Trafikinformation Italien

2020-03-23

Coronavirusets utökade spridning i Italien har fått till följd att tillverkningsindustrin, med endast ett fåtal undantag, kommer att stängas ned under perioden 26/3 - 5/4. Som ett resultat av denna shut down kommer vår trafik vara starkt begränsad och samtliga transporter kommer ske på Ad hoc-basis från och med dagens datum. Vi kommer fortsatt finnas på plats för att göra vårt yttersta för att lösa era specifika transportbehov och ber om er förståelse i denna svåra situation. Vid frågor vänligen kontakta er personliga speditörskontakt på NTEX.


Med Vänliga Hälsningar NTEX   

Trafikinformation

2020-03-18

Med hänvisning till nedan information som skickats ut tidigare har vi nu ett antal marknader med konkreta fall där vi får mer bestående extra kostnader. Detta gäller i nuläget Finlandstrafiken och Baltikumtrafiken där rederierna ändrat/tagit bort seglingar som gör att vi får ökade kostnader. Vi är tyvärr tvungna att ta ut dessa kostnader på våra kunder. Vi hoppas på förståelse för från er sida för denna åtgärd.

Se nedan tariff:

Baltikum

SEK
6 sek /100 kg
1100 SEK maximum per sändning

EUR
O,55 EUR / 100 kg
102 EURO maximum per sändning

Finland

SEK
14,50 SEK / pr. 100 kg
2500 SEK maximum per sändning

EUR
1,35 EUR / pr. 100 kg
232 EUR maximum per sändning

 

”I en rad länder har regeringarna infört åtgärder och regler som (tex. stängning av skolor, universitet och offentliga verksamheter, gränskontroller osv) begränsar verksamheter och företag.

Med bakgrund av detta är transport och logistikbranschen i ett force majeure tillstånd (Bekräftas av myndigheter i flera länder). 

Som vi informerat tidigare så kan detta påverka ledtider. Vår kapacitet är hittills god men vi ser nu att extra kostnader vid utförandet av transporterna är ofrånkomligt och vi vill härmed göra er uppmärksamma på att vi kommer att bli tvungna att fakturera våra kunder delar av dessa extra kostnader.

Detta gäller i dagsläget särskilt länder som har gränskontroller men kan komma att omfatta andra länder med kort varsel.

Ovanstående gäller from idag tills vidare.”

Trafikinformation Covid -19

2020-03-17

I en rad länder har regeringarna infört åtgärder och regler som (tex. stängning av skolor, universitet och offentliga verksamheter, gränskontroller osv) begränsar verksamheter och företag.

Med bakgrund av detta är transport och logistikbranschen i ett force majeure tillstånd (Bekräftas av myndigheter i flera länder). 

Som vi informerat tidigare så kan detta påverka ledtider. Vår kapacitet är hittills god men vi ser nu att extra kostnader vid utförandet av transporterna är ofrånkomligt och vi vill härmed göra er uppmärksamma på att vi kommer att bli tvungna att fakturera våra kunder delar av dessa extra kostnader.

Detta gäller i dagsläget särskilt länder som har gränskontroller men kan komma att omfatta andra länder med kort varsel.

Ovanstående gäller from idag tills vidare.

Statusuppdatering Corona - Road

2020-03-16

Information gällande landsgränser

Vi vill bara förtydliga för våra kunder att även om media rapporterat om att vissa länder har stängt sina gränser så gäller detta inte för transporter. Däremot kan det som vi tidigare informerat leda till fördröjningar och ökade kostnader i transportkedjan.

Med Vänliga Hälsningar NTEX

Information till Ntex kunder gällande Covid-19 viruset

2020-03-13

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet så vi följer noggrant händelseutvecklingen och uttalanden från relevanta myndigheter i berörda länder. NTEX har också infört en intern policy om hur vi skall agera (se utdrag nedan).

-   Om man känner sig sjuk stanna hemma och meddela din chef som vanligt
-   Alla tjänsteresor samt fysiska kundbesök skall from dagens datum tills vidare ställas       in.
-   Alla övriga fysiska möten skall hållas till ett minimum. (gäller även chaufförer osv)
-   Företaget avråder from dagens datum starkt ifrån alla privatresor.

I övrigt råder sunt förnuft och en allmänt god hygien.

När det gäller de tjänster som NTEX utför så har vi tidigare informerat om att ledtider kan påverkas med kort varsel och att vi då inte alltid har möjlighet att meddela alla kunder detta i alla lägen. Till följd av detta kan det uppkomma merkostnader. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Just nu påverkas trafikerna till och från Italien och Norge mest då det upprättats kontroller vid gränsen av all trafik. Men detta kan närsomhelst ske på andra marknader.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla en normal service.

Viktig information - uppdatering kring Corona

2020-03-10

Karantänen utökas i Italien och gäller från idag 10/3 i hela landet.
Trots dessa restriktioner går det fortfarande att transportera in och ut gods från Italien med lastbilstrafik.
Vår agent ITX i Milano och Verona har anpassat sin verksamhet efter förutsättningarna som råder.

Bekräftat är operativa driften igång hos ITX.

Som tidigare beskrivit hanterar vi våra kunders avrop efter dessa förutsättningar men vi måste vara vaksamma på att ledtiderna kan komma att påverkas.

Frågor kontakta operativ personal i Helsingborg.

Återkommer när/om nya förändringar sker.

Information gällande Italien trafiken

2020-03-09

Information gällande Italien trafiken

 

Italienska myndigheterna har i helgen beslutat att i princip sätta hela norra Italien i karantän (där ca: 16 miljoner människor bor) och har utfärdat ett nationellt nödläge. Karantänen gäller till att börja med till den 3 april.

 

Informationen som vi  har gällande detta är knapphändig men det skall dock gå att komma in och ut i området för att utföra transporter. Vi utgår i nuläget från att detta stämmer och vi kommer naturligtvis följa upp det i realtid. Hur det rent praktiskt kommer att gå till när man skall in i  ”red zone” som det kallas vet vi inte ännu.

 

Som ni förstår är situationen oklar och kan leda till stora fördröjningar av leveranser och upphämtningar av gods.

 

Vi kommer att hålla alla kunder uppdaterade så fort vi får ni info. Gå gärna in på vår hemsida löpande.

Ledtider på grund av Coronaviruset

2020-03-06

På grund av de rådande omständigheter kring Covid-19 (Coronaviruset) påverkas en del av våra trafiker vilket leder till att vi ej kan garantera att alla ledtider hålls. Detta pga de ökade restriktionerna och tillfälligt nytillkomna rutiner hos våra kunder, leverantörer och partners.

Vi ser dock inga stora avvikelser på de Europeiska marknaderna ännu.

Trots att utbrotten i nuläget varit isolerade till enstaka länder, kan det komma att påverka fler marknader.

Vi ber därför samtliga i kedjan, som eventuellt kan komma att påverkas av detta, om förståelse.

NTEX arbetar intensivt för att lösa alla våra kunders behov och krav. Vi fortsätter följa utvecklingen av spridningen och arbetar i linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera risk för spridning.

Har ni  specifika frågor gällande ledtider är ni välkomna att kontakta vår operativa personal.