Valuta, drivmedel, vägskatter och SECA justering


Valuta/drivmedelsjustering justeras sedan 14 mars 2022 veckovis och baseras på värdena från föregående vecka. Justeringen var tidigare månadsvis och baserad på föregående månads värden.

SECA tillägget trädde i kraft 1 januari 2015 och kommer att justeras månadsvis. Tillägget kommer att tas ut på samtliga frakter där färjetransport är inkluderad. Kostnaden för FTL (Full Trailer Load) är per enhet och LTL (Less than Trailer Load) är per 100 kg (fraktdragande vikt).