Uppdatering Corona Storbritannien

2020-12-21

Det har under helgen kommit nyheter om en muterad form av Corona i Storbritannien och där ett flertal länder har beslutat om inreseförbud från Storbritannien.
Då det gäller godstransporterna till och från Storbritannien så har inreseförbudet i dagsläget inte någon direkt påverkan på vår verksamhet.

Vid eventuella frågor vänligen kontakt din speditör på NTEX.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX

Uppdatering gällande trafiken till och från UK

2020-12-11

Kära kunder,


Med hänvisning till vårt utskick per den 27/11 gällande utmaningar med kapacitet i vår Englandstrafik vill vi uppdatera er kunder om utvecklingen.

NTEX har under hösten ökat antal trailer med ca: 15-20% och rederier har också succesivt ökat tonnage för att möta en förväntad ökad efterfrågan.

Trots detta har vi fortsatt utmaningar med kapacitetsbrist och vi ser dag för dag en ökad efterfrågan. Vi arbetar dock hårt för att göra allt som står i vår makt för att lösa vår uppgift.

Vi hoppas på er förståelse och samarbete i denna utmanande situation!

Med vänliga Hälsningar
Jan Lundberg
COO

Volymökningar Brexit

2020-11-30

Volymökningar Brexit

Kära kunder,

Vi märker nu av betydande ”Brexit” volymökningar i trafiken till och från UK som innebär en kapacitetsmässig utmaning för oss.

Vi hoppas på er förståelse för detta och kommer naturligtvis informera (via era ordinarie kontaktpersoner) er löpande om utvecklingen.

Med Vänliga Hälsningar
Jan Lundberg
COO

Brexit Ombudsfullmakt

2020-11-26

Vi närmar oss årsskiftet och den Brexit som alltmer lutar åt en s.k. ”hard Brexit”.

För att säkerställa en smidig hantering av era tullärenden så ber vi er att snarast säkerställa att ni har skickat in er Ombudsfullmakt.
Den skall mailas in till se.customs@ntex.com.
Om ni inte skickat in Ombudsfullmakten så finns den att tillgå här ombudsfullmakt.pdf

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på se.customs@ntex.com .

Med vänliga Hälsningar  

Tullavdelningen på NTEX

BREXIT information

2020-10-01

BREXIT

För att vi ska kunna hantera och deklarera era sändningar och arbeta så snabbt och effektivt som möjligt ber vi er att kontrollera nedan för att se att ni har rätt information på er faktura. Detta för att vi på korrekt sätt kunna göra import och exportdeklarationer utan fördröjning. Vi ber er även att kontrollera att era varor inte kräver tillstånd eller licenser vid import eller export. Detta gör ni lättast genom att kontakta Tullverket.

Viktigaste punkterna att förbereda sig inför BREXIT

Information som måste finnas på er faktura

 • Namn, adress, EORI och VAT nummer på exportör och importör
 • Fakturanummer
 • Antal kolli
 • Vikt, brutto och netto
 • Förpackning (pall, kartong, IBC eller annan förpackning)
 • Varubeskrivning
 • Varukod
 • Varuvärde
 • Valuta
 • Incoterms med ort
 • Ursprungsland

Vanligt förekommande frågor från våra kunder

Från vilket datum gäller nya regler gällande handel till och från Storbritannien?
Från 1 januari 2021 är övergångsperioden slut mellan EU och Storbritannien och vi övergår till handel som inkluderar tull och moms på alla varor och deklarationer måste göras, import och export.

Var ansöker jag om EORI-nummer?
Via Tullverket kan du ansöka om EORI-nummer
https://www.tullverket.se/sv/foretag/tillstandochregistreringar/eori.4.6ac2c843157b7beb007364.html

Ledtider i samband med Brexit?
Vi vet inte hur det kommer att se ut i våra hamnar och gränspassager runt årsskiftet. Vi räknar med förseningar och längre ledtider men i vilken omfattning vet vi inte. Vi rekommenderar god framförhållning när det gäller inköp, lagerhållning och försäljning runt årsskiftet.

Ökade kostnader?
Vid import från tredjeland som Storbritannien kommer att bli efter utträdet från EU så tillkommer kostnader för exportdeklaration och importdeklaration. Det tillkommer även moms och tullar enligt tullverkets tulltaxa. Om det kaos som EU och Storbritannien har varnat för vid ett avtalslöst utträde uppstår så kan det även tillkomma övriga kostnader som idag är svåra att förutsäga. Kan tex. vara väntetider eller krav från myndigheter på licenser eller tillstånd.

Skillnad på DAP & DDP för tullmässigt?
DAP – Avsändaren betalar för exportdeklarationen och mottagaren betalar importdeklaration, tull och moms i mottagarlandet
DDP – Avsändaren betalar kostnad för export och importdeklaration samt tull och moms i mottagarlandet.

 

 

Störningar i Englandstrafiken

2020-09-01

Pga ett tekniskt fel på fartyget Ficaria Seaways så ställs två seglingar in i trafiken mellan Sverige och England (vänligen se meddelande nedan).

Det kommer att leda till längre ledtider denna vecka. Vi återkommer med uppdatering när vi får mer information.
För specifik information om enskilda sändningar kontakta er ordinarie kontaktperson.

Dear customer,

We regret to inform you that we are facing technical problem with our vessel Ficaria Seaways. In order to minimise the impact the following alterations are made to our schedule;

Monday 31/8 GOTIMM24412020 (Freesia Seaways) – Cancelled
Wednesday 2/9 IMMGOT24612020 (Freesia Seaways) – Cancelled

Freesia Seaways will instead depart from Gothenburg tomorrow Tuesday.

We are for the moment trying to find temporary solutions to replace Ficaria Seaways and will revert with updates.

Uppdatering gällande Brexit

2020-08-31

Brexit

Praktisk information:

Ansök om EORI nummer (skall anges på dokumenten vid export utanför EU)
Ansökan görs på Tullverkets hemsida.
EORI nummer och organisationsnummer är inte samma.

Ombudsfullmakt:
Vi kommer att begära in fullmakter från Er så att vi kan agera ombud mot
tullen gällande era transporter. 

Nedladdningslänk till ombusdfullmakt: ombudsfullmakt.docx

Som fraktförare behöver vi följande information från Er:

Faktura
Kommersiell varulista

Fakturan skall innehålla:

Order- eller referensnummer.
Säljare, köpare/mottagare namn samt adress till båda.
Dag då fakturan utfärdades samt fakturanummer.
EORI-nummer, säljarens EORI-nummer och köparens VAT-nummer.
Leverans- och betalningsvillkor.
Varukod (tulltaxan, tulltariffnummer och statnummer)
Antal kolli, vikt (brutto / netto) samt noggrann beskrivning av innehållet per varukod och ursprungsland.
Information om förpackning ex: pall, kartong, IBC, fat.
Totalt fakturabelopp med information om valutakod.


Kommersiell varulista vid fler än 3 varukoder/ursprungsland (offert till kund)

För att effektivisera och underlätta förtullningen vid fler än 3 varukoder krävs en kommersiell varulista som skickas till oss i Excelformat och skall innehålla:

Varukoder, ursprungsland, vikt (brutto eller netto) och varuvärdet per varukod specificerat.

Den kommersiella varulistan ska stämma överens med fakturan när det avser varubeskrivning, varukod, ursprungsland, värde, vikt och totalsumma

 

      For English version Press here.

Trafikinformation Finland

2020-07-01

Det tidigare tillägget, som applicerats till följd av ändrade seglingsscheman från rederierna, på Finlandstrafiken kommer tas bort per 2020-07-01. 

Trafik under sommarperioden 2020

2020-06-04

Trafik under sommarperioden 2020

Inför kommande sommarperiod vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid. Vi har ju dessutom sedan tidigare Covid-19 problematiken. Se nedan generell information gällande våra marknader. Finns krav på specifika last/lossningsdatum måste detta uttryckligen specificeras i bokningen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt.

Notera att kapacitet av enheter och plats på färjor är begränsad under sommaren. NTEX förbehåller sig rätten att i dessa fall återkomma med ev. merkostnader då våra leverantörer har ändrade ledtider och kapacitet under denna period. Naturligtvis kommer vi som vanligt göra allt för att ni skall få era leveranser i tid så tveka inte att kontakta oss!

sommartrafik-2020.docx

Underhållningsarbetet som sker på Älvsborgsbron bidrar till förseningar men vi gör vårt yttersta för att tillgodose våra kunders transportbehov och förebygga eventuella störningar i trafiken.

https://trafiken.nu/goteborg/arkiv/2020/maj/nu-inleds-sommarens-underhall-pa-alvsborgsbron/

 

Uppdatering Italientrafiken

2020-04-17

Italien kommer efter beslut av Italiens regering förlänga nedstängningen till och med 20-05-03. Till följd av detta kommer vår italientrafik även fortsättningsvis ske på
Ad hoc-basis. Vid eventuella frågor vänligen kontakta er personliga speditörskontakt på NTEX.


Med vänliga hälsningar NTEX

Fortsatt påverkan på Italientrafiken

2020-04-07

Även fortsättningsvis håller tillverkningsindustrin, med ett fåtal undantag, stängt i Italien. Nedstängningen är initialt förlängd från 5/4 till 13/4 och kommer med största sannolikhet även förlängas över hela vecka 16. Den fortsatta nedstängningen innebär att trafiken även fortsättningsvis kommer att ske på Ad hoc-basis.
Vi ber om er fortsatta förståelse för det rådande läget, vid eventuella frågor vänligen kontakta er personliga speditörskontakt på NTEX.

Vi på NTEX vill samtidigt passa på att önska Er en riktigt Glad Påsk!

Trafikinformation Italien

2020-03-23

Coronavirusets utökade spridning i Italien har fått till följd att tillverkningsindustrin, med endast ett fåtal undantag, kommer att stängas ned under perioden 26/3 - 5/4. Som ett resultat av denna shut down kommer vår trafik vara starkt begränsad och samtliga transporter kommer ske på Ad hoc-basis från och med dagens datum. Vi kommer fortsatt finnas på plats för att göra vårt yttersta för att lösa era specifika transportbehov och ber om er förståelse i denna svåra situation. Vid frågor vänligen kontakta er personliga speditörskontakt på NTEX.


Med Vänliga Hälsningar NTEX   

Trafikinformation

2020-03-18

Med hänvisning till nedan information som skickats ut tidigare har vi nu ett antal marknader med konkreta fall där vi får mer bestående extra kostnader. Detta gäller i nuläget Finlandstrafiken och Baltikumtrafiken där rederierna ändrat/tagit bort seglingar som gör att vi får ökade kostnader. Vi är tyvärr tvungna att ta ut dessa kostnader på våra kunder. Vi hoppas på förståelse för från er sida för denna åtgärd.

Se nedan tariff:

Baltikum

SEK
6 sek /100 kg
1100 SEK maximum per sändning

EUR
O,55 EUR / 100 kg
102 EURO maximum per sändning

Finland

SEK
14,50 SEK / pr. 100 kg
2500 SEK maximum per sändning

EUR
1,35 EUR / pr. 100 kg
232 EUR maximum per sändning

 

”I en rad länder har regeringarna infört åtgärder och regler som (tex. stängning av skolor, universitet och offentliga verksamheter, gränskontroller osv) begränsar verksamheter och företag.

Med bakgrund av detta är transport och logistikbranschen i ett force majeure tillstånd (Bekräftas av myndigheter i flera länder). 

Som vi informerat tidigare så kan detta påverka ledtider. Vår kapacitet är hittills god men vi ser nu att extra kostnader vid utförandet av transporterna är ofrånkomligt och vi vill härmed göra er uppmärksamma på att vi kommer att bli tvungna att fakturera våra kunder delar av dessa extra kostnader.

Detta gäller i dagsläget särskilt länder som har gränskontroller men kan komma att omfatta andra länder med kort varsel.

Ovanstående gäller from idag tills vidare.”

Trafikinformation Covid -19

2020-03-17

I en rad länder har regeringarna infört åtgärder och regler som (tex. stängning av skolor, universitet och offentliga verksamheter, gränskontroller osv) begränsar verksamheter och företag.

Med bakgrund av detta är transport och logistikbranschen i ett force majeure tillstånd (Bekräftas av myndigheter i flera länder). 

Som vi informerat tidigare så kan detta påverka ledtider. Vår kapacitet är hittills god men vi ser nu att extra kostnader vid utförandet av transporterna är ofrånkomligt och vi vill härmed göra er uppmärksamma på att vi kommer att bli tvungna att fakturera våra kunder delar av dessa extra kostnader.

Detta gäller i dagsläget särskilt länder som har gränskontroller men kan komma att omfatta andra länder med kort varsel.

Ovanstående gäller from idag tills vidare.

Statusuppdatering Corona - Road

2020-03-16

Information gällande landsgränser

Vi vill bara förtydliga för våra kunder att även om media rapporterat om att vissa länder har stängt sina gränser så gäller detta inte för transporter. Däremot kan det som vi tidigare informerat leda till fördröjningar och ökade kostnader i transportkedjan.

Med Vänliga Hälsningar NTEX

Information till Ntex kunder gällande Covid-19 viruset

2020-03-13

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet så vi följer noggrant händelseutvecklingen och uttalanden från relevanta myndigheter i berörda länder. NTEX har också infört en intern policy om hur vi skall agera (se utdrag nedan).

-   Om man känner sig sjuk stanna hemma och meddela din chef som vanligt
-   Alla tjänsteresor samt fysiska kundbesök skall from dagens datum tills vidare ställas       in.
-   Alla övriga fysiska möten skall hållas till ett minimum. (gäller även chaufförer osv)
-   Företaget avråder from dagens datum starkt ifrån alla privatresor.

I övrigt råder sunt förnuft och en allmänt god hygien.

När det gäller de tjänster som NTEX utför så har vi tidigare informerat om att ledtider kan påverkas med kort varsel och att vi då inte alltid har möjlighet att meddela alla kunder detta i alla lägen. Till följd av detta kan det uppkomma merkostnader. Vi hoppas på er förståelse för detta.

Just nu påverkas trafikerna till och från Italien och Norge mest då det upprättats kontroller vid gränsen av all trafik. Men detta kan närsomhelst ske på andra marknader.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla en normal service.

Viktig information - uppdatering kring Corona

2020-03-10

Karantänen utökas i Italien och gäller från idag 10/3 i hela landet.
Trots dessa restriktioner går det fortfarande att transportera in och ut gods från Italien med lastbilstrafik.
Vår agent ITX i Milano och Verona har anpassat sin verksamhet efter förutsättningarna som råder.

Bekräftat är operativa driften igång hos ITX.

Som tidigare beskrivit hanterar vi våra kunders avrop efter dessa förutsättningar men vi måste vara vaksamma på att ledtiderna kan komma att påverkas.

Frågor kontakta operativ personal i Helsingborg.

Återkommer när/om nya förändringar sker.

Information gällande Italien trafiken

2020-03-09

Information gällande Italien trafiken

 

Italienska myndigheterna har i helgen beslutat att i princip sätta hela norra Italien i karantän (där ca: 16 miljoner människor bor) och har utfärdat ett nationellt nödläge. Karantänen gäller till att börja med till den 3 april.

 

Informationen som vi  har gällande detta är knapphändig men det skall dock gå att komma in och ut i området för att utföra transporter. Vi utgår i nuläget från att detta stämmer och vi kommer naturligtvis följa upp det i realtid. Hur det rent praktiskt kommer att gå till när man skall in i  ”red zone” som det kallas vet vi inte ännu.

 

Som ni förstår är situationen oklar och kan leda till stora fördröjningar av leveranser och upphämtningar av gods.

 

Vi kommer att hålla alla kunder uppdaterade så fort vi får ni info. Gå gärna in på vår hemsida löpande.

Ledtider på grund av Coronaviruset

2020-03-06

På grund av de rådande omständigheter kring Covid-19 (Coronaviruset) påverkas en del av våra trafiker vilket leder till att vi ej kan garantera att alla ledtider hålls. Detta pga de ökade restriktionerna och tillfälligt nytillkomna rutiner hos våra kunder, leverantörer och partners.

Vi ser dock inga stora avvikelser på de Europeiska marknaderna ännu.

Trots att utbrotten i nuläget varit isolerade till enstaka länder, kan det komma att påverka fler marknader.

Vi ber därför samtliga i kedjan, som eventuellt kan komma att påverkas av detta, om förståelse.

NTEX arbetar intensivt för att lösa alla våra kunders behov och krav. Vi fortsätter följa utvecklingen av spridningen och arbetar i linje med folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera risk för spridning.

Har ni  specifika frågor gällande ledtider är ni välkomna att kontakta vår operativa personal.

Italien traffic / Corona virus

2020-02-25

Italien traffic / Corona virus

NTEX and partners in Italy has implemented and disclosed to its collaborators the recommendation issued by the Ministry of Health in collaboration with WHO (World Health Organization) regarding the behavior to be followed for the Coronavirus.

Being a situation in continuous and rapid evolution, it is difficult to make accurate predictions on the trend.

All the preventive measures adopted by the Ministry of Health to manage and contain the epidemiological emergency on the Italian territory are well known.

We cannot currently rule out the possibility that other Countries will also decide to adopt similar measures in the short-term period, to prevent the spread of the health emergency on their territory, which could result in more checks and controls at the borders, vehicle slowdowns, delivery delays, possible cancellations of services.

We therefore ask all our customers to keep in touch with our operations department for updated information on the situation.

Confident on your understanding and collaboration, we remain at your disposal for any further information.

Best Regards
NTEX

Stormar på Nordsjön

2020-02-18

Stormar på Nordsjön

På grund av stormar på Nordsjön, kan det innebära förseningar i Englands trafiken

Om något är oklart, kontakta din ordinarie kontakt för vidare information.

The strike continues in Finland

2020-01-28

The industrial Union strike continues and there is still no agreement reached.

We reserve the right that it could interrupt our production, both with deliveries and pickups.
It may have an overall impact on transports for all our customers and influence the balance and capacity.

Please contact traffic booking.boras@ntex.com or your sales contact at NTEX if special solutions are required.

We will update you on the situation and come back to you as soon as we have more information. 

Notification of a new strike in Finland

2020-01-24

The Industrial Union and the Mechanical forest industry in Finland have announced a strike, starting on Monday 2020-01-27.

We reserve the right that it could interrupt our production, both with deliveries and pickups.
It may have an overall impact on transports for all our customers.

Please contact traffic booking.boras@ntex.com or your sales contact at NTEX if special solutions are required.

We will update you on the situation and come back to you as soon as we have more information.

 

Strike in Slovakia is called off 14/1-20

2020-01-13

UNAS has now reached an agreement with the Slovak Authorities and the strike has therefore been called off.

 

Slovak Haulier Association UNAS have started last Tuesday Strike with escalation last evening by blocking several borders.

This will effect transports to and from Slovakia and countries where Slovakia is used as a transit-country.

Please contact traffic  booking.gislaved@ntex.com or your sales contact for NTEX for special solutions for shipments with critical lead times.

Agreed lead-times can not be guaranteed during the Strike.

We will update you on the situation as soon we have more information.