25 september 2023

Förseningar på E6 på grund av jordskred

På grund av ett jordskred utanför Stenungsund natten till lördagen är E6:an i höjd med Stenungsundsmotet helt avstängd i båda riktningar. Detta påverkar alla transporter till och från Norge samt övriga transporter som passerar området.

Läs mer
19 september 2023

Information om tysk vägtull

Den tyska regeringen har aviserat justeringar av det tyska tullsystemet för fordon över 7,5 ton per 1 december 2023.

Läs mer
11 september 2023

Europeiska unionen förlänger användningen av Emissionshandelssystemet (ETS)

Från och med den 1 januari 2024 förlänger Europeiska unionen användningen av Emissionshandelssystemet (ETS) för att inkludera sjöfartsindustrin och färjeoperatörer med målet att uppnå nettoutsläppsnolläge år 2050.

Läs mer
31 augusti 2023

Förväntade förseningar i Hong Kong på grund av tyfon

Vi vill informera om tyfonen Saola och dess potentiella inverkan på transporttjänster under de kommande dagarna, fredag/lördag/söndag.

Läs mer

Läs Ströms insikter

Thomas Ström, grundare av NTEX, har verkat i transportbranschen i över fyrtio år. Här delar med sig av sina tankar om frakt, aktualiteter och mycket annat.

Ntex newsletter
Ntex newsletter

Håll dig uppdaterad om nyheter och serviceinfo