Trafikinformation Finland

2020-07-01

Det tidigare tillägget, som applicerats till följd av ändrade seglingsscheman från rederierna, på Finlandstrafiken kommer tas bort per 2020-07-01.