektiv genom att bland att stötta lokala föreningar och projekt.

IK Sävehof och projektet #viställerupp
Tillsammans med IK Sävehof bidrar vi till förbättrad hälsa, integration, inkludering och gemenskap bland unga och barn.

Andra föreningar vi stöttar:
Frölunda Indians
ÖIS fotboll
Lejonen Speedway Gislaved

Donationer och insamlingar:
WWF för en levande planet.
Rosa Bandet företagsvän – bidrag till bröstcancerforskning.
Mustaschkampen företagsvän – för att sprida kunskap och donera till forskning om prostatacancer.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att man finansierar åtgärder som på olika sätt bidrar till att reducera klimatpåverkande utsläpp som sker utanför den egna verksamheten, som en kompensation för de utsläpp man själv genererar. Det kan till exempel handla om trädplantering, energieffektivisering eller satsningar på förnybar energi. Vi klimatkompenserar dina projekt via Gold Standard – en certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer.

Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo