Brådskande information RÖDA HAVET OCH SUEZKANALEN

Publicerad 19 december 2023

Nyligen riktade attacker mot kommersiella containerfartyg i Röda havet, som härstammar från konflikten mellan Israel och Palestina, har fått stora containerrederier att vidta försiktighetsåtgärder. Incidenterna inkluderar närmöten och direkta missilattacker mot fartyg.

Som ett resultat har många rederier beslutat att omlasta via Afrika. Förvänta dig allvarliga förseningar, fartyg ur position och ökade kostnader för tjänster som passerar Röda havet. NTEX är fortsatt engagerat i att tillhandahålla uppdateringar och samarbeta för optimala lösningar.

För frågor, vänligen kontakta ditt lokala NTEX-kontor.

Ntex newsletter
Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo