Trafik under jul och nyår 2021/2022

2021-10-29

Inför kommande jul- och nyårshelg vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid. Se nedan generell information med utlastningsdagar från NTEX för leverans före jul. Lastning under mellandagarna kan i mån av tillgång till enheter ske med framkomst efter nyårs-/trettonhelgen. Finns krav på specifika last/lossningsdatum måste detta uttryckligen specificeras i bokningen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt. 

Notera att kapacitet av enheter och plats på färjor är begränsad under helgerna. NTEX förbehåller sig rätten att i dessa fall återkomma med ev. merkostnader då våra leverantörer har ändrade ledtider och kapacitet under denna period.

Se nedan länk för mer ingående information.

Sista utlastningdag och ordinarie efter nyår.

Kapacitetstillägg Europa

2021-10-19

Till följd av den chaufförs- och dragbilsbrist som råder i Europa och de extraordinära kostnadsökningar som det medfört kommer ett Kapacitetstillägg införas per 2021-11-01 på de europeiska marknaderna. Befintligt Kapacitetstillägg på Storbritannien & Irland, som tidigare kommunicerats, kommer ligga kvar på befintlig nivå.

Aktuellt Kapacitetstillägg per marknad och relation se nedan länk.

http://app.bwz.se/ntex

 

Green Pass Italien

2021-10-14

Från och med den 15 oktober är det lagkrav (Law Decree no. 127/021, s.k. Green Pass) i Italien att samtliga personer som befinner sig på arbetsplatsen ska kunna uppvisa ett vaccinationsbevis alternativt nytaget PCR alt. antigentest. Detta krav innefattar förutom arbetstagare på den aktuella arbetsplatsen även personer som temporärt befinner sig där. Lagen kommer initialt att gälla under perioden 2021-10-15 till 2021-12-31. De införda kraven kommer med största sannolikhet resultera i något längre ledtider.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX