Strejk i Frankrike 9/12

2018-12-06

Strejk i Frankrike från 22.00 på söndag 09/12

 

Risken är överhängande för att en strejk bryter ut bland franska åkare med början på söndag Kl.22.00.

Strejken kommer i så fall att pågå tills vidare och gäller hela frankrike.

Exakt vilken form strejken kommer att ta är inte känt i dagsläget. 

P.g.a. strejken kan förseningar uppstå i sändningar till och från Frankrike.

Även sändningar från Benelux och delar av Tyskland kan komma att påverkas.

 

Tyska vägskatten, MAUT, förändras ytterligare

2018-12-03

2018-07-01 utökade den tyska staten MAUT:en genom att lägga till nya vägar i vägnätet som man tar ut vägskatten på. 2018-10-19 beslutade man att återigen förändra vägskatten genom att höja nivåerna from 2019-01-01.

Höjningarna är differentierade. Hur stor höjningen blir beror på kombinationen miljöklassningen av motorn och antal axlar på fordonet

Finnlink schedule week 47-03

2018-11-27

 

Dear customer,

due to sudden, unexpected lengthening of Finnswan docking, we are forced to cancel more departures.

We apologize for the inconvenience! Please see attached schedule.

 

 Hyvä asiakas,

Finnswanin telakointi viivästyy, joudumme perumaan lisää lähtöjä.

Pahoittelemme teille tästä aiheutuvaa haittaa! Ystävällisesti katso oheinen aikataulumme.

 finnlink-schedule-wk-47-48-20181116.pdf

For questions please contact your sales contact or the traffic directly on

booking.boras@ntex.com

 

Bryssel ger grönt ljus för Brexit

2018-11-26

 

Bryssel ger grönt ljus för brexitavtalet men mycket kvarstår för att utträdesavtalet skall bli verklighet

EU godkände igår Storbritanniens utträdesavtal, men risken för att landet kraschar ut ur unionen är tyvärr kvar. Avtalet skall nu godkännas av det Brittiska parlamentet och där finns ett stort motstånd till att gå med på villkoren som ställs i avtalet. Nu följer en dramatisk period i inrikespolitiken i Storbritannien och om inte regeringen kan få majoritet i parlamentet för avtalet så kan det leda till en regeringskris.

Fakta om utträdesavtalet:

  • Storbritanniens utträde den 29 mars nästa år kommer (om avtalet går igenom) att följas av en övergångsperiod fram till årsskiftet 2020-2021. Det innebär att gods till och från Storbritannien inte behöver förtullas. Denna kan förlängas ytterligare 2 år.
  • Den 29 mars nästa år får britterna lämna sina poster i EU-parlamentet och EU-kommissionen. Storbritannien förlorar samtidigt sin rösträtt i EU:s institutioner.
  • EU-medborgare som bor i Storbritannien och britter som bor i EU länder får ungefär samma rättigheter som idag.
  • Avtalet slår fast Storbritanniens finansiella åtagande till EU efter utträdet. Kostnaderna för britterna bedöms bli minst 400 miljarder sek.
  • I ett protokoll finns en reservlösning för Nordirland om ingen annan lösning hittas. Den innebär att EU och Storbritannien, inklusive Nordirland, ska ingå i en tullunion.
  • Nordirland skall följa EU krav för den inre marknaden när det gäller varor.

Finnlines - Cancelled ferrys

2018-11-14

Dear customer,

due to technical difficulties MV Finnfellow is stationed in Naantali at the moment. Cargo for departure TUE 13.11. at 22:30 is onboard Finnfellow and cannot be currently unloaded.

Departure WED 14.11 at 09:15 from Kapellskär is cancelled.

Departure WED 14.11 at 10:45 from Naantali is loading.

We will inform you asap with any new developments. We regret any inconvenience this might cause.

 

Hyvä asiakas,

teknisten ongelmien vuoksi MV Finnfellow on tällä hetkellä Naantalin satamassa.

Lähdön tiistai 13.11 klo 22:30 lastia ei, valitettavasti, voi tällä hetkellä purkaa.

Lähtö keskiviikko 14.11 klo 09:15 Kapellskäristä on peruttu.

Lähtö keskiviikko 14.11 klo 10:45 Naantalista lastaa normaalisti.

Informoimme teitä heti kun saamme lisätietoa asiaan. Pahoittelemme tästä teille aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin / Best regards / Med vänlig hälsning

FINNLINES | Naantali-Långnäs-Kapellskär

Satamatie 11, 21100 Naantali, Finland

Brexit- Svensk handel med Storbritannien.

2018-11-07

Vad innebär brexit för svensk handel med Storbritannien?

Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien. Mycket är i dagsläget oklart, men vi ska försöka ge en bild av i vilken riktning förhandlingar och resonemang går och hur du kan förbereda dig.

Det pågår förhandlingar om ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU, detta skulle varit klart 17/10 men det finns idag inga konkreta resultat.

Det är inte heller klart om Storbritannien kommer att lämna EU i dess helhet den 30 mars 2019 eller om det kommer att finnas tillfälliga övergångsbestämmelser tom den 31 december 2020. När detta sker kommer tullformaliteter träda i kraft för godsflöden mellan EU och Storbritannien.

Vad innebär tullhantering mellan Sverige och Storbritannien?

Samtliga utredningar som har gjorts pekar emellertid på att brexit, oavsett hur utträdet utvecklar sig, kommer att medföra tullformaliteter i handeln mellan EU och Storbritannien. För företag som handlar med Storbritannien innebär det bland annat att företagen måste:

§  föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export

§  anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU

§  lämna tulldeklarationer vid import och export

§  tillämpa införsel- och utförselrestriktioner

§  betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning.

Hur kan jag som företag förbereda mig?

Kartlägg ditt företags varuflöden med Storbritannien. Ta också reda på vilka leverantörer och kunder du har i Storbritannien. Se över de avtal ni har med leverantörer och kunder och hur de påverkas av brexit.

Se över så att ditt företag verkligen har de tillstånd som ni kan komma att behöva.

NTEX kan naturligtvis sköta tullformaliteterna men rätt dokumentation måste komma från kunden!

Interim Schedule Klaipeda-Karlshamn

2018-10-02

 

Dear Partners,

Due to very harsh weather conditions in the Baltic Sea we have been forced to change the schedule for Patria Seaways

Please find the interim schedule by clicking here!

We will monitor the situation and keep you duly informed.

If you have any questions, please do not hesitate to contact your local Ntex office.

 

 

 

Fortsatt störningar i Göteborgs hamn

2018-09-26

Fortsatt störningar Göteborgs hamn

 

Tyvärr är det fortsatta störningar på RORO terminalen som kan leda till förseningar. Prognosen är att innan veckans slut så skall man vara tillbaka i normal produktion.

 

Störning i Göteborgs hamn

2018-09-25

Dear customer,

We regret to inform you that we for the moment experience lack of resources at Gothenburg RoRo Terminal and this affect the stevedoring production on our vessels.

This means that we will only be able to ship limited amount of cargo out from Gothenburg. Please also expect slow discharge.

For the moment we do not know for how long this will continue, but will inform you as soon as we have more information to give.

Kind regards,

DFDS Seaways

Severe Weather - Immingham Schedule

2018-09-21

Severe weather situation on the North Sea will affect the Gothenburg – Brevik – Immingham route as follows;

FICARIA SEAWAYS
Still alongside Brevik. Waiting for weather improvement. ETD Friday late PM.
Voyages from Gothenburg 20/9 GOTIMM26312018 and from Brevik 21/9 BVKIMM26412018
New ETA Immingham early AM Sunday 23/9. To be turnaround a.s.a.p.
New ETA Gothenburg 24/9 AM
Information to be updated.

MAGNOLIA SEAWAYS
Alongside Gothenburg. Waiting weather improvement. ETD late Friday/early Saturday.
Voyage from Gothenburg 21/9 GOTIMM26412018
New ETA Immingham 23/9 AM. To be turnaround a.s.a.p.
New ETA Brevik 24/9 PM
Information to be updated.

AVGÅNGAR FRÅN KINA - GOLDEN WEEK 1-7 OKTOBER 2018

2018-09-06

AVGÅNGAR FRÅN KINA - GOLDEN WEEK 1-7 OKTOBER 2018

Det är helgdagar i Kina fr.o.m. 1/10 t.o.m. 7/10, då stora delar av logistikverksamheten stängs ner.

Hong Kong har stängt 1/10.

Vi vill därför att ni har detta under beaktande och planerar era leveranser i god tid innan ”Golden week” börjar för att inte drabbas av störningar.

Tyfon i Japan

2018-09-06

Som bekant har Japan drabbats av en tyfon de sista dagarna och både hamnar och flygplatser har drabbats. I nuläget vet vi inte mer än vad som rapporterats via media. Följande länk har vi fått av vår Japanska partner för att bättre förstå den rådande situationen. http://www.nicovideo.jp/watch/sm33803164 

Norge: E6 Nordbytunneln stängd

2018-08-24

Under Perioden 3 September – 12 November kommer södergående tunnelrör vara helstängt.

Trafiken kommer enbart köras i ett rör( Norrgående), medans mötande trafik kommer att ledas in på väg 156 Nessetveien. Detta kommer medföra stora köer under vissa perioder och kan medföra förseningar för alla transporter.

För mer information om stängningen så kan man läsa på norska vägverkets hemsida:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelerakershus/nordbytunnelen/e6-nordbytunnelen

Norge: NATO-övningen Trident Juncture

2018-08-24

Nu i dagarna anländer stora militära kolonner i hela Norge och det kommer att köra runt stora militära fordon som färdas på vägarna under hela övningen som håller på resten av året.

I perioder kommer detta medföra minskad framkomlighet och förseningar. Det kommer emellanåt bli långa köer.

Norska militären informerar: "NATO-övningen Trident Juncture 2018 kommer sätta sin prägel på stora delar av sydost- och mitt-Norge under hösten. Militär trafik och övningsaktiviteter kommer påverka framkomligheten på vägarna i flera områden"

Läs mer om övningen och hur den påverkar trafiken i de olika distrikten här:

https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

 

MAUT Avgiften utökas i Tyskland

2018-08-13

MAUT Avgiften utökas i Tyskland och kommer nu även omfatta mindre vägar!

 

From den 1 juli 2018 utökas vägnätverket som omfattas av MAUT. Detta leder till högre kostnader för alla transportörer och NTEX kommer därför att justera våra tillägg för detta per den 1 september 2018.

 

För mer info besök www.tollcollect.de  

Betydande trafikfördröjningar i Helsingfors den 16 juli

2018-07-11

Betydande trafikfördröjningar i Helsingfors den 16 juli

Toppmötet mellan USA:s och Rysslands presidenter i Helsingfors den 16.7.2018 kommer att orsaka betydande trafikfördröjningar i innerstaden. Vi uppmanar att reservera rikligt med tid för transporten till hamnen

Trafik under sommarperioden 2018

2018-06-04


Inför sommaren (sommarvädret har ju varit här ett tag) vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid.

Se nedan generell information gällande våra marknader. Finns krav på specifika
last/lossningsdatum måste detta uttryckligen specificeras i bokningen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt.
Notera att kapacitet av enheter och plats på färjor är begränsad under sommaren. NTEX förbehåller sig rätten att i dessa fall återkomma med ev. merkostnader då våra leverantörer har ändrade ledtider och kapacitet under denna period.

Naturligtvis kommer vi som vanligt göra allt för att ni skall få era leveranser i tid så tveka inte att kontakta oss!

Länk till info per marknad
 

Inställda Färjor Finland

2018-05-02

Dear customer,

Kapellskär evening departure this evening (1.5. at 21:30) and Naantali morning departure tomorrow (2.5. at 10:45) are cancelled due to technical problems with Finnfellow.
We regret the inconvenience and will inform you as soon as we have more information.
Finnfellow departure 1.5. at 10:45 from Naantali has been discharged in Kapellskär. 

Trafikstörningar Lübeck-Travemünde

2018-04-03

Vi vill informera er om kommande störningar i vägtrafiken på huvudväg A1 Lübeck –Travemünde.

Trafik från Hamburg till Travemünde:

Från och med den 3:e April fram till Juli 2018, så kommer huvudväg A1, avfart

Travemünde A226 att vara helt avstängd fram till Dänischburg på grund av vägarbete.

Trafiken kommer omdirigeras till nästa avfart ”Seeretz”, Via landsväg L181 till ”Lübeck –Danischbürg“ och tillbaks till A226 till Travemünde.

 

Trafik från Fehmarn till Travemünde:

Från och med den 16:e April fram till slutet av November 2018 så kommer huvudväg A1, avfart ”Sereetz” att vara helt avstängd.

Trafiken kommer omdirigeras till avfart ”Ratekau”, via landsväg L181 till ”Lübeck- Dänischburg och till A226 till Travemunde.

 

Vänligen notera att detta kan påverka er ankomsttid till hamnen.

Uppdaterad trafikinfo England

2018-03-23


Nedan problematik har tyvärr förvärrats under veckan.
För mer information kontakta er ordinarie kontaktperson!
 

2018-03-20:Tyvärr så måste vi meddela att situationen i Göteborgs RORO hamn snarare har förvärrats än förbättrats. DFDS Gothenburg RORO Terminal kan inte få de resurser som de behöver för att lossa och lasta fartygen.

Vid gårdagens segling till Immingham lastades bara en del av fartyget vilket ökade den redan stora backlog som fanns efter helgens problem. Både exporten och importen påverkas av detta och kommer att fortsätta att påverkas under denna och nästa vecka.

För mer information kontakta er ordinarie kontaktperson!

Trafiken under påsk

2018-03-22

Under påsken kommer vi ha begränsad trafik, vänligen kontakta din speditör på NTEX för ytterligare information.

Som utgångspunkt gäller följande på de olika marknaderna:

UK/IE: pga av den rådande situationen i hamnen i Göteborg kommer gods som lastas under v.13 levereras v.14

Kontinenten: gods som lastas under v.13 kommer levereras v.14

Polen: för leverans före påsk LTL Export 23 mars, FTL Export 26-27 mars, Import LTL och FTL 23 mars

Baltikum: sista lastning för leverans före påsk LTL Export 23 mars,  FTL Export 26-27 mars, Import LTL och FTL 23 mars.

Ryssland: kontakta din lokala speditör

Norge: för leverans innan påsk i Osloområdet lastning  LTL 26/3 respektive FTL 27/3. Övriga Norge för leverans innan påsk LTL 23/3 respektive FTL 26/3

Uppdaterad trafikinformation England

2018-03-20

Tyvärr så måste vi meddela att situationen i Göteborgs RORO hamn snarare har förvärrats än förbättrats. DFDS Gothenburg RORO Terminal kan inte få de resurser som de behöver för att lossa och lasta fartygen.

Vid gårdagens segling till Immingham lastades bara en del av fartyget vilket ökade den redan stora backlog som fanns efter helgens problem. Både exporten och importen påverkas av detta och kommer att fortsätta att påverkas under denna och nästa vecka.

För mer information kontakta er ordinarie kontaktperson!

Förseningar på Färjor till England

2018-03-17

Se nedan från DFDS

Gothenburg Terminal Situation

Dear customer,

We regret to inform you that we are facing a situation with lack of stevedoring resources at Gothenburg RoRo terminal, GRT, during Friday evening and coming weekend.

The difficulties has forced us to restrict the amount of cargo on today’s departure from Gothenburg to Immingham with Magnolia Seaways to just include self-drives.
This to be able to keep the vessel in the schedule.

Units booked on Magnolia Seaways will be transferred to coming sailings. The situation will create a backlog of cargo remaining into next week.

We will do our outmost to make the best of the situation and are very sorry for any inconvenience caused.

We will revert with any updates on the situation.

PL/CEU- Info angående inställda avgångar

2018-03-16

PGA dåligt väder har många färjeturer mellan Trelleborg och Polen blivit inställda.

Dessutom: 

Vi informerar om att följande avgångar är inställda pga tekniska problem:

Från och med 16:03.2018 tills den 23.03.2018 är MV Baltivias avgångar inställda från Ystad 17:00 , samt Swinoujscie 01:15

 

Detta kommer innebära störning på vår trafik under nästa vecka, men i nuläget vet vi inte hur stora.

 

Förseningar på Nordsjön

2018-03-02

On top of bad weather in Scandinavia and the UK, we are now experience further delays on the North Sea.

The ships are struggling in bad weather and arrivals, both to Sweden and England, are delayed.

We expect this to continue for some days.

 

Your normal NTEX contact have more specific details.

Oväder Storbritannien

2018-02-28

Till följd av stark nederbörd de senaste dagarna som förväntas fortgå resten av veckan finns risk att vissa försändelser kommer drabbas av något längre ledtid, vänligen kontakta din bokningskontakt vid frågor. 

 

Strejk i Finland den 2 februari

2018-01-26

Den finska centrala fackföreningen SAK kommer att organisera en dagsstrejk under fredagen den 2 februari, som en protest mot regeringen.

En av aktörerna som kommer delta är transportarbetarunionen AKT.

Strejken förväntas stoppa all export och import via finska hamnar samt vägtransporter och arbete vid terminaler och bensinstationer i landet.
 
Hamnar i Finland kommer att hållas stängda från kl 06.00 den 2 februari till kl 06.00 den 3 februari.

Hamnen i  Turku / Naantali skall vara öppna (i nuläget) , dock kommer  varken Tallink eller Finnlink att hantera löstrailer trafik. Vår trafik är förarbunden och berörs i nuläget inte.

Vår partner som hanterar distributionen av styckegodssändningar i Finland, kommer troligen att hålla stängt i Helsinki men Turku är öppet som vanligt. 

Strejkvarning- hamnar i Finland

2018-01-22

Strejkvarning på 5 hamnar i Finland, se nedan info från Finnlines

Five ports (Oulu, Kokkola, Rauma, Naantali and Turku) have received an industrial action notice from the Finnish Seafarers' Union FSU and the Transport Workers' Union AKT. According to the notice, the aforementioned unions organize a strike concerning tower crane operators and port supervisors, their members, starting on Monday, 29 January at 6 am. The announcement did not set a limit to the duration of the strike. The unions also state that if the employer in one way or another subcontracts work under the industrial action, they are ready to take supporting measures.

Finnlines informs its customers about the possible impacts of strike with traffic infos.

16 Jan: Finnlines Plc,, FinnLink Traffic - Cancelled departures

2018-01-16

Dear customer,

we regret to inform you that due to current weather conditions, we will be forced to cancel departures.

 

The following departures will be cancelled due to heavy winds:

TUE 16.1. Kapellskär 09:15

TUE 16.1 Naantali 10:45

At the moment we unfortunately cannot predict when it will be safe to depart. We will get back to you asap with more information.

 

We ask you to drive up to the harbour only when you have a confirmed space onboard, not before.

We regret any inconvenience caused by the safety measure taken.

Nya tullregler för Åland

2018-01-11

Från och med 1.1.2018 får en enskild näringsidkare inte längre göra sin förtullning med personsignum, FO-nummer måste användas.

Detta innebär att enskilda näringsidkare har samma alternativ som andra företagsformer vid förtullning dvs webbimport för företag, anlitande av speditör eller inlämnande av SAD-blankett till Tullen.

Länk till tull