Våra tjänster: Tullklarering & speditionstjänster

Tullklarering kan vara komplicerat; regler och förordningar måste ständigt uppdateras och dokumentation hanteras. Som en professionell frakt- och logistikpartner erbjuder NTEX kompletta tullklarerings- och speditionstjänster och ser till att du alltid har tillgång till nödvändig expertis och aktuell kompetens.

Vi har alla nödvändiga tillstånd

Vi erbjuder tulltjänster i samtliga länder där vi har egna kontor genom våra interna tullavdelningar eller via fasta avtal med tullombud. Ntex Sverige har alla nödvändiga tulltillstånd och godkännanden för att snabbt och effektivt kunna utföra alla tullrelaterade och gränsöverskridande tjänster. Vårt datorsystem kommunicerar digitalt med Tullen där det är möjligt – vilket även omfattar NCTS.

Vad innebär vår AEO-certifiering för er som kund?

Ntex AB är AEO-certifierade vilket säkerställer en korrekt hantering av samtliga förfaranden och efterlevnad av alla lagar och förordningar som omfattar era import- och exportvaror.

En AEO-certifiering innebär att vi har interna processer som bland annat  säkerställer dokumenthantering, handelssäkerhet och efterlevnad av tullbestämmelser. En AEO-certifiering är en internationell kvalitetsmärkning och gör NTEX till en säker aktör i er leveranskedja.

Våra tulltjänster hanteras av Ntex egna avdelning med erfarna tulladministratörer och Customs Compliance Specialists.

Vi hjälper er att skapa rätt förutsättningar för era tullsändningar, minimera kostnader och identifiera potentiella risker.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om vad NTEX kan erbjuda dig?

Hör gärna av dig!

Jenny Wallberg, Customs Manager Sweden