Information Förenklad deklaration

Publicerad 8 mars 2024

Förenklad deklaration import

Införandet av det nya standardtulldeklarationssystemet fortsätter och den 2 september 2024 (med införandeperiod fram till 27 september 2024) införs ny process för förenklad deklaration vid import.
I den nya förenklade deklarationen är det betydligt fler uppgifter som ska lämnas jämfört med dagens deklaration.

• Varukod (Taric-nummer)
• Nettovikt
• Ursprungsland

Taric-nummer innebär att det är den 10-siffriga varukoden som ska registreras redan i steg 1 av er förenklade deklaration. Steg 1 innehåller även varuposter till skillnad från idag, vilket kan medföra ökade kostnader för er. För dig som har tillstånd till förenklad deklaration idag innebär denna förändring att ni behöver besluta om ni har ett fortsatt behov av förenklad deklaration eller om ni istället ska börja använda standardtulldeklaration. Har ni fortsatt behov av förenklad deklaration måste ni ansöka om ett förnyat tillstånd för att fortsätta använda er av den förenklade deklarationsprocessen.

Notera att kompletterande deklarationen måste lämnas in i samma system som steg 1. Båda parter måste med andra ord gå över till det nya systemet samtidigt.

Nedan kan du läsa mer gällande förenklad deklaration.

Nya uppgifter i den förenklade deklarationen:
En varupost per varukod
10 siffrig varukod
Extra mängdenhet
Nettovikt
Ytterligare förfaranden
Transportdokument

Förenklad deklaration i det gamla systemet:
En varupost
Godsbeskrivning: T-shirts, shorts och sockor

Förenklad deklaration i nya systemet:
Varupost 1: 6109902000 t-shirts 100st
Varupost 2: 6103430000 shorts 50st
Varupost 3: 6115950000 sockor 150st

Vid frågor kontakta NTEX Tullavdelning på
se.customs@ntex.com eller 031-7278526

För mer info besök Tullverkets hemsida, klicka här .

Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo