Våra tjänster: Sjö, flyg & tågfrakt

Kompetens att ta helhetsansvar


NTEX speditörer lotsar dig rätt. Vi har kompetensen att optimera din globala transportkedja, för både enstaka leveranser och större transportuppdrag med en mix av olika fraktslag. Hos oss finns även stor erfarenhet och expertkunskap när det gäller projektlast, överdimensionerat, tungt, högt och komplext. Våra medarbetares noggrannhet, vaksamhet och engagemang borgar för problemfria transporter för dig.

Sjöfrakt med samlastning och veckovis trafik

NTEX erbjuder veckovisa ankomster och avgångar till och från alla kontinenter. Tack vare avtal med i stort sett samtliga rederier får du all flexibilitet du kan önska dig. Vi har gedigen kunskap att ta fram rätt alternativ, anpassat till din verksamhet. Med lång erfarenhet av sjöfrakt hjälper vi dig att genomföra transporterna i enlighet med alla krav – oberoende om det handlar om standard- bulk- eller tankgods.

Skeppsmäklare – Länken mellan varuägare och skeppsägare

Skeppsmäklaren är den avgörande förmedlande länken mellan varuägare och skeppsägare, där skeppsmäklaren ser till att varje transport fortlöper utan problem, till alla involverade parters tillfredsställelse.

NTEX är specialiserade inom torrlast/dry cargo, och agerar mäklare mellan varuägare och skeppsägare. Genom vårt medlemskap i BIMCO har vi tillgång till juridisk vägledning, kontraktsutformning, marknadsanalyser och försäkringar. Vårt kompetenta team utgör grunden för vårt goda internationella rykte. Detta rykte är byggt på kunskap, kompetens, förtroende och långsiktiga relationer. Denna tjänst riktar sig främst till er som har stora volymer som inte lämpar sig för konventionella container/bil-transporter.

Flygfrakt med korta transittider och säker hantering

När det gäller flygfrakter så flyger vi till alla destinationer i världen och kan erbjuda både veckoservice och expressfrakt. Hos oss finns alla resurser som behövs för sömlös förtullning och leverans till den slutgiltiga destinationen. Vår flygavdelning har även stor erfarenhet i hantering av farligt gods.

Tågfrakt som är pålitlig, prisvärd och hållbar

Tågtransporter i kombination med andra transportsätt innebär största möjliga flexibilitet och miljövänlighet. Det är ett tillförlitligt alternativ till befintliga flyg-, sjö- och vägtransporter mellan Europa och Asien.

Intermodala transporter – miljömässigt och ekonomiskt lönsamt

Intermodala transporter innebär hög flexibilitet och enkel hantering. Vi använder då flera transportslag för att få fram ditt gods. Lastbil, tåg, båt och flyg i optimal kombination – en smart lösning som hjälper till att reducera koldioxidavtrycket och kostnaderna vid långa transporter.

Vill du veta mer?

Våra experter på sjö, flyg & tågtransporter finns på plats och hjälper dig hitta en lösning på dina transportbehov.

Kontakta oss

Jerry Nilsson

Johan Rohdin

Ntex Kundportal

Logga in

Hantera dina sjö-, tåg- och flygtransporter genom att logga in på kundportalen.

Våra tjänster

line

Med utgångspunkt från dina önskemål finner vi optimala lösningar för ditt gods. Flexibelt och komplett, dygnet runt, året om.

Inrikes vägfrakt

Vi levererar till alla orter i Sverige och har egna terminaler och lager. Lasten går med NTEX lastbilar eller intermodalt.

Utrikes vägfrakt

Normalfrakt eller express? Med NTEX stora flotta av egna trailers kan vi hantera alla typer av uppdrag över hela Europa.

Lager & logistik

Fokusera på er kärnverksamhet. Vi kan sköta lagerhållning, inventering, plock, pack och distribution.

Projektlast och farligt gods

Kunskap och erfarenhet är vårt starkaste kort när det kommer till att hantera projektlast och farligt gods.