Störningar i trafiken mellan Sverige och Litauen

2015-12-14

Den senaste tidens hårda väder har skapat problem för våra rederier med fortsatta störningar till och från Litauen. Förseningar och inställda avgångar har skapat stora eftersläpningar, men vi gör vårt yttersta för att minska påverkan på vår trafik.

För mer information kring dina transporter kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmsta NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB
 

Fortsatt stora störningar i Englandstrafiken

2015-12-11

Tyvärr har vi fortfarande stora störningar i vår Englandstrafik på grund av att rederiet inte håller normalt seglingsschema. Detta har också skapat stora eftersläpningar, men vi gör vårt yttersta för att minska påverkan.

För mer information kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmsta NTEX kontor.

Med vänlig hälsning
NTEX AB

Ytterligare förseningar Sverige/England

2015-12-04

DFDS har tyvärr meddelat att ett av deras fartyg har kolliderat utanför Englands kust. Fartyget var på väg till Sverige men har nu fått återvända till England och kommer att tas in på varv.

Detta kommer medföra stora störningar i Englandstrafiken med förseningar som följd. Tyvärr var det redan en viss eftersläpning på grund av vädersituation.

För ytterligare information kontakta er ordinarie kontaktperson eller närmsta NTEX kontor.

Förseningar GOT-IMM

2015-11-30

På grund av dåligt väder blev avgången Göteborg - Immingham lördag 28 november försenad och avgick först på söndag. Måndagens avgång är helt inställd. Detta kommer att innebära förseningar och vi befarar att det kan komma att påverka på vår trafik under hela veckan.

För mer information gällande dina sändningar, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmsta NTEX kontor.

Skärpta gränskontroller

2015-11-12

Med anledning av nuvarande flyktingsituation kommer tillfälligt skärpta gränskontroller att införas vid svenska gränspassager. I dagsläget är det svårt att säga i vilken omfattning det kommer att drabba våra trafiker, men förseningar är att vänta. Vi ber att få återkomma med mer information gällande våra olika marknader då vi har en tydligare bild.                                                            

För mer information om dina skeppningar vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på NTEX.

Sverige lär av Norge i laddinfrastrukturfrågan

2015-08-26

Nu ska Sverige lära sig av Norges 25 år långa erfarenhet av laddinfrastruktur genom projektet LINUS som nyligen fått finansiering av Energimyndigheten.

Sverige ska genom projektet LINUS (Laddinfrastruktur i Norge ur ett Sverigeperspektiv) dra nytta och lärdom av den 25 år långa erfarenhet som norrmännen har av att köra elfordon och av att ladda dessa på publika laddningsstationer i landet. I projektet som leds av Power Circle, deltar också Viktoria Swedish ICT. LINUS har nyligen fått finansiering via Energimyndigheten.  

Syftet med projektet är att studera hur laddinfrastrukturen i vårt grannland är uppbyggd och hur den används. Projektet ska kartlägga attityder, behov av laddning samt beteende hos norska elfordonsförare. Genom att lära av Norges satsningar kan vi undvika att begå samma misstag som de eventuellt har gjort under drygt 25 år. 

Och vi har mycket att lära av Norge i frågan. De har sedan början av nittiotalet satsat på att bli världsledande på laddbara fordon. Norges 66 000 registrerade elfordon och 7000 laddpunkter kan jämföras med Sveriges 12 000 fordon och 1600 laddpunkter. 

10 procent klara med YKB

2015-08-25


Om ett år behöver de åkare som ska fortsätta att köra vara klara med sin YKB.
Enligt Transportstyrelsen är dock endast 11 000 av totalt 120 000 förare klara med utbildningen.

En indikation om hur många som har påbörjat och klarat de olika kurserna kommer nu från TYA. Av de 1 200 åkerier som besvarat den senaste trendindikatorn säger 61 procent att de genomgått tre eller fyra delkurser, av totalt fem. 15 procent uppger att de inte har kommit igång alls, medan 10 procent har gjort samtliga kurser.

– Det här var betydligt bättre än våra tidigare spekulationer. Detta betyder ju att det inte kommer bli omöjligt att nå fram i tid. Men visst, risken finns ju ändå att många vaknar lite för sent, konstaterar Leif Lanninge, TYA:s samordnare i YKB-frågor, till Svensk Åkeritidning. 

Ingen större skillnad har märkts mellan stora och små åkerier, men regionala olikheter har kunnat utläsas. Leif Lanninge berättar att de södra och sydvästra regionerna ligger bäst till medan de sydliga delarna av Norrland är sämst.

Mindre användning av olja

2015-08-24

De närmaste åren förväntas användningen av oljeprodukter att minsta i Sverige. Detta enligt en ny prognos från Energimyndigheten.

Det är en fortsatt minskad bensinanvändning som är den främsta orsaken till minskningen av oljeprodukter. Användningen av biobränslen ökar istället. Att vi använder mindre bensin beror på att färre bensindrivna bilar har sålts de senaste åren, medan försäljningen av dieselbilar istället har ökat.

– Användningen av fossil diesel har legat relativt stilla de senaste åren och väntas göra det också under de närmaste två åren. Istället har den ökade efterfrågan på diesel i stort sett kunnat täckas upp av biodiesel, i form av FAME och HVO, säger Alexander Meijer, handläggare på Energimyndigheten.

Enligt prognosen är det främst användningen av HVO som kommer att fortsätta öka. Detta både låginblandad i fossil diesel och som ren biodiesel.

Alkobommar på turné

2015-08-21

Efter framgångarna med alkobommar i Stockholm kommer MHF under hösten att turnera i Sverige med en mobil alkobom och buss med kontrollrum. 

Sedan ungefär ett år måste samtliga förare som anländer med färja till Stockholms frihamn göra en nykterhetskontroll. Kontrollen görs med ett utandningsprov vid en alkobom. Om alkobommen gör utslag tas föraren om hand av Polisen, Tullverket eller Kursbevakningen. Systemet med bommarna har tagits fram av MHF och Servotek har utvecklat mjukvaran. Två försöksprojekt har genomförts med goda resultat tack vare kombinationen av informationsspridning, mätteknik och trafikledningscentral. Förarna har informerats i förväg om att en kontroll kommer att ske samt hur den går till. 

Under höstens turné kommer MHF att visa hur alkobommarna fungerar. De bjuder också in till resonemang om vilka andra sammanhang bommarna skulle kunna användas i. Till träffarna välkomnas privatpersoner, myndigheter, förtroendevalda och andra intresserade.

Infrastrukturminister Anna Johansson besökte Frihamnen i våras och sade då:
– Försöken i Stockholm och Göteborg har varit väldigt lyckade. Vi hoppas kunna utvidga alkobommarna till fler hamnar och permanenta dem. Nu ska vi titta på hur det skulle kunna finansieras.

Ljus arbetsmarknad för lastbilsförare

2015-08-19

Enligt TYAs enkät om anställningsbehov uppger åkerierna att de troligen kommer att anställa drygt 2000 förare och endast säga upp 300 det kommande halvåret. 

Arbetsmarknaden för lastbilsförare ser fortsatt positiv ut. Drygt 1200 åkerier har besvarat TYAs enkät om anställningsbehov. 27 procent uppger att de troligtvis kommer att anställa inom de närmaste sex månaderna. Hälften av dem bedömer att inte någon förändring kommer att ske medan endast fyra procent ser att de kommer behöva säga upp chaufförer. 

Fraktköpare vill bekämpa containerkarteller

2015-08-18

Fyra jätteallianser styr idag containermarknaden vilket oroar Europas fraktköpare, som föreslår mer rapportering för att säkerställa konkurrensen och bekämpa karteller. 

Transporköparorganisationen European Shippers’ Council, ESC, menar att transportörernas samarbeten är på både gott och ont. När redarna till exempel sluter avtal om att dela fartyg eller hamntider kan det förbättra resursutnyttjandet men risken är också att allianserna försämrar konkurrensen och på så sätt driver upp transportpriserna. 

ESC föreslår framförallt en rikligare rapportering av marknadsdata, dels från redarna men även mellan transportörerna själva. Att komma överens om vilka nyckeltal som ska rapporteras och i vilket format torde vara ett första steg. ESC framhåller att samarbetet måste vara globalt och vill även se konkurrensgranskningsmyndigheterna i såväl EU, Kina som USA engagera sig. Transportköparna ska kunna hjälpa konkurrensmyndigheterna att jaga kartellerna genom att införa standardiserade formulär.

ESC tror att rederierna också skulle kunna dra nytta av information från kundledet om den användes för exempelvis globala prognosöversikter. Försök skulle kunna genomföras i slutet av 2015 och första halvan av 2016, menar ESC. 

200 miljoner för att förverkliga svensk sjöfartsidé

2015-08-17

EU-kommissionen har anslagit cirka 200 miljoner kronor för att testa en svensk idé om hur fartyg världen över ska kunna byta information med varandra. Projektet leds av Sjöfartsverket och förutspås kunna revolutionera förutsättningarna för sjöfart. 

Inom flygtrafiken är det en självklarhet att dela med sig av information om vilken rutt man planerar att färdas. Det är helt annorlunda för sjöfartens trafik som är helt oreglerad i stora delar av världens havsområden. Informationen om den planerade rutten lämnar oftast inte fartyget. 

Men nu ska Sjöfartsverkets projekt STM (Sea Traffic Management) ändra på förutsättningarna. EU-kommissionen bidrar med 200 miljoner kronor för att kunna testa i verklig miljö.

Genom att utbyta rutt-information med omkringliggande fartyg kan man delvis minska risken för kollisioner samtidigt som det skulle ge stora miljömässiga och logistiska förbättringar. Med ett bättre informationsutbyte kan fartygen planera anlöpet tidigt på resan och få en slot-tid som säkrar en plats utan väntetid. 

Ruttplanering-systemet har arbetats fram sedan 2010. Nu är det dags att testa det i verkligheten. Systemet kommer att testas och utvärderas från 2017 till mitten av 2018. Deltar gör 300 fartyg, tio hamnar runt om i Europa och två särskilda testområden, ett i svenskt vatten och ett i medelhavet. 

En eventuell implementering på bred front inom handelssjöfarten skulle kunna ske omkring 2020 och framåt. 

Stor explosion i Kinesisk hamnstad

2015-08-14

En serie jättelika explosioner drabbade i onsdags kinesiska hamnstaden Tianjin. Flertalet explosioner inträffade i en lageranläggning för kemikalier belägen i närheten av Tianjin port. Detta har lett till en storskalig brand i hamnen och dess omgivningar.

Under rådande omständigheter kan stora förseningar förväntas. Vi följer utvecklingen och återkommer med mer information så snart vi kan.

För frågor gällande din skeppning kontakta vår sjö avdelning.

Tel: 031 – 727 85 80

Mail: sea@ntex.se

 

WorldSkills 2015 invigt

2015-08-12


Den 11 augusti invigdes yrkes-VM, WorldSkills, i Sao Paulo i Brasilien. Totalt deltar 1200 unga från 60 länder i tävlingarnas sex kategorier. Sverige representeras av 29 ungdomar, varav tre tävlar i kategorin transport och logistik.

Peter Jeppsson, VD för transportföretagen, sitter i styrelsen för WorldSkills Sweden och representerar därför Sverige i WorldSkills International. Jeppson är också på plats under VM. Även motorbranschens yrkesnämnder närvarar för att följa de tre tävlanden: Marcus Morén (personbilsteknik), Frida Gustafsson (fordonslackering) och Victor Ståhlkrantz (bilskadeteknik). 

– WorldSkills hjälper att höja yrkesutbildningarna status och kvalitet och framförallt även intresset för dem. Vi har till exempel ett stort rekryteringsbehov inom vår bransch och det är därför viktigt att locka fler ungdomar till branschen, säger Peter Jeppsson.

Tågens punktlighet varierade i sommar

2015-08-11

Nu redovisar Trafikverket tågens punktlighetsstatistik för juli månad. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten för både persontåg och godståg.

Juli månads punktlighet blev 90 procent för persontåg och 82,6 procent för godstågen. I jämförelse med juni månad var det en försämring med 0,3 procentenheter för persontågen men en förbättring med 7,3 procentenheter för godstågen. Och jämfört med juli 2014 förbättrades statistiken för både persontåg och godståg med 2,7 respektive 5,0 procentenheter.

Punktligheten under månaden har dock varierat kraftigt. Med en relativt låg punktlighet första halvan och en ovanligt hög under andra halvan. Variationen går att förklara med den stora mängden banarbeten som störde tågtrafiken under månadens första halva.

Godstågens punktlighet på 82,6 procent är den bästa sedan augusti 2013. Siffran förklaras delvis genom att det går färre godståg i juli månad. Det i sin tur ger färre tåganhopningar och minskad tågträngsel, därmed även färre förseningar.

Även banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följder har påverkat tågens punktlighet. Bland annat på sträckorna Alingsås – Göteborg, Hudiksvall – Sundsvall och vid Gamla Årstabron vid Stockholm Central. 


Bränsleförbrukningen påverkas av vinterväghållning

2015-08-10

Nyligen utredde VTI hur olika typer av vinterväghållning påverkar bränsleförbrukningen. Förbrukningen för en personbil ökade enligt VTI med 102 procent vid väglag med 2 centimeter snömodd jämfört med torr barmark. Ökningen visade sig vid en hastighet på 100 km/h. Vid en hastighet på 70 km/h var ökningen 98 procent.

De väderdata som använts är från vintersäsongen 2006-2007, och VTI har för en 100 kilometer lång väg genomfört sex tillämpningskörningar med olika scenarion. Klimatzonen som använts är mellersta Sverige. I de olika scenarion som genomförts har väg- och driftstandardklass samt årsmedeldygnstrafik på vägen varierats.

Utredningen visade bland annat var som händer när åtgärdstiden höjs från 2 till 3 timmar för en saltad väg med årsmedeldygnstrafik på 16 000 fordon. Förändringen ledde till att den totala bensinförbrukningen sänktes med cirka 0,01 procent, vilket innebär 5 procent minskade åtgärdskostnader, motsvarande en kostnad på ungefär 58 000 kronor.

Ingen analys av avgiftshöjningarnas konsekvenser

2015-08-07

Näringslivets transportråd anser att de svenska transportmyndigheternas beslutade och planerade avgiftshöjningar de kommande åren införs utan både samordning eller konsekvensanalys. Avgifterna kommer att drabba transportföretagen och transportköparna inom industri och handel. 

De svenska transportmyndigheterna – Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen – samordnar inte sina avgiftshöjningar. Transportrådet vill framöver se gemensamma analyser av vilka konsekvenser avgiftshöjningar kommer att innebära. 

Transportstyrelsen har lagt fram ett förslag på hur avgiftsfinansiering för myndigheten ska se ut under 2016. Transportrådet har riktat ett remissvar till Transportstyrelsen där de påminner om att: ”oproportionella och ensidiga ökningar på kort sikt av transportkostnaderna i Sverige får en negativ inverkan på konkurrenskraften för näringslivet på grund av långa geografiska avstånd.”

Några beslutade och kommande avgiftshöjningar under kommande år:
-    Banavgifterna fyrfaldigas
-    Ökade bränslekostnader till följd av svaveldirektivet
-    Bensin- och dieselskatten kan komma att räknas upp varje år
-    Regeringen vill införa vägslitageavgift
-    Ny modell för avgiftsfinansiering ska utarbetas av Sjöfartsverket

Globala flygtrafiken upp 1,2 procent

2015-08-06

I ett pressmeddelande från IATA (International Air Transport Association) meddelas att den globala flygfrakttrafiken, mätt i kilometerton, ökade med 1,2 procent på årsbasis i juni.

För den internationella trafiken var ökningen upp 1,4 procent och oförändrad för den inhemska trafiken. Hittills i år har frakttrafiken ökat med 3,5 procent. 

Färre skogstransporter i USA

2015-08-05

Under vecka 28 sjönk transporterna av skogsprodukter på amerikanska järnvägar med 5,4 procent, jämfört med samma period förra året. Volymerna har räknats till och med den 18 juli. Än så länge har skogstransporterna gått ned 1,7 procent under 2015.

Totalt har fraktvolymerna gått ned 0,9 procent i USA under 2015, och under vecka 28 sjönk de volymerna 2,8 procent. Statistiken kommer från Association of American Railroads.

Var tredje har sms:at under bilkörning

2015-08-04


Av de svenska bilisterna uppger 34 procent att de har skickat sms medan de kört bil. I gruppen män 30-49 år uppger 65 procent att de har skickat sms samtidigt som de kör. 

Det är i en SIFO- undersökning genomförd av Michelin som frågan ”Har du någon gång skickat ett SMS samtidigt som du kör bil?” har ställts. I undersökningen deltog 1 000 personer, och av dessa svarade alltså en tredjedel att de har skickat sms under bilkörning. 

Gruppen män 30-49 år är de som i störst utsträckning svarat ja på frågan, men även totalt sätt är det fler män än kvinnor som har sms:at under bilkörning.  Av männen svarade 40 procent ja, medan siffran för kvinnor låg på 28 procent. 

Sverige har sedan den 1 december 2013 skärpta krav på användning av mobiltelefoner oh annan kommunikationsutrustning i samband med framförande av motordrivna fordon. Utrustningen får endast användas på ett sätt som inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. 
 

Förare med synfältsbortfall testas

2015-08-03

Under sommaren har VTI genomfört tester i körsimulator för personer med synfältsbortfall. Syftet var att se om körförmågan räcker trots synens brister. Dock ger testerna inte underlag nog för att en ny bedömningsmetod ska kunna utformas.

Ungefär 40 000 personer per år får av olika skäl sin körkort indraget. Medicinska skäl är orsaken i cirka 9 000 av fallen. Synfältsbortfall är en av anledningarna, men den drabbade gruppen har hopp om att kunna köra igen. VTI har låtit hundratals försökspersoner genomföra tester i VTI:s körsimulator i Linköping. Ytterligare cirka 500 personer köar för att delta i testverksamheten.

Björn Peters, forskningsledare på VTI, säger att de på gruppnivå sett att reaktionstiden är 23 procent längre hos personer med synfältsbortfall än hos de utan bortfall. Transportstyrelsen arbetar nu för att ta fram en metod för att tillförlitligt och säkert kunna bedöma körförmågan.

– Om synfältsbortfallet inte är så stort kan personerna kompensera bortfallet och det är det vi försöker se, testa körförmågan hos dessa personer. Vi ska försöka utforma en metod för bedömningar men vi måste kunna gå ner på individnivå och där är vi inte än, säger Jan Andersson, forskningschef på VTI.

Transportstyrelsen och Trafikverket granskade

2015-07-24

Efter Statskontorets granskning av de båda trafikmyndigheternas verksamhet konstateras att Transportstyrelsen överreglerar och behöver bli bättre på att övervaka marknaden. Och Trafikverket är svårt att styra och organisera.

Statskontorets utredning av Transportstyrelsen och Trafikverket är nu klar och rapporten konstaterar att marknadsövervakningen behöver utvecklas: "Transportstyrelsen har sedan myndigheten inrättades varit sökande i hur den ska tolka och bedriva marknadsövervakningen. Statskontoret anser att myndigheten behöver utveckla övervakningen och föreslår att den initierar en intern översyn av verksamheten. Vi rekommenderar också Transportstyrelsen att fördjupa samrådet med Konkurrensverket för att förbättra arbetssättet i marknadsövervakningen."

Regeringen föreslår att hårdare reglera om hur Transportstyrelsens marknadsövervakning ska se ut. I en egen rapport från i våras konstaterade de själva samma sak. Myndigheten får också kritik från transportbranschen då de detaljreglerar och överreglerar i för stor utsträckning, något som Statskontoret håller med om då de anser att: "ledningen inte fullt ut har lyckats styra verksamheten så att den ligger i linje med myndighetens egen strategi och mål för detta."

Statskontoret konstaterar att Trafikverkets beställarroll är otydlig och de menar att regeringen och Trafikverket måste föra en dialog för att hitta en gemensam samsyn. Myndigheten strävar efter att lägga ut fler uppgifter på bygg- och anläggningsbranschens aktörer. Det saknas dock mätningar på hur innovationsgraden och produktiviteten förändrats och detta gör det svårt att avgöra om åtgärden har lett till det bättre. Statskontoret menar dock att det troligen lett till kostnadsminskningar och till att planeringsförutsättningarna på anläggningsmarknaden har blivit bättre.

 

Naturgastankning möjlig i Göteborgs Hamn

2015-07-24

Flytande naturgas, LNG, används som bränsle i fler och fler fartyg i världen. Numera kan man tanka med bränslet i Göteborgs hamn. Detta efter ett nytt regelverk för LNG-bunkring tagits fram mellan Göteborgs Hamn AB och Rotterdams Hamn.

Regelverket innebär att lastfartyg kan bunkra LNG i och har tagits fram i samförstånd med Transportstyrelsen. Det är det första generella föreskrifterna i Sverige.

Dan-Erik Andersson, operativ chef i Energihamnen, Göteborgs Hamn AB, menar att regelverket är viktigt för att regionen ska kunna utvecklas och att miljövinsterna är stora.
– Vi tror på flytande naturgas som framtidens fartygsbränsle, säger Andersson.

De föreskrifter som tagits fram innehåller bland annat krav på säkerhetszoner, väder, mottagande fartyg, bunkerfartyg och terminaler. Reglerna omfattar bunkring från bunkerbåt och från land med lastbil.
– Vi räknar med anlöp av LNG-fartyg en till två gånger i veckan nästa år och många kommer passa på att bunkra i Göteborg, säger Dan-Erik Andersson.

Färre bötfällda lastbilar i Danmark

2015-07-24

Antalet kontroller av cabotagekörningar genomförda av utlänska förare har ökat i Danmark, samtidigt som antalet bötfällda ekipage minskat.

För att upptäcka eventuell olaglig cabotagekörning i Danmark kontrollerades 4 500 bilar av polisen under 2014. År 2012 var antalet kontrollerade bilar 2 500. Trots att man kontrollerat nästan dubbelt så många bilar minskar antalet utdelade böter. Siffran var år 2012 cirka 360 och under 2014 endast 119.

Michael Svane, VD för danska åkeriorganisationen DTL, berättar att de flesta trafikbrotten 2014 var mindre överträdelser som exempelvis fel i de dokument som under transporterna ska finnas med i lastbilen.

Enligt Svane har antalet danska lastbilar som kör linjetrafik ökat. Detta sedan EU införde nya, stramare regelverk för cabotagekörningar 2009.
– De nuvarande cabotagereglerna skyddar den danska marknaden. Danska Transportministeriet lade i april fram en rapport som visar att cabotagekörningar utgör tre procent av godstrafiken i Danmark, säger Michael Svane.

Utveckling av rysk järnväg

2015-07-23

För att den nordvästra, arktiska delen av Ryssland ska kunna utvecklas spelar järnvägen en stor roll. Den är avgörande för utvecklingen av hamnarna i området.

Alexander Misharin, vice ordförande för ryska järnvägar, berättade nyligen att det skulle vara svårt att föreställa sig hur Arktisk skulle kunna utvecklas utan järnvägen. För att locka lastfartyg till det som kallas Northern Sea Route måste man bygga ut järnvägen i och runt de berörda hamnarna.

Enligt Misharin är flera järnägsprojekt redan på gång, och man har exempelvis gett ett anslag till transporthubben Ust-Luga på 200 miljarder rubel, motsvarande ungefär 30 miljarder svenska kronor. Idag omsätter Murmansk hamn 20 miljoner ton årligen, och för att öka omsättningen till 27-30 miljoner ton innan 2020 behövs fler infrastrukturhubbar. Detta skulle kosta 120 miljarder rubel (cirka 18 miljarder SEK). Utöver det behöver järnvägen till Sankt Petersburg förstärkas, till en kostnad av 30 miljarder rubel (4,5 miljarder SEK), uppger Alexander Misharin.

Färre döda med sänkt hastighet

2015-07-17

Sedan hastighetsgränsen på svenska vägar sänkts från 90 till 80 kilometer i timmen har 14 personer färre dött per år, visar en rapport från VTI.

År 2008 började Trafikverket göra hastighetsändringar på olika platser i landet, framför allt på vägar med låg standard för trafiksäkerhet och dåliga vägrenar. Det vanligaste är att hastigheten sänkts på landsvägssträckor. Det är även på landsvägar där hastigheten ändrats från 90 till 80 som sänkningen har haft störst effekt.
– Det är en tydlig minskning och en signifikant effekt. Det här är den typ av vägar där de allvarliga mötesolyckorna sker, säger Anna Vadeby, trafiksäkerhetsforskare på VTI, till Dagens Nyheter som har fått ta del av institutets rapport.

VTI, Statens Väg och transportforskningsinstitut, uppger att hastighetssänkningarna har fått positiva resultat.
– Vi kan se en minskning med ungefär 17 färre dödade per år tack vare Trafikverkets arbete med att ompröva hastighetsgränserna, säger Anna Vadeby.

Inlandsbanan testar förnybart bränsle

2015-07-14

Inlandsbanan AB får EU-medel till förstudie för att driva lok på förnybart bränsle.

Inlandsbanan AB har beslutat att arbeta aktivt med miljöanpassningsfrågan. Delvis för att kunna bidra till de klimatmål som EU satt upp på både nationell och lokal nivå. Men även för att öka sin egen attraktionskraft. Många företag ser transporter med en lägre miljöpåverkan som en självklarhet för att kunna nå upp till sina internt satta miljömål.

För att nå uppsatta miljömål vill man begränsa klimatpåverkan i sitt egna transportupplägg. Idag drivs Inlandsbanan på fossilt bränsle. För att kunna byta till förnybar RME, ett biobränsle som framställs av raps, måste en utredning först ske.

I utredningen kommer tester att genomföras för att ta reda på om det är möjligt att byta till RME. Utredningen kommer att göras någon gång de närmsta månaderna under 2015. Om det är tekniskt möjligt att byta till RME kommer ett genomförandeprojekt att innefatta en omställning av samtliga av Inlandsbanans fordon. Det skulle ge en omedelbar klimatvinst genom minskade utsläpp av växthusgaser. Genom att byta till 100 procent RME kan man minska växthusutsläppen med över 60 procent sett ur ett livscykelperspektiv.

Färre dog i trafiken första halvåret

2015-07-09

De första sex månaderna 2015 omkom 114 personer i vägtrafiken. Jämfört med samma period föregående år är det elva färre. 

Av de som omkommit var 13 personer under 20 år och 14 var 75 år eller äldre. De flesta, 76 stycken, färdades i bil och 11 på motorcykel. Åtta av dem var cyklister och 15 fotgängare. Singelolyckor var vanligare än mötesolyckor.

Under de senaste fem åren har medelantalet omkomna i trafiken under det första halvåret varit 124 personer. Alltså är perioden januari-juni 2015 åtta procent lägre än genomsnittet de senaste fem åren.

Ingen höjd skatt för ED95

2015-07-07

En skattehöjning på förnybara drivmedel från och med den 1 december har aviserats. Dock visar en lagrådsremiss från regeringen att etanolbränslet ED95 inte berörs.

Det är inför budgetpropositionen 2016 man berättat att ED95 för lastbilar och bussar inte påverkas av skattehöjningen. 

Höjningen av skatten gäller biodrivmedel som räknas som överkompenserade. Detta eftersom att statsstödsregler inom EU inte tillåter att biodrivmedel genom skattelättnader blir billigare än fossila bränslen. Tidigare har det varit oklart vad som skulle gälla för just ED95, men nu har regeringen alltså förtydligat att bränslet inte omfattas. 

– För många åkerier är marginalerna små och då behövs ekonomiska incitament för att kunna ta steget från diesel. Den fortsatta skattebefrielsen för ED95 kan bidra till att fler transportföretag väljer att köra på förnybara drivmedel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på Sekab i ett pressmeddelande.

Sveriges mest hållbara transporter i Malmö

2015-07-03

Malmö har enligt kommunrankningen SHIFT2015 utsetts till den stad i Sverige som är bäst på hållbara transporter.

I Malmö finns en tydlig trafikstrategi vars mål är att minska biltrafiken och staden har också goda förutsättningar för cykel- och kollektivtrafik. Dessutom har de, som en av få aktörer, tagit fram ett särskilt program för hur godstrafik ska hanteras. 

Trivector, som genomfört rankningen, berömmer Malmös cykelsatsningar i stil med cykelparkeringar vid tågstationer och ett löpande arbete med att förbättra förutsättningarna för cyklister. Även Umeå får gott betyg efter att de bland annat infört snabbladdande, elektriska bussar i kollektivtrafiken. 

Verktyget SHIFT2015 mäter hållbara transporter i städer. Rankningen bygger på svar kommunerna gett på enkäter, Boverkets miljömålsenkät, data om trafikolyckor, och siffror från Energieffektiviseringsstödet. Man har detta år även granskat städernas förmåga att hantera godstransporter.

Lastbilstrafik på fortsatt låga nivåer

2015-07-02


De senaste åren har lastbilstrafiken visat på låga nivåer. Trenden håller i sig även för 2014, visar statistik från Trafikanalys. Både antalet körda kilometer och antalet transporter ligger kvar på i princip samma siffror som året före.

Det i stort sett oförändrade läget gäller för inrikes såväl som utrikes trafik. De senaste åren har låga nivåer uppmätts och branschen har ännu inte återhämtat sig. 

Under fjolåret utfördes 37,9 miljoner varutransporter av svenskregistrerade lastbilar. Sifforna gäller både inom och utanför riket, men 99 procent genomfördes inom Sveriges gränser. Under året uppgick transportarbetet till nästan 39 miljoner tonkilometer och trafikarbetet till 2,8 miljarder kilometer inom Sverige.

Svenskregistrerade lastbilar transporterade totalt 381 miljoner ton gods, varav majoriteten transporterades i inrikestrafik. Dessutom hade 70 procent av transporterna start och mål i samma län. Västra Götalands län låg med 64 miljoner ton i topp över lastning av gods för inrikes trafik.

Utländska fordon i Norrbotten ökar

2015-06-30


Sveriges Åkeriföretag Norr har nyligen genomfört en trafikräkning som visar att andelen utländska lastbilar i Norrbotten har ökat. Andelen har ökat från 26 procent till 38 procent på fem år. Den största delen av trafiken från utlandet är godstransporter.

Trafikräkningen gjordes under ett dygn på trafikplatsen Töre i Norrbotten, en plats där E4:an och E10:an korsas. Det var mellan 14:00 den 2 juni och 14:00 den 3 juni mätningen genomfördes, och samtliga lastbilar och ekipage med vikt på över 16 ton har räknats. Totalt räknades 1087 fordon, och 408 av dessa var utländska. 

– Känslan från oss och våra medlemmar är att andelen utländsk trafik ökat i regionen. Tack vare att vi genomfört samma mätning tidigare får vi en bra uppföljning och ett resultat som bekräftar våra känningar. Även om trafikräkningen inte är vetenskaplig eller statistisk säkerställd kan vi ändå använda resultatet i vårt fortsatta arbete, säger Carina Ahlfeldt, regionchef Sveriges Åkeriföretag Norr.

Nya direktiv för minimilöner i Norge

2015-06-30

Från och med den 1 juli inför Norska regeringen nya direktiv gällande minimilöner och dagstraktamenten för chaufförer som utför godstransporter på väg. Minilönerna gäller vid internationella transporter till/från Norge (där det sker en lastning och/eller lossning i Norge) samt vid cabotagetransporter men enbart om transporten beställts och betalats i Norge. I nuläget är det osäkert hur de nya direktiven kan komma att påverka transportnäringen.

För mer information se Transportindustriförbundets samt Norska arbeidstilsynets respektive hemsidor.

 

Speciella regler för transport av farligt gods i Katalonien

2015-06-29


Alla transportörer som transporterar farligt gods i Katalonien måste sedan den 1 juni registrera sina färdrutter. Om föraren sedan avviker från den förutbestämda rutten kan det leda till att böter utdelas.

Avsändar- och mottagarort ska registreras i ruttsystemet RIMP i de fall transporten innehåller farligt gods. I samband med detta erhålls en rutt som är obligatorisk att följa. Den tilldelade rutten har en månads giltighetstid, och om rutten inte följs kan föraren få böter.

Reglerna gäller både inhemska och internationella transporter med start/ingångspunkter eller slut/utgångspunkter i Katalonien. Bestämmelserna meddelades vid ett möte med WP.15, FN:s arbetsgrupp rörande bestämmelser för transport av farligt gods på väg.

Transport – hett ämne i Almedalen

2015-06-26

På söndag smygstartar Almedalsveckan som i år är fullspäckad med transport- och kommunikationsseminarium. Hela 173 programpunkter har märkts med temat infrastruktur och 80 med kommunikationer och infrastrukturminister Anna Johansson kommer att svara på frågor i hela tre heta stolar.

Transport och infrastruktur är minst sagt ett hett ämne under årets Almedalsvecka. För den som är intresserad kommer allt från hållbarhet till finansiering av stora infrastruktursatsningar att debatteras.

Infrastrukturminister Anna Johansson kommer att sitta i hela tre heta stolar under veckan och svara på frågor från bland andra fordonsbranschen, Expressen, Dagens Samhälle och flygbranschen.

Veckan bjuder bland annat på seminarier på temat ”Godstransporter i den hållbara staden” arrangerat av organisationen Sustainable Innovations, ”Varning för urspårning – Sverige behöver tillgång till långsiktigt hållbara och robusta transporter” som har Jernkontoret, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen och Näringslivets transportråd som arrangörer och "Södermalm bestämmer och industrin betalar – dyrare transporter hotar svensk konkurrenskraft" i regi av Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Ny logistikpark i Göteborg

2015-06-23


Intill Göteborgs hamn kommer en logistikpark på närmare en miljon kvadratmeter att växa fram. Logistikparken förväntas skapa över 2000 nya arbetstillfällen. 

Länge har det saknats logistikmark nära Göteborgs Hamn men det kommer den nya parken, som kallas Port of Gothenburg Logistics Park, att ändra på. En yta på 500 000 kvadratmeter, ungefär hälften av den totala ytan, kommer under de närmaste åren att omvandlas till lager och logistikfastigheter. 

– Det här är en jättesatsning och ett gyllene tillfälle för alla företag som vill etablera lager precis intill Skandinaviens största hamn, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Logistikparken ligger i anslutning till hamnens godsterminaler på Hisingen och fastighetsägare är de fem aktörerna Göteborgs Hamn AB, NCC, Prologis, Eklandia och Bockasjö. Redan idag har ett antal företag flyttat in i parken, som kommer att stå färdig runt år 2025. 

I den nya logistikparken kommer över 2000 arbetstillfällen att skapas, framförallt lagerarbetare men också administrativ personal kommer att anställas. 

Klartecken för Mälarprojektet

2015-06-22


Mark- och miljödomstolen har gett Sjöfartsverket klartecken att genomföra Mälarprojektet. Byggstarten beräknas till april 2016.

Uppfattningen domstolen har fått är att åtgärderna kommer att leda till en stor förbättring för både sjöfarten i Mälaren och för övriga transporter i regionen. Södertälje sluss behöver rustas upp och Mark- och miljödomstolen har låtit meddela att ”oavsett om de nu ansökta förändringarna av Södertälje kanal och sluss genomförs eller inte kommer det att vara nödvändigt att genomföra reparationer och förändringar av Södertälje sluss”.

Beslutet innebär att Sjöfartsverket enligt plan kan påbörja Mälarprojektet, vilket innebär breddning och ombyggnation av Södertälje kanal och sluss. Genom att muddra i Mälaren ska man även öka säkerhetsmarginalerna för att på så sätt kunna ta in större fartyg till Västerås och Köpings hamnar.

Planen är att arbetet ska påbörjas under våren 2016 och stå klart vid årsskiftet 2018/19. Innan byggstarten kommer några hus att rivas och ett antal gång- och cykelvägar på slussens östra sida att läggas om.

Kommunala järnvägar kartlagda

2015-06-18

Nu finns alla kommunala järnvägar registrerade i Trafikverkets baninformationssystem BIS. Ungefär 70 mil järnväg som inte tidigare funnits med i IT-systemet har nu samlats in och registrerats av Trafikverket. 

I NJDB-projektet samarbetar Transportstyrelsen och Trafikverket för att bygga upp en nationell järnvägsdatabas genom att samla in och registrera data. Tidigare har man utöver den statliga järnvägen endast haft information om ett fåtal externa förvaltare.

Projektet påbörjades under hösten 2014, då som ett pilotprojekt. I andra fasen samlade Trafikverket, fram till mars 2015, in data från alla 61 kommunala anläggningar. Därefter har informationen registrerats i BIS och finns sökbar i plk-webb, ett system med information om plankorsningar.

Att samla in data om den järnväg som förvaltas av 270 privata aktörer blir nästa steg, som ska bli klart i december 2015.

Trafikverket letar bland annat uppgifter om infrastrukturförvaltare, infrastrukturägare, spårvidd och spårets hastighet. 

Tysk godstrafik minskade första kvartalet

2015-06-17


Under det första kvartalet 2015 transporterades totalt 88,1 miljoner ton gods på tyska järnvägar. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning på 4,2 procent. 

Även totalt sett minskade godstrafiken, med 2,1 procent. Gods som transporterats utomlands sjönk med 4,9 procent och gods som tagits emot från utlandet minskade med 13,2 procent. Däremot var transittrafiken i princip oförändrad mellan de två åren. Den största minskningen som skedde var inom containertrafik på järnväg. Där sjönk trafiken med 12,9 procent jämfört med fjolårets första kvartal. Det är European Railway Review som tagit fram statistiken.
 

Nytt multimodalt transportsätt

2015-06-16


I takt med att globaliseringen ökar kan ett nytt multimodalt transportsätt komma att spela stor roll: godskorridorer som växlar mellan järnväg och flyg. Förstudier och tester som genomförts tyder på att förbindelser direkt mellan flygplatser och järnvägsinfrastruktur är möjligt, och i teorin till och med att föredra.

Det EU-finansierade programmet Trans-European Transport Network (TEN-T) har undersökt andra intermodala lösningar, men även system med flyg och järnväg. Konkurrensfördelarna med en sådan lösning är främst vid transporter där tidsfaktorn spelar stor roll. Det är också ett mer miljövänligt och hållbart sätt att transportera.

I Sloveniens huvudstad Ljubljana pågår just nu ett ambitiöst järnvägsprojekt där man senast 2030 ska etablera en multimodal hubb för godstransportörer. En ny järnvägslinje mellan Ljubljana-Kranj-Jesenice och Sloveniens landsgräns ska då stå klar. Flygplatsen i Ljubljana kommer också att få en järnvägsförbindelse.

Tyska vägtullar kan få genomgå rättsprövning

2015-06-15


De tyska, omstridda vägtullarna som infördes av Merkels regering tidigare i år kan nu komma att rättsligt prövas av EU-kommissionen då de misstänks vara diskriminerande. Vägtullen godkändes i mars och innebär att utländska förare får betala upp till 130 euro varje år för att använda det tyska vägnätet. Samtidigt får tyska förare, som också ska betala vägtullen, kompensation via reducerad fordonsskatt, något som kritiker menar strider mot EU-rätten. Det skriver Transportindustriförbundet. 

EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker menar att de tyska vägtullarna inte ser ut att vara förenliga med EU-rätten. Där förbjuds diskriminerande åtgärder mot medborgare från andra medlemsstater. EU-kommissionen ska undersöka om den tyska vägtullen är förenlig med EU-rätten och kommer, om så krävs, att gå till EU domstolen. 

Större fartyg till Västhamnen

2015-06-12

Det krävs ingen omfattande utbyggnad för att Västhamnen i Helsingborg ska kunna ta emot större containerfartyg. Det visar simuleringar som genomförts. Ett beslut från Transportstyrelsen ger klartecken för fartyg på upp till 235 meter.

Möjligheten att ta emot fartyg som är 10 till 15 meter längre än de som kan tas emot idag är betydelsefullt för hamnens erbjudande inom containertransport. Västhamnen vill agera proaktivt genom att iordningställa för att kunna ta emot längre fartyg. Det är något som behövs i och med att feederfartygen växer när det kommer till såväl längd, bredd som djupgående.

Simuleringarna genomfördes av Sjöfartsverket och handlade om fartyg som var 235 meter långa, 32 meter breda och hade 11,7 meters djupgående. Hittills har det längsta fartyget som anlöpt hamnen varit 217 meter.

Vissa investeringar krävs för att kunna ta in de större containerfartygen. Exempelvis måste kranspåren förlängas för att kranarna ska kunna flyttas längre bort från utstickande delar på fartygen. 

Hållbar diesel under utveckling

2015-06-09

Nu undersöks möjligheterna att framställa diesel genom att återanvända matlagningsolja och fett från fettavskiljare vid framställning av diesel. Målet är att redan nästa år kunna producera 20 000 kubikmeter förnybar råvara för produktion av diesel. 

Insamling, rening, vattenavskiljning samt transport kommer att utföras av Ragn-Sells, som vid framtagningen av bränslet samarbetar med Preem. De sistnämnda har uppdraget att ansvara för cisternen och den färdiga råvaran, logistiken med fartyg till raffinaderi och framställandet av dieseln. 

– Vi letar ständigt efter nya hållbara råvaror som går att använda för att tillverka fordonsbränsle och som fungerar i hela fordonsflottan, såväl dagens som morgondagens, säger Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör på Preem, i ett pressmeddelande.

– Ragn-Sells har en av Sveriges största fordonsflottor, vi ser fram emot möjligheten att rulla runt med bränsle vi själva varit med om att återanvända och på så sätt också bidra till lägre koldioxidutsläpp säger Per-Eric Bjurenborg, COO Ragn-Sells.

Ny mjukvara reducerar bränsleförbrukning

2015-06-08


Tillsammans skapar KTH och Scania framtidens lastbilar. Utrustade med en mjukvara som förhoppningsvis kommer att kunna reducera bränsleförbrukningen vid godstransporter med upp till tio procent.

Lastbilstillverkaren Scania, vars verksamhet tidigare mest handlat om hårdvara, har nu börjat handla mer och mer om mjukvara. Scania och KTH har under en tid forskat om konvojkörning, att gruppera lastbilar så att de kör tillsammans med ett avstånd om 10-20 meter, och hur det kan optimeras med hjälp av mjukvara.

Forskningsprojektet vid namn Companion handlar om konvojkörning på en avancerad nivå. Föraren i den första lastbilen bestämmer hastigheten, efter den följer självkörande lastbilar som med hjälp av en avancerad farthållare reglerar avståndet till bilen framför. 

Den nya typen av konvojkörning kommer att leda till en reducering av bränsleåtgång mellan fem till tio procent. Något som blir allt viktigare då antalet godstransporter i världen beräknas öka med 50 procent mellan åren 2000 och 2020. 

– Att en åkare med 100 lastbilar kan koordinera sina transporter med andra åkare, och det i realtid, är det vi vill uppnå. En konvoj kan lämna Sverige på väg ner mot Italien och i till exempel södra Tyskland kan flera lastbilar från olika åkerier ansluta eller lämna konvojen, berättar Karl Henrik Johansson, professor i reglerteknik på KTH och en av de ansvariga för Companion-projektet.

Elvägar testas av Trafikverket

2015-06-05

En innovationsupphandling kring elvägar har genomförts av Trafikverket, som nu går vidare med två projekt: ett i Arlanda och ett i Gävle. 
– Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tf generaldirektör på Trafikverket.

I samråd med Vinnova och Energimyndigheten har Trafikverket nu beslutat att två leverantörer får testa varsin lösning för elvägar. Leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg och man beräknar att försöken kommer att avslutas under 2018. 

Den teknik Rosersbergs Utvecklings AB ska testa innebär att en elskena som finns i vägbanan driver och laddar fordonet under tiden det framförs. Region Gävleborgs test innebär att lastbilshyttens tak får en strömavtagare som matar ner ström till en elhybridmotor i själva lastbilen. 

Nytt verktyg ska optimera järnvägens kapacitet

2015-06-03

För att kunna främja och optimera järnvägens kapacitet ska Trafikverket utveckla ett kapacitetsplaneringsverktyg. Arbetet påbörjas tillsammans med en ny leverantör i juni och den första leveransen beräknas till hösten 2016.

Ett avtal har tecknats med HaCon Ingeniurgesellschaft mbH, som ska utveckla ett nytt marknadsanpassat kapacitetsplaneringsverktyg. Systemet ska baseras på företagets befintliga produkt TPS. Avtalet gäller initialt i tio år, men chans till förlängning på först tre och sedan två år. Värdet på affären uppskattas till ca 150 miljoner kronor.

Det nya systemet ska frigöra och förbättra järnvägens kapacitet genom en rad åtgärder. Bland annat ska man göra kapacitet som tidigare varit dold tillgänglig för både underhåll och trafikering, förbättra planering och flexibilitet, sänka instegströskeln för nya aktörer och göra Trafikverket mer effektivt, flexibelt och anpassningsbart för förändrade marknadsförutsättningar och behov.

– Det nya verktyget kommer att vara mycket viktigt för att vi ska kunna frigöra och optimera järnvägens kapacitet, Det kommer att leda till att vi får en pålitligare tågtrafik och en förbättrad produktivitet för tågbolag och entreprenörer, säger Catrine Carlsson, avdelningschef Trafik på Planering, i en kommentar. 

Sommartrafik 2015

2015-06-02

Sommaren närmar sig och det börjar bli dags att planera inför kommande semesterperiod. Denna sträcker sig från vecka 24 och fram till och med vecka 35. Vi vill be våra kunder att ha en god framförhållning gällande transportbokningar under dessa veckor.

Antalet färjeplatser för godstrafik minskar under semesterperioden då rederierna prioriterar den ökande turisttrafiken. Detta innebär risk för minskad kapacitet och förlängda ledtider. Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik på hårt belastade vägar under sommaren vilket kan påverka ledtiden på vissa sträckor.

Vår gör vårt yttersta för att tillgodose våra kunders transportbehov och för att förebygga eventuella störningar i trafiken.

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Ökade inkomster från Göteborgs trängselskatt

2015-06-02

Under mars månad nådde Göteborgs trängselskatt ett nytt rekord. Totalt ska fordonsägarna betala 90,7 miljoner kronor för sina passager genom betalstationerna.

Trafiken har inte dämpats trots att trängselskatten höjdes vid årsskiftet; priset för passagerna i Göteborg ändrades från 8 till 9, från 13 till 16 och från 18 till 22 kronor.
– Höjningen av trängselskatten vid årsskiftet fick ingen dämpande effekt på trafiken genom betalstationerna. Trafiken har till och med ökat ett par månader i år, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen, till Göteborgs-Posten.

Under januari till april i år debiterades fordonsägarna 320,2 miljoner kronor, en summa som stigit med 50 miljoner jämfört med samma period förra året. Under dessa fyra månader har mellan 280 000 och 370 000 utlandsregistrerade fordon passerat Göteborgs betalstationer varje månad. Det har blivit lättare att få in trängselavgifter från utländska fordon och i april debiterades 748 000 kronor, en siffra som kan jämföras med 324 000 för januari månad.

Jonas Maran, berättar att många av de utländska skyltarna måste hanteras manuellt, eftersom datorsystemen inte känner igen alla utländska skyltar, men arbetet går framåt.
– Vi har fått tillgång till fler nationella fordonsregister och vi håller på att förbättra metoderna att läsa av de utländska registreringsskyltarna, säger han.

Nya regler efter regeringsförslag

2015-06-01

Riksdagen har lämnat tre uppdrag till regeringen. Tidigare har regeringen föreslagit att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd skulle kompletteras, något som riksdagen nu har sagt ja till.

Regeringen uppmanades i ett av uppdragen att snabbt behandla frågan om möjlighet att stoppa fordon i över 24 timmar för att därefter återkomma med förslag.

Även regler för att tillåta lastbilar med bruttovikt på upp till 74 ton på de allmänna vägar som har bärighet efterfrågas. I samma uppdrag fanns en uppmaning att göra det lättare att få dispens för fordon upp till 30 meter, en fråga regeringen även uppmanas fortsätta utreda.

Det tredje uppdraget innebär att regeringen ska se över möjligheten att mindre avvikelser från kör- och vilotidsregler för yrkesmässig trafik kan tillåtas.

Rederi dubblerar sin trafik till Göteborg

2015-05-29

Det tyska rederiet Hapag Lloyd dubblerar trafiken till Göteborg. Med start den nionde juni kommer de att anlöpa Göteborgs containerhamn två gånger per vecka. 

Den totala kapaciteten kommer att vara 658 TEU i det ena anlöpet och och 800 TEU i det andra. Främst är det industriprodukter, bildelar, timmer och svenska hightech-produkter som kommer att skeppas från Göteborg. Det som importeras är framför allt konsumentprodukter, exempelvis kläder, hushållsprodukter, mat och elektronik. 

– Hapag Lloyd är en stor och viktig kund för oss. Att de utökar sin trafik visar dessutom att intresset för Göteborg som transportnav är stort och att man tror på en positiv utveckling av den nordiska marknaden, säger Patrik Thulin, CCO på terminaloperatören APM Terminals.

Transportstyrelsens strategi för näringslivsutveckling

2015-05-27

Transportstyrelsen har identifierat tio förbättringsområden där de kan utvecklas för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Uppdragets slutsatser har nu lämnats till regeringen. 

I september 2014 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att redovisa en strategi för vad myndigheten kan göra för att bidra till en positiv näringslivsutveckling. Resultatet från det uppdraget är nu klart att lämnas över. 

– Transportstyrelsens verksamhet påverkar företag och medborgare varje dag. Våra regler, vår tillsyn och vår tillståndsprövning spelar stor roll för många. Vi presenterar nu tio områden där vi kan förbättra för medborgare och näringsliv, säger Maria Ågren, generaldirektör för Transportstyrelsen.

De tio områden som Transportstyrelsen kunnat urskilja grundar sig bland annat i möten med representanter från näringslivet. Slutsatserna är bland annat att myndigheten ska arbeta med att vidareutveckla sina analyser av utvecklingen inom kollektivtrafiken och underlätta marknadsaktörers kontakt med myndigheten genom en förstärkt servicekultur.

Samtliga förbättringsområden kan läsas här: Transportstyrelsen presenterar strategi för positiv näringslivsutveckling

Mindre miljöpåverkan än befarat för Hallandsås

2015-05-26

Kontroller gjorda av Trafikverket visar att tunnelbygget genom Hallandsås endast kommer att ha en liten miljöpåverkan långsiktigt.

Trafikverket genomför sedan 1999 årligen ett ekologiskt kontrollprogram för att undersöka vilken kort- och långsiktig påverkan projekt Hallandsås har på naturmiljön. Resultaten för 2014 presenterades nyligen, och StenInge Arnesson, miljöchef Projekt Hallandsås, berättar att mätningarna visat att tunnelprojektets ekologiska påverkan i likhet med tidigare mätningar har varit begränsad under året. 

Sedan de två tunnelrören borrades färdigt 2013 har grundvattennivåerna återhämtat sig. Efter att tunnelarbetet avslutats kan arbetet med att göra en samlad bedömning av vilken påverkan tunnelbygget haft, och kan tänkas ha, på naturmiljön påbörjas. 

Inom små geografiska områden fick grundvattensänkningen kortsiktiga effekter på växtligheten och vattenförhållandena. Ur ett längre tidsperspektiv och i större geografiska områden är påverkan från tunnelprojektet dock mycket liten eller obetydlig påverkan. 
− Grundvattennivåerna och naturmiljön har återhämtat sig snabbt och är idag nästintill fullt återhämtade, säger StenInge Arnesson.

Enligt StenInge Arnesson har återställningstiderna i flera områden endast uppgått till ungefär sex månader. Den oro för flera decennier långa återhämtningstider som funnits har alltså varit överdrivna, menar StenInge.
− Påverkan från tunnelbygget på naturmiljöerna ska inte förringas. Men en kvarstående påverkan på naturmiljöerna är idag svår att identifiera även för en expert, säger StenInge Arnesson.

Ny tolkning av regler för YKB

2015-05-25

För att få fortsätta framföra yrkesmässig trafik krävs att yrkesförare genomför en fortbildning på 35 timmar vart femte år. Tidigare har genomförda kurser frusit inne om samtliga timmar av utbildningen inte genomförts innan slutdatumet, något som nu ändrats.

Yrkeskompetensbevis-utbildningen innebär dels att nya yrkesförare ska genomgå en grundutbildning i miljö och säkerhet på 140 eller 280 timmar, beroende av deltagarens ålder. Dessutom ska chaufförerna vart femte år förnya sitt bevis genom att genomgå en fortbildning på minst 35 timmar. Förare som redan var yrkesverksamma när YKB infördes 2009 behöver bara delta i fortbildning. För de som vill köra yrkesmässig trafik måste nödvändiga kurser vara genomförda och klara innan slutdatumen i september 2015 för buss och september 2016 för tung lastbil. 

Regelverket om YKB innebär ett krav på minst 35 timmar obligatorisk fortbildning. Utbildningen kan portioneras ut i delkurser om minst sju timmar vardera. Tidigare innebar Transportstyrelsens tolkning av regelverket att genomförda delkurser frös inne om chauffören inte slutförde hela fortbildningen innan tidsfristen löpt ut. 

Dessa regler har Transportstyrelsen nu sett över och omtolkat. Delkurserna har inte längre något bäst-före-datum. Istället fortsätter avklarade och godkända delkurser att gälla även efter slutdatumet, men yrkesförarbeviset dras in tills samtliga kurser är genomförda. Först när hela fortbildningen är genomförd och klar börjar en ny femårsperiod att löpa innan det är dags för en ny fortbildning på 35 timmar. 

– Det är ett glädjande besked att Transportstyrelsen har sett över och förenklat reglerna gällande YKB-utbildningen, säger Caj Luoma, chef för utbildning och arbetsmarknad på TransportGruppen. Vi ser det som ett positivt steg för yrkesförare och företag i branschen. Det är en fråga som har diskuterats under lång tid och där TransportGruppen varit en aktiv deltagare.

SÅ anser att beslutet om tyngre lastbilar är otillräckligt

2015-05-22

Sveriges Åkeriföretag tycker att regeringen är för defensiv och går för långsamt fram när det gäller att effektivisera godstransporter på väg för att minska klimatpåverkan. Sveriges Åkeriföretag menar att det krävs fler åtgärder för att snabba på processen och har därför lämnat en skrivelse i ärendet till regeringen.

Mårten Johansson, teknikchef på Sveriges Åkeriföretag, menar att regeringens beslut om att ge Transportverket i uppdrag att undersöka vilka delar av det svenska vägnätet som lämpar sig för 74-tons lastbilar inte är tillräckligt. Han anser också att beslutet om att tillåta bruttovikten 64-ton på BK1 väg från och med 1 juni 2015 är otillräckligt. Det eftersom de goda miljöeffekterna av längre och tyngre fordon fördröjs på grund av att stegen är för små och fler åtgärder krävs.

Om längre fordon införts samtidigt tror Johansson att en betydligt högre bruttovikt hade varit möjlig att använda på stora delar av vägnätet.
– Vi saknar regeringens beslut om längre fordon, vi saknar beslut om 74 tons bruttovikt och vi saknar beslut om förenklade besiktningsregler, säger han.

För en lyckad effekt måste myndigheterna och transportnäringens experter samverka menar Sveriges Åkeriföretag, som i sin skrivelse till regeringen framför att uppdraget bör kompletteras med bland annat följande punkter:

1. Förberedelser skall genomföras för att snarast tillåta upp till 34 meter långa fordon på en så stor del av vägnätet som möjligt.

2. Längre fordons ökade axelavstånd bör kunna nyttjas till effektiva transporter med högre bruttovikter på nuvarande BK1-vägnät.

3. Väsentliga förenklingar skall genomföras i Transportstyrelsens tidigare förslag till lämplighetsbesiktning för längre och tyngre fordon.

Utbildade chaufförer en bristvara

2015-05-20

Det råder stor brist på utbildade chaufförer. Yrket klättrar från fjärde till andraplats på listan över de största bristyrkena 2015. Och problemet är ett hot mot tillväxten.

Enligt den internationella undersökningen Talent Shortage, genomförd av ManpowerGroup, är utbildade hantverkare fortsatt den yrkesgrupp som det råder störst brist på. Tätt därefter kommer yrkesgruppen chaufförer. De klättrar på listan från fjärde till andra plats. Undersökningen visar också att andelen arbetsgivare som uppger att de inte hittar den kompetens de söker har ökat med sex procentenheter på ett år. Sverige ligger därmed för första gången över det globala genomsnittet på 38 procent, när det gäller uppskattad kompetensbrist.

Bristen på utbildad och kompetent arbetskraft är ett allvarligt hot mot tillväxten. Fler än hälften av företagen som deltog i undersökningen menar att kompetensproblemet har lett till reducerad förmåga att leverera i enlighet med kunders behov.

– Kompetensbristen har blivit ett reellt problem som skadar svenska företags konkurrenskraft och det kommer tyvärr att förvärras ytterligare i takt med de strukturförändringar som sker på arbetsmarknaden, inte minst i och med den snabba automatiseringen, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Han menar vidare att kampen om talanger är central för ett företag som vill utvecklas och överleva. För att matcha kompetens med efterfrågan krävs en kraftsamling kring anpassning av utbildningar och en mer flexibel arbetsmarknad.

 

De största bristyrkena i Sverige 2015:

1. Utbildade hantverkare
2. Chaufförer
3. Säljare
4. Läkare
5. Hotell- och restaurangpersonal
6. Mellanchefer
7. Ingenjörer
8. Tekniker
9. Produktionsoperatörer/maskinoperatörer
10. Högre chefer

 

Vägslitageskatt utreds av regeringen

2015-05-19

En kommitté med uppdrag att utreda hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lasbilar kan utformas kommer att tillsättas av regeringen. Kommittén ska analysera olika förslag utifrån flertalet perspektiv, däribland juridiskt, administrativt, miljömässigt och samhällsekonomiskt. Senast 9 december 2016 ska uppdraget redovisas.

Rekordfå dog i trafiken under april

2015-05-18

Under april månad 2015 omkom 11 personer i vägtrafiken och 181 skadades svårt. Jämfört med samma månad förra året är det åtta färre omkomna, enligt Transportstyrelsens statistik.

– Det är det lägsta antalet omkomna som vi har haft under april månad sedan andra världskriget, säger Khabat Amin, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.

Av de som omkom färdades sex i personbil, två i lastbil, två på cykel och en på motorcykel. Två bilister omkom i mötesolyckor medan motorcyklisten och fyra bilister omkom i singelolyckor. Under åren 2011-2014 är medeltalet omkomna under april månad 18 personer.

Förnyelsebara energikällor ökar

2015-05-15

Sedan 2006 har användningen av biodiesel tolvfaldigats i Sverige, medan bensinanvändningen har minskat. Det visar en rapport från Energimyndigheten.

Tidigare har energianvändningen i transporter ökat stadigt, men de senaste åren har den istället minskat. Dominerar gör dock ännu fossila bränslen, under 2014 stod de för 88 procent av inrikestransporternas energianvändning. På senare år har siffrorna visat på en omflyttning inom fossila drivmedel.

Biodisel ökar mest och har gått från 0,61 TWh till 7,51 TWh mellan 2007 och 2014. Ett exempel är biobränslet FAME som oftast görs på raps. Bränslet kan också användas i ren form och går då under namnet B100. Både HVO och FAME används främst iblandade i fossil diesel. Användandet av både låginblandningen av HVO och ren biodiesel ökar i tunga transporter, enligt rapporten om transporternas energianvändning 2014.

Sedan 2013 har andelen förnyelsebar energi i transportsektorn ökat med tre procentenheter. Enligt preliminära uträkningar från Energimyndigheten ligger andelen förnyelsebar energi idag på 18,7 procent. Det innebär att Sverige redan nu uppfyller målen om tio procent förnybar energi i transportsektorn år 2020.

Dubbeldäckare på transsibiriska järnvägen

2015-05-12

Den transsibiriska järnvägen kan komma att få containervagnar i två våningar. Det uppger Vyacheslav Rybkin, chef för Ryska järnvägars (RZD) avdelning för transporter i öster. Den planerade ändringen skulle göra att godsvolymerna kan öka betydligt.

Vyacheslav Rybkin informerar om att RZD har genomfört tester på det stora järnvägsnätets europeiska del. Med hjälp av containervagnar i två våningar möjliggörs stora leveranser av mineraltillgångar till Kina och andra länder i Stillahavsområdet och Asien. 

Transport via sjö och järnväg ökar

2015-05-11

Under 2014 ökade godsmängderna på både järnväg och vatten. Trots att antalet lastbilstransporter minskade ligger godsmängden kvar på samma nivå. Uppgifterna kommer från Transportstyrelsens årsrapport av transportmarknaderna.

Likt under 2013 minskade antalet lastbilstransporter under 2014, medan transportarbetet var oförändrat.

Under de första tre kvartalen av 2014 ökade både transportarbetet och godsmängden som transporterades via järnväg, jämfört med året innan. Om trafiken delas upp mellan inrikes och utrikes uppvisas en svag minskning när det kommer till transporterade godsmängder inrikes, medan godsmängden till utlandet ökade något.

I svenska hamnar har godshanteringen ökat för sjötransporter både utrikes och inrikes. Ökningen kommer från torrbulk och roro-enheter. Totalt har antalet anlöp i svenska hamnar minskat med två procent mellan 2013 och 2014, vilket tyder på att fartygen som används blivit större. 

Färdskrivar-fiffel i Norge

2015-05-08

Polisen i Norge har uppdagat en ny typ av färdskrivarfiffel. Vid en kontroll upptäcktes det att ett Litauiskt ekipage hade kopplat om färdskrivaren så att den kunde ställas in på ”annat arbete” eller ”vila” när föraren egentligen kör.

När lastbilen stoppades var färdskrivaren inställd på ”vila”, vilket uppenbarligen var felaktigt. Polisen trodde först att tekniken hade manipulerats med hjälp av en magnet men så var inte fallet. Bedrägeriet var mer avancerat än så.
– Vi har ju misstänkt att det finns avancerade sätt att manipulera färdskrivaren och tänkte att vi kanske skulle finna något liknande här. Vi sökte igenom hytten och fann en fjärrkontroll med knapparna "A" och "B". När vi tryckte på den hände saker med färdskrivaren, säger poliskommissarie Jørn Dalen till Svensk Åkeritidning.

Böter på 12 000 norska kronor samt utvisning ur landet under två år blev straffet för föraren. Det Litauiska åkeriet fick betala 50 000 kronor i böter och ekipaget konfiskerades. 

Självkörande lastbilar leder till ökad säkerhet

2015-05-06

På landsvägarna i USA rullar nu två stycken självkörande lastbilar. Lastbilarna av märket Daimler kallas för Freightliner Inspiration Truck och är de första licensierade autonoma lastbilarna som får lov att köra på allmän väg i USA.

Lastbilarna som registrerades i tisdags är självkörande men inte förarlösa. Detta eftersom det finns lagar som kräver att en förare vid behov måste kunna ta över från automatiken. Innan bilarna släpptes ut på vägarna i USA har de genomgått omfattande tester och bland annat testkörts 1 600 mil på en bana i Tyskland. Dessutom har en speciell registreringsskylt utfärdats som informerar om att fordonet är självkörande.

Lastbilarna styrs av det självkörande systemet Highway Pilot System som är utrustat med radarenheter, sensorer och kameror. Tanken är att tekniken ska underlätta för föraren, som istället för att ha koll på att ekipaget kör i rätt fil och hastighet, kan fokusera på andra saker som att undersöka lasten och planera resan. Föraren behöver endast ha kontroll över fordonet när det lämnar motorvägen, kör på mindre vägar, vid dockning och för att göra leveranser.

Med hjälp av EEG-tester har Daimler kunnat påvisa att tröttheten hos förarna till självkörande bilar minskar med 25 procent. Detta eftersom deras arbete blir mindre monotont då de kan utföra andra arbetsuppgifter medan de kör. Något som i sin tur leder till en ökad säkerhet för alla trafikanter.

Dessutom visar undersökningar som Daimler gjort att självkörande bilar minskar kostnaderna för åkeriet. Både bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna minskar i och med att självkörande lastbilar kör mindre ryckigt. 

Mini-gym i lastbilshytten

2015-05-05

Lastbilschaufförers stillasittande jobb gör att nack- och ryggont är vanligt förekommande med hög sjukfrånvaro som resultat. Tyskland ligger i topp med hela 24 sjukdagar per år. Detta har fått tyska Mercedes-Benz att reagera och de har därför utvecklat TopFit Set – ett mini-gym för lastbilshytten.

Mini-gymmet består av en 65 x 40 centimeter stor plywoodplatta med två specialtillverkade gummiremmar som har olika nivåer av motstånd. Man ställer sig på plattan och drar i de elastiska gummiremmarnas handtag. Plattan är anpassad att passa på golvet mellan stolarna på alla lastbilar som har plant golv.

Teamet som utvecklat plattan har också i samarbete med experter tagit fram fyra olika träningsvideor med övningar för nacke, axlar, skuldror, armar, mage och rygg. Träningsvideorna följer med plattan på en DVD-skiva, men de finns också i en app. 

Fem klampningar utförda av polisen

2015-05-04

Sedan den första mars har polisen och Tullverket möjlighet att klampa fordon som utgör fara för trafiksäkerheten. Detta har än så länge skett vid cirka fem tillfällen.

Totalt har polisen vid 25 tillfällen hindrat fordon från fortsatt färd, exempelvis genom att körkort eller registreringsskyltar tagits. Lena Tysk, chef för utvecklingscentrum i polisregion Mitt, säger till Svensk Åkeritidning:
– Hjulklampningen har använts vid cirka fem tillfällen, vilket är naturligt då det just är en sista utväg, säger Lena Tysk, chef för utvecklingscentrum i polisregion Mitt, till Svensk Åkeritidning.

Ansvarar för utvecklingsområdet trafik gör polisregion Mitt och Lena Tysk säger att antalet tillfällen då polisen hållit kvar ett fordon, alltså 25, kan vara något högre eftersom inrapporteringen släpar. Lena Tysk säger även att överträdelserna som fått polisen att hindra ett fordon rör överlast. 

Europas snabbaste tåg i drift

2015-04-30

De italienska statsjärnvägarna Ferrovie dello Stato Italiane har nyligen tagit det nya höghastighetståget V300ZEFIRO i drift. Tåget kommer att sättas i kommersiell trafik med start i juni 2015.

Tåget benämns i Italien som the Frecciarossa 1000 och är det senaste tillskottet i Bombardier Transportations höghastighetsprogram. Den kommersiella topphastigheten är 360 km/h, vilket gör tåget till Europas snabbaste. Tåget kan tack vara sin avancerade konstruktion och höga acceleration hålla en hög snitthastighet, även på kurviga banor.  Tåget har också full interoperabilitet, vilket innebär att det kan trafikera flera andra europeiska länders järnvägar utan särskild anpassning.

Tågets konstruktion och produktion sker i samarbete med AnsaldoBreda, men det är Bombardier som har ansvarat för design, konstruktion, projektledning samt tillverkning av boggier och driv- och styrsystem. Produktionen sker i Italien, men mycket av Bombardiers arbete har skett vid deras anläggningar i Västerås.

Under premiärresan närvarade bland andra Italiens president Segio Mattarella, infrastrukturminister Graziano Del Rio och Lutz Bertling som är koncernchefen för Bombardier Transportation.

Svensk sjöfartsnärings konkurrenskraft utredd

2015-04-29

Riksdag och regering har vid ett flertal tillfällen poängterat vikten av att värna om den svenska sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft. De senaste åren har dock svenska handelsflottan uppvisat en negativ utveckling och en stor del har avregistrerats från det svenska fartygsregistret.

Trafikutskottet beslutade i juni förra året att genomföra en uppföljning av den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Nu konstaterar de att den står inför en rad utmaningar. Bland annat vill Trafikutskottet att det tas fram en nationell sjöfartsstrategi. Något som andra nordiska länder haft sedan länge.

Utvärderingen visar även att de nationella ramvillkorens betydelse för valet av så kallad flaggstat är stor. Framförallt är det de svenska bemanningsreglerna och frånvaron av ett svenskt tonnageskattesystem som är huvudanledningarna till den ökande utflaggningen.

Målen att den svenska handelsflottan ska ha rimliga konkurrensvillkor har inte uppfyllts. Uppföljningsgruppen konstaterar att Transportyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur myndigheten tänker ta hänsyn till näringslivets villkor och bidra till en positiv utveckling inom sjöfartsnäringen.

Utvärderingen visar att en svenskflaggad handelsflotta stimulerar kringliggande verksamhet och bidrar till att upprätthålla svensk sjöfartskompetens. Sjöfarten drar in skatteintäkter och skapar jobb både direkt och indirekt. Dessutom är den avgörande för svensk industri och dess möjlighet att konkurrera på världsmarknaden. 

603 kilometer i timmen – nytt världsrekord

2015-04-28

Ett magnetdrivet Maglevtåg satte förra veckan världsrekord på en testbana i Yamanashi. Det förarlösa tåget uppnådde en topphastighet om hela 603 kilometer i timmen.

Maglevtekniken innebär att tåget drivs med hjälp av elektromagneter som lyfter tåget från rälsen vid hastigheter över 160 kilometer i timmen. Tekniken innebär en mycket snabb och friktionsfri drift.

Planerna för att bygga en knappt 30 mil lång Maglevsträcka mellan Tokyo och Nagoya har godkänts av den japanska regeringen. Tåget finns förhoppningsvis i drift 2027. Sträckan kommer inte att bli den första. Idag finns en kommersiell Maglev-sträcka i Kina där tåget åker mellan centrala Shanghai och dess internationella flygplats Pudong. 

Få företag vill betala extra för gröna transporter

2015-04-24

Endast 9 procent av företagen i Sverige betalar extra för att få miljövänliga transporter. Det visar en enkätundersökning som gjorts bland transportinköpare.

Majoriteten av Sveriges företag är inte villiga att betala extra för att få miljövänliga transportlösningar. 125 företag svarade i enkätundersökningen som IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram tillsammans med Chalmers tekniska universitet och Göteborgs universitet. Endast 11 av dessa företag betalar idag mer för att få en transport som ger mindre miljöpåverkan.

– Det är alldeles för få och går på tvärs mot de politiska ambitioner som finns om en miljöanpassad transportsektor. Fler företag borde ta ett större ansvar och prioritera miljöanpassade transporter, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samma undersökning visar att transportinköparna tror att det som kommer att ha störst påverkan på transportbranschen i framtiden är högre skatter samt mer lagstiftning och regler.

– Företagen förväntar sig att politiker och myndigheter ska ställa tydligare miljökrav för att ändra spelplanen. Det behövs en politik som gör att de miljöbra besluten som är samhällsekonomiskt lönsamma också blir företagsekonomiskt lönsamma. För även om företag, speditörer och kunder har ett ansvar så ligger den största möjligheten till att säkerställa en verklig förändring hos regering och riksdag, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Åtgärder mot trötthet hos yrkesförare

2015-04-22

Många olyckor som involverar yrkesförare handlar om trötthet. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort en kartläggning av hur trötthet kan motverkas. Enligt kartläggningen är bra schemaläggning den bästa lösningen.

VTI säger i sin utredning att rimlig schemaläggning är det viktigaste sättet att motarbeta trötthet på. I det ingår att så långt det går undvika exempelvis arbete på natten, kort dygnsvila och lång vakentid. Anna Anund, forskare på VTI, uttrycker också vikten av en rättvis och förlåtande kultur från arbetsgivaren. Det innebär att det är viktigt att arbetsgivaren visar förståelse när föraren rapporterar om trötthet och incidenter relaterade till trötthet. Om fallet inte är så döljs trötthetsrisken.

– Sedan är det förstås mycket bra om förarna har möjlighet att ta raster när de behöver. Detta innefattar att stanna fordonet, ta en paus, ta en tupplur, inta koffein eller använda sig av ljusbehandling. Dessa metoder har säkra effekter på vakenhetsnivåer, även om alla inte har prövats inom alla transportslag, säger Anna Anund i ett pressmeddelande.

Även utbildning och kunskap är viktigt och att veta vilka tecken, effekter och orsaker trötthet har är av stor vikt. VTI uppmuntrar systematisk utbildning inom dessa områden.

Mer information och hela rapporten finns här

Vägslitageavgift stoppad

2015-04-21

Kilometerskatten för tung trafik skjuts på framtiden. Avgiften visade sig vara svårare att införa än vad regeringen från början beräknat.

Den så kallade vägslitageavgiften, eller kilometerskatten för lastbilar, skulle gälla tung trafik och baseras på hur många kilometer en lastbil kör på svensk väg. Avgiften nämndes redan i Stefan Löfvens regeringsförklaring i höstas och i oktober fortsatte regeringen att argumentera för avgiften i en debattartikel.

Nu skjuts avgiften dock på framtiden på grund av tekniska svårigheter.
– Det här är lite mer komplicerat och mer juridiskt snårigt än vad vi hade föreställt oss från början, säger infrastrukturminister Anna Johansson till TV4.

Transportarbetareförbundet har haft en positiv inställning till vägslitagavgiften.
– Får vi en vägslitageavgift träffar den både svenska och utländska åkeriföretag. Det bidrar till att skapa konkurrensneutralitet. Vi ser gärna att någon form av skatteväxling införs tillsammans med avgiften. En åtgärd kan vara att premiera fordon efter miljöklass, sa förbundssekreterare Markus Pettersson när regeringen publicerade sin debattartikel i höstas. 

Andelen alkolås i myndighetsbilar ökar långsamt

2015-04-20

Regeringen har som strävan att 75 procent av de fordon som ägs eller leasas av myndigheter ska vara försedda med alkolås. Andelen har ökat de senaste åren, men det är fortfarande långt kvar innan målet är uppnått.

Under 2014 var 2 658 av 7 009 bilar registrerade hos regeringens myndigheter utrustade med alkolås, vilket motsvarar 38 procent. År 2013 var siffran 31 procent och under 2012 låg den på 17 procent. Lars Rapp är utredare på Transportstyrelsen och menar att alla nya bilar bör vara utrustade med alkolås för att uppnå regeringens strävan.

Varje år ska alla myndigheter under regeringen rapportera samtliga inköp, leasing och upphandlingar av bilar till Transportstyrelsen. Anledningen är att öka andelen trafiksäkra och miljöanpassade bilar inom staten. Av de nya personbilar och lätta lastbilar som köptes in eller leasades under 2014 var 59 procent utrustade med alkolås.

Bruttovikt för lastbilar höjs

2015-04-17

På torsdagen fattade regeringen beslut om att ändra maxvikten för lastbilar till 64 tons bruttovikt. Nu får Trafikverket i uppgift att visa möjligheterna att köra godståg som är både tyngre och längre på det befintliga järnvägsnätet.

För att möta behoven från industri, företag och resenärer måste transportsystemet löpande effektiviseras. Parallellt med detta ska koldioxidutsläpp och andra miljöskadliga utsläpp minska. Det är bakgrunden till gårdagens beslut att höja viktgränsen från tidigare 60 ton till 64 tons bruttovikt. Den 1 juni i år träder förändringen i trafikförordningen i kraft.

– Ett effektivt, hållbart och väl fungerande transportsystem är en viktig del i regeringens politik för att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 samtidigt som miljö-och klimatpåverkan ska minskas, säger infrastrukturminister Anna Johansson till Transportnet.

Tidigare har försök med tyngre och längre tåg genomförts, och de har visat att det inte är något tekniskt hinder. Trafikverket ska nu se över vilka möjligheter det finns för längre och tyngre tåg i hela järnvägsnätet. Resultatet ska redovisas senast den 31 augusti 2015. 

El-lok testas på finska bannätet

2015-04-15

Det statliga finska järnvägsbolaget VR Group har beställt 80 nya el-lok. De första tio loken planeras vara i trafik under 2017 och de resterande ska levereras innan 2026. Testkörningar av loken ska genomföras, förmodligen i början av 2016.

Loken kommer att anpassas för Finlands bannät och de väderförhållanden som råder i landet. Vidare utveckling av loket kommer att utföras, bland annat när det kommer till dess underrede. Dessutom kommer luftintaget att flyttas till taket och lokets framsida kommer att förstärkas. Enligt uppgift från tillverkaren ska loken klara ner till -40 grader.

Vectron-lokens effekt motsvarar ungefär 60-70 personbilar, och det kommer att kunna dra godståg på upp till 2 000 ton. Loket kan användas både i passagerartrafik och i godstrafik. 

Kritiserad avgift ändras inte

2015-04-14

Fordonsägare som är sena med sin inbetalning av trängselskatten får idag straffavgift på 500 kronor. Beloppet är det samma oavsett hur stor den ursprungliga summan var. Förseningsavgiften har kritiserats men regeringen har inga planer på att sänka den

Det är bland annat Transportstyrelsen och Skatteverket som har kritiserat den höga straffavgiften. Under 2013 föreslog en utredning en sänkning, men den avslogs av dåvarande finansminister Anders Borg. Inte heller i nuläget planeras någon förändring.

– I dagsläget har regeringen inga förslag på hur en förändring skulle kunna se ut, säger Charlotte Svensson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, till TT.
– Om vi ska ändra tilläggsavgifterna så måste vi kompensera det inom ramen för trängselskattesystemet, exempelvis med att trängselskatten höjs för alla, och det är inte helt okomplicerat, fortsätter hon.

Regeringsbeslut om permanenta alkobommar i hamn

2015-04-13

I torsdags tog Regeringen ett formellt beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att se över införandet av automatiska nykterhetskontroller – även kallade alkobommar. Trafikverket kommer inom kort att inleda arbetet för att se i vilka utvalda hamnar som alkobommarna kan bli permanenta.

Vi har tidigare skrivit om de framgångsrika alkobomförsöken som pågått i Stockholm och Göteborg sedan september månad förra året. Sedan införandet har antal stoppade fordon sjunkit och regeringen ser nu över möjligheten till en mer permanent lösning för alkobommar i strategiskt utvalda hamnar. Trafikverkets uppdrag blir nu att utifrån parametrar som nytta, effekt och trafikvolym utse vilka hamnar som kan vara aktuella.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet, säger infrastrukturminister Anna Johansson till Transportnet.se. För att fortsätta vara det också framöver behöver vi med nollvisionen som målbild titta på nya smarta lösningar. En sådan lösning är alkobommar i våra stora färjehamnar, de har visat sig vara väldigt effektiva.

Regeringen föreslår storsatsning på järnvägen

2015-04-09

Regeringen kommer att föreslå riksdagen, i den så kallade vårändringsbudgeten, att underhållet av järnvägen förstärks med 620 miljoner kronor redan under 2015. Anslaget ska sedan öka ytterligare under åren 2016 intill 2018.

Paketet som regeringen presenterar i vårändringsbudgeten innehåller framtidsinvesteringar i fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle. Deras övergripande mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Investeringar i en väl fungerande infrastruktur är en nödvändig satsning för att uppnå det målet.

Konkret kommer 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll under 2015 att föreslås. Därefter investeras hela 1,24 miljarder årligen fram till 2018.

Lokalt klimatinvesteringsstöd och höjd metanreduceringsersättning införs också. Investeringarna är på totalt 745 miljoner kronor under 2015 och 1,87 miljarder kronor under resterande mandatperiod. Förslagen är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om vårändringsbudget för 2015.

Snart slut på svenska registreringsnummer

2015-04-07

Transportstyrelsen utreder nya alternativ för registreringsskyltar för svenska fordon, detta eftersom registreringsnumren i sin nuvarande utformning är på väg att ta slut. Många av de kombinationer av siffor och bokstäver som finns används redan.

Det finns en stadig ökning av fordon som behöver registreringsnummer i Sverige. Mikael Andersson på Transportstyrelsen menar att det inom några år kommer att bli brist på registreringsnummer om inget görs.

Idag registreras ett större antal nya bilar än det skrotas och det finns mellan 10-10,5 miljoner fordon i Sverige. Det kan bli aktuellt med ett nytt utseende på skyltarna, istället för de tre bokstäver och tre siffror som idag används.  Ett nytt förslag ska presenteras av Transportstyrelsen under våren.

Det är svårt att bedöma vad förändringen kan komma att kosta, men en ändring kräver bland annat en uppdatering av vägtrafikregistret.
– Naturligtvis kommer detta att kosta en hel del pengar. Å andra sidan har vi inget val för registreringsnummer kommer att ta slut om vi inte gör något, säger Mikael Andersson till Sveriges radio.

Hög belastning på skotska vägar

2015-04-01

På huvudvägarna mellan Skottland och England är det vanligt med stora trafikstockningar. Vägarna är överbelastade och nu uppmanar parlamentet transportörer att i större utsträckning skicka sin frakt via järnväg.

Belastningen på huvudvägarna mellan Skottland och England har ökat och en stor del av trafiken på de största vägarna är tung. I en officiell rapport skrivs att i snitt 260 långtradare använder vägarna varje vecka. Genom att flytta delar av trafiken till järnvägen skulle trängseln minska och miljön förbättras, menar experter.

För att få små företag att i större utsträckning använda järnvägstransporter har beslutsfattare föreslagit ett bidragssystem som om det antas skulle ge ekonomiskt stöd till speditörer som fraktar med tåg. 

Kör- och vilotider utvärderas av Transportstyrelsen

2015-03-31

Svenska Transportstyrelsen är mer fyrkantig än andra Europeiska länder när det kommer till kontroll av kör- och vilotider inom yrkestrafiken. Det visar en utvärdering myndigheten gjort av sig själv.

Inom yrkestrafiken finns kör- och vilotidsregler bland annat för att skapa rättvisa konkurrensförhållanden inom branschen. Transportstyrelsen har utvärderat sitt eget arbetssätt samt gjort en internationell jämförelse av nio länder i Europa. Jämförelsen har gjorts eftersom att branschen är en del av en internationell marknad och det är viktigt att tillämpningen överensstämmer.

Det visade sig svårt att hitta ett normalläge i Europa, men undersökningen visade att regelverket tillämpades på samma sätt av en majoritet av länderna i vissa detaljfrågor. I somliga fall skiljde sig Sveriges tillämpning från den i flera andra länder. I de fallen har Transportstyrelsen utvärderat om tillämpningen i Sverige är rimlig.

Transportstyrelsen har jämfört sig med Danmark, Finland, Lettland, Nederländerna, Norge, Rumänien, Spanien, Storbritanninen och Tyskland. Somliga av frågorna som pekats ut i rapporten kommer Transportstyrelsen nu att arbeta vidare med.

Stena Germanica världens första metanolfärja

2015-03-30

Världens första metanoldrivna fartyg, det har Stena Germanica blivit efter att ha genomgått två månaders metanolkonvertering. Jämfört med tidigare använda bränslen kommer det nya att minska utsläppen av partiklar och svavel med 99 procent.

Den 26 mars blev Stena Line det första rederiet att använda miljövänlig metanol som huvudbränsle, i och med att Stena Germanica sattes i trafik igen. Konverteringen av fartyget genomfördes i polska Gdansk, i samarbete med motortillverkaren Wärtsilä, hamnarna i Göteborg och Kiel samt Methanex Corporation som är metanoltillverkare och leverantör. Projektets kostnad uppgår till cirka 22 miljoner euro och en del av finansieringen kommer från EU-initiativet ”Motorways of the Seas”.

Fartygets motorer och bränslesystem har under konverteringen anpassats till tekniken ”dual fuel”, vilket innebär att metanol används som primärt bränsle men att det också finns möjlighet att använda Marine Gas Oil (MGO) som reserv.

Stena Line driver sedan 2005 ett energibesparingsprogram för att minska sin påverkan på miljön. I snitt har fartygens energiförbrukning kunnats minska med 2,5 procent per år.

Trafikverkets underhåll får underkänt av internrevision

2015-03-25

Trafikverkets internrevision underkänner sin egen styrning av underhållet för vägar och järnvägar. Det saknas till exempel en sammanhållen underhållsplan och reservdelsplaner.

Trafikverket får hård kritik av myndighetens internrevision i en rapport om myndighetens styrning av underhållet av statliga vägar och järnvägar.

Granskningen visar på brister gällande styrning, planering, prioritering och uppföljning av underhållsåtgärder. Fastställda arbetssätt saknas för att identifiera det samlade underhållsbehovet i anläggningsmassan samt att prioritera mellan underhållsåtgärder. Det finns ingen sammanhållen underhållsplan som speglar de prioriterade underhållsåtgärderna för Trafikverket”, skriver revisorerna i sammanfattningen.

Internrevisionschefen på Trafikverket, Peter Funck, berättar för Ny Teknik att det finns ett antal stora brister. Han har en uppfattning om att dessa brister inte hänger samman med sammanslagningen av Vägverket och Banverket 2010. Han tror snarare att de beror på bristande resurser och på en historiskt ”reaktiv kultur”. De arbetar för lite i förebyggande syfte och agerar först efter att något inträffat.

Av de 25 kritiska observationerna som revisorerna lämnat är det mest allvarliga att Trafikverket saknar processer och fastslagna arbetssätt för att identifiera underhållsbehov och för att klara prioriteringar. 

20 000 arbetsolyckor granskas

2015-03-24

Transportbranschen är hårt drabbad av arbetsskador. Endast sex procent av befolkningen arbetar inom transportyrken, ändå sker tolv procent av arbetsolyckorna där. Nu ska arbetsmiljön för distributionschaufförer och terminalarbetare synas.

Transportbranschen ligger i toppen av listan över flest antal arbetsskador. Statistiken visar att av 1 000 personer inom transportbranschen drabbades 13 av arbetsskador under 2013. För hela riket är motsvarande siffra 7 personer. 

Afa Försäkring satsar nu 3,2 miljoner kronor och låter Transportfackets yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA) utreda vad olyckorna beror på. Alla anmälda arbetsolyckor bland distributionschaufförer och terminalarbetare kommer därför att studeras.

– Vi går så långt bak i tiden vi bara kan och räknar med att titta på ungefär 20 000 anmälda skador, säger Elaine Brun, projektledare på TYA, till Transportarbetaren.

Fallolyckor och klämolyckor hör till de vanligast inträffade olyckorna. Nu ska det undersökas varför det är så och hur allvarliga olyckorna är.

Studien kommer att vara färdig i april 2017 med flera delrapporter längs vägen – den första beräknas vara klar i mars 2016. 

Alkobommar vid gränshamnar efterlyses

2015-03-23

Trafikutskottet uppmanar regeringen att skyndsamt undersöka möjligheterna att införa alkobommar i gränshamnarna. De anser nämligen att alkobommar är den absolut viktigaste kontrollen för att hindra lastbils-, buss-, och bilförare som kommer med färjor från andra länder att i onyktert tillstånd köra in i Sverige.

För att minska antalet allvarligt skadade och dödade i trafiken behövs kraftfulla och effektiva åtgärder mot rattfylleri. De senaste åren har det genomförs tester med alkobommar i svenska hamnar. De försök som genomförts och utvärderats i Göteborg och Stockholm visar att alkobommarna fungerade snabbt och effektivt, utan att påverka trafikflödet i hamnarna. Utvärderingen visade även att tydlig information om automatisk nykterhetskontroll ger en betydande minskning av antalet onyktra förare.

Trafikutskottet konstaterar att Sverige har kommit tillräckligt lång i sin försöksverksamhet för att övergå till att införa permanenta alkobommar. De föreslår nu att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna skulle kunna genomföras. 

Ökning av bilexporter via Göteborgs Hamn

2015-03-18

Volvo Cars har sedan länge haft Göteborgs Hamn som huvudsaklig exporthamn. Fortsättningsvis kommer även exporterna till Finland, Ryssland och Kina att gå via Göteborgs Hamn, dessa har tidigare gått via Wallhamn på Tjörn.

Volvobilarna exporteras via bilterminalen och volymökningen blir cirka 30 000 bilar per år. Under 2014 importerades och exporterades 166 000 bilar via Göteborgs Hamn, vilket motsvarar en ökning med två procent jämfört med året innan.

Sveriges Hamnar vill se över finansiering av isbrytning

2015-03-16

Idag bekostas isbrytningen i Sverige av farledsavgifter. Av rättvise- och konkurrensskäl anser Sveriges Hamnar att kostnaden för en framkomlig väg inte ska behöva betalas av sjöfarten. Därför vill de nu se över finansieringen.

En normal vinter uppgår det årliga finansieringsbehovet till 250 miljoner kronor. Vid sträng vinter uppgår det till 300 miljoner kronor och vid en mild vinter upp till 200 miljoner kronor. I en debattartikel i Sjöfartstidningen i förra veckan skriver Mikael Castanius, branschchef i Sveriges Hamnar, att isbrytningen inte bör finansieras av farledsavgifter utan av statskassan. Ett argument för förslaget är att väghållning till exempel inte bekostas av åkerier och järnvägsoperatörer.

Enligt Sveriges Hamnar bör staten stå för en basfinansiering för att garantera tillförsikten för svensk export och import under hela året – även kalla vintermånader – inte minst bör den regionalpolitiska betydelsen tas i beaktning. Riksdagen har fattat beslut om att isbrytningen under perioden 2014-2016 ska bekostas ur statskassan. Detta som kompensation för strängare regler kring svavelutsläpp i Östersjön – regler som leder till försämrad konkurrenskraft för sjöfarten för de svenska hamnarna i allmänhet och de norrländska i synnerhet.

– Kommer beslutet om att finansiera isbrytningen över statskassan inte att permanentas resulterar det i höjda farledsavgifter och därmed till stora problem för sjöfarten på de svenska hamnarna, skrev Mikael Castanius i debattartikeln.

NTEX öppnar sin första terminal i Norge

2015-03-12

I början av mars öppnade NTEX den första egna terminalen i Norge. Belägen i Vinterbro, strax söder om Oslo, har den en kapacitet på 3 500 kvm för terminal- och lagerverksamhet.
– Nu kan vi säkra en bättre kvalitet på det vi gör i Norge och vara mer flexibla gentemot våra kunder, berättar Andreas Hoel Nikolic, managing director på NTEX i Norge.

Tidigare har NTEX i Norge tagit hjälp av en underleverantör som hanterat terminalverksamheten. Nu kommer arbetet med omlastning och tredjepartslogistik istället skötas i egen regi. Terminalen har sex portar med en yta på 3 500 kvm och kapacitet till lagring av 2 500 pallplatser.

Till skillnad från tidigare ligger kontor och lager nu på samma plats, vilket gör det lättare att få en känsla för verksamhetens olika led. Idag har NTEX i Norge 20 anställda och en förväntad omsättning på 75 miljoner NOK under 2015. Den nya terminalen gör det möjligt att på sikt utöka verksamheten.
– Vi har anställt tre nya medarbetare vid uppstarten och planerar att rekrytera ytterligare två-tre personer inom en relativt snar framtid, säger Andreas Hoel Nikolic. 

För ytterligare information vänligen kontakta ditt närmaste NTEX-kontor eller Andreas Hoel Nikolic, +47 649 74 103, andreas.nikolic@ntex.no

Höjd tillåten bruttovikt för lastbilar kan bli verklighet redan i vår

2015-03-10

Infrastrukturminister Anna Johansson flaggar för att det redan i vår kan bli aktuellt med en höjning av den högsta tillåtna bruttovikten för lastbilar, från dagens 60 ton till 64.
– Det pågår ett förberedande arbete i regeringskansliet med ett konkret förslag. Det bör vara klart inom hyggligt snar framtid, säger Anna Johansson till Svensk Åkeritidning.

Anna Johansson har tidigare tvekat om en höjning eftersom åtgärden riskerar att gods flyttas från mer miljövänliga järnvägstransporter till lastbilar. Hon menar dock att den första höjningen med 4 extra ton aldrig har varit något problem. 

Johansson menar däremot att det krävs mer när det gäller en höjning av bruttovikten till 74 ton, något som kräver en lagändring för att genomföra. Enligt remissvaren kan en sådan höjning snedvrida konkurrensen mellan väg och järnväg. Höjningen till 64 ton kräver bara en förordningsändring och regeringskansliet arbetar just nu med ett konkret förslag.

Stora slussportar på plats i Panamakanalen

2015-03-09

Panamakanalens utbyggnad innebär att en parallell transportled byggs upp bredvid den ursprungliga kanalen. Kanalens kapacitet kommer att fördubblas vilket skapar en möjlighet för betydligt större fartyg att kunna passera kanalen. De nya, enorma slussportarna som konstruerats för projektet finns nu på plats. De nya slussarna får tre bassänger och vattensparande system.

Se en video om arbetet här.

Sveriges åkare vill ha alkobom i varje hamn

2015-03-04

Utvärderingen som MHF presenterade efter försöksprojektet med alkobommar i Stockholm visade att projektet var lyckat och gav i princip lika goda resultat som det tidigare försök som genomfördes i Göteborg hösten 2013. Projektet gav klara förbättringar, som minskat rattfylleri, vilket räddar liv. Röster höjs nu för permanent införande av bommarna i varje hamn. 

- Nu behövs politiska beslut omgående om ett landstäckande införande av alkobommar, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag till Transportnet.se. 

Trafiksäkerheten är en prioriterad fråga för medlemmarna i Sveriges Åkeriföretag och de är positivt inställda till alkobommarna då de fungerar både säkert och effektivt.

- Åkeriföretagen själva jobbar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor, säger Rickard Gegö. Vi välkomnar allt som gör arbetsmiljön tryggare för våra medlemmar. Alkobommarna fungerar både säkert och effektivt, det visar dessa försök. Vi tycker att försöket ska utökas till att finnas i varje hamn och permanentas. Färdas du på väg ska du inte behöva vara rädd för att möta en påverkad förare. Och en permanent installation borde omfatta alla, det vill säga även privatbilister så det är skäligt att staten går in och finansierar utbyggnaden av alkobommar.

Flest dödsolyckor inom lastbilsföraryrket

2015-03-03

 

 

– infrastrukturministern kräver tuffare beställningskrav


Lastbilsföraryrket var 2014 den yrkeskategori som drabbades av flest dödsolyckor. Infrastrukturminister Anna Johansson (s) kräver nu tuffare beställningskrav av speditörer, varuägare och andra typer av transportköpare. 

Mer än var femte person som dog i en arbetsplatsolycka förra året var en lastbilsförare. Det är därmed den yrkeskategori som drabbas av flest dödsolyckor, rapporterar TT. 

Enligt Svenska Transportarbetarförbundet är det den hårda konkurrensen med allt tuffare villkor som orsakar den negativa trenden. Förbundet vill nu se en ny lagstiftning för att stoppa utvecklingen.

Idag har beställarna inget ansvar för chaufförernas arbetsmiljö. Anna Johansson menar att köparnas ständiga jakt efter så låga priser som möjligt driver på utvecklingen. 
- Vi vill se över vad som är juridiskt möjligt för att skärpa beställaransvaret, säger Johansson. 
Ministern lovar ingen lagstiftning men menar att de ska se över hur de på bästa sätt kan skärpa beställaransvaret inom transportområdet.

Lyckat med alkobommar även i Stockholm

2015-03-02

Ekot i Sveriges Radio rapporterar idag om hur alkobommar har hjälpt till att minska antalet rattfulla förare som kör av färjorna i Frihamnen i Stockholm. För att kunna köra förbi bommarna måste föraren blåsa i en slang kopplad till en apparat som testar alkoholvärdena i blodet. 

Det är Motorförarnas helnykterhetsförbund som driver projektet, och deras förhoppning är att bommarna införs permanent. Tidigare har alkobommarna testats i Göteborg och även där var de framgångsrika och minskade antalet onyktra förare avsevärt.

Lockout över i Amerikanska hamnar

2015-02-25

Den lockout som trädde i kraft i hamnarna på amerikanska västkusten den 12 februari ser nu ut att vara över. The Pacific Maritime Association (PMA), som representerar ledningen, och fackförbunden presenterade den 20 februari gemensamt en preliminär överenskommelse om ett nytt femårskontrakt.

Överenskommelsen måste bekräftas av medlemmarna i ILWU, men har möjliggjort för terminalerna att påbörja arbetet med att beta av de försenade leveranser som uppstått under lockouten och de nio månader långa förhandlingarna.

Det beräknas ta 8-12 veckor innan branschen återhämtat sig från förseningarna.

Nolltolerans mot sexuella trakasserier inom sjöfarten

2015-02-24

Den svenska sjöfartsbranschen går samman för att bli kvitt kränkande särbehandling till sjöss, en gång för alla. En strategi och handlingsplan för likabehandling har tagits fram. Fokus riktas mot de studerandes situation ombord på fartyg under utbildningstiden. 

Det är Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola, Sjöfartens Utbildningsinstitut, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Transportstyrelsen som tillsammans har beslutat om den nya handlingsplanen och strategin. 
- Det måste vara helt solklart för alla som arbetar inom sjöfarten att kränkningar av medarbetare inte får förekomma, arbetsklimatet är särskilt viktigt till sjöss då de anställda bor ombord under sin tjänstgöring, säger Pia Berglund, vd i Sveriges Redareförening, till Transportnet.

Utbildningsverksamheten inom svensk sjöfart ska utgöra en miljö där människor med olika bakgrund och erfarenhet möts på lika villkor. Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och diskriminering både i studiemiljön och ombord på fartyg. Verksamheten ska bedrivas under former som främjar jämlikhet.  

Transportstyrelsen får ny generaldirektör

2015-02-23

Idag utsågs Maria Ågren till ny generaldirektör för Transportstyrelsen. Hon efterträder Staffan Widlert som varit generalsekreterare sedan 2009, då verket bildades.

Till Dagens Nyheter säger Maria Ågren att hennes prioritering ligger i att se att reglerna följs i den konkurrensutsatta transportnäringen. Hon lyfter dessutom det faktum att konkurrensen utifrån har ökat. 

Tidigare har Maria Ågren haft samma titel hos Naturvårdsverket sedan 2009, och dessförinnan spenderade hon sex år som generaldirektör för SMHI. Det är infrastrukturminister Anna Johansson som tillsatt tjänsten.

Transportbranschen hårt drabbad av arbetsskador

2015-02-20

En ny trendindikator om arbetsskador har tagits fram av TYA. Den visar bland annat att antalet arbetsolyckor legat stabilt de senaste åren medan arbetssjukdomarna verkar öka. 

Trendindikator för arbetsskador kommer att genomföras halvårsvis. Den första rapporten visar att det ökade tempot som finns i samhället också påverkar transportbranschen. Förutsättningarna för arbetsmiljöarbete och satsningar på bra arbetsredskap är andra faktorer som påverkar arbetsskadorna.

Ungefär sex procent av den sysselsatta befolkningen arbetade inom transportbranschen 2013, under samma år stod de för nästan tolv procent av de anmälda arbetsolyckorna. Det gör att transportbranschen ligger högt i statistiken för arbetsskador. 

Rapporten visar också att det på många företag i branschen finns ett bra arbetsmiljöarbete, men att det också finns mycket att göra på flera håll.

Liga som stjäl lastbilar på väg att sprängas

2015-02-18

Under 2014 stals 467 lastbilar i Sverige. Polisen håller nu på att undersöka en stor europeisk liga som misstänks för att under de senaste åren ha stulit över 30 lastbilar i Sverige och ett par hundra lastbilar totalt. 

Sveriges Radio rapporterar att lastbilarna har stulits i de södra delarna av Sverige. Chefen för polisens nationella transportsäkerhetsgrupp, Håkan Carlsson, säger att lastbilarna körs ut ur landet direkt efter att de har stulits.

Den som handlägger ärendet är kriminalinspektör Jan-Erik Heed som säger att lastbilarna bland annat körs till forna Sovjetrepubliker. I dagsläget är ett antal personer häktade i sin frånvaro i Sverige, i Frankrike sitter fyra personer häktade.

Göteborg-Marocko får ny fartygslinje

2015-02-17

En ny fartygslinje från Göteborg till Casablanca och Agadir startas. På linjen kommer exempelvis svenska skogs- och verkstadsprodukter att fraktas. För den svenska träindustrin är Nordafrika en viktig exportmarknad. Ungefär 400 000 kubikmeter sågade trävaror exporteras årligen till Marocko.

Transportindustriförbundet vill ha kvar 24-timmarsregel vid klampning

2015-02-16

Idag kan fordon som brutit mot trafikbestämmelserna klampas i upp till 24 timmar. Nyligen föreslog inrikesminister Anders Ygeman att regeln om 24-timmarsgräns skulle tas bort, och att klampningen istället ska bestå tills sanktionsavgiften betalats.

Som det ser ut idag måste åtgärden prövas av åklagare efter ett dygn, annars måste klampningen tas bort. Transportindustriförbundet ställer sig kritiska till uttalandet om att ta bort 24-timmars regeln, då de anser det viktigt att olagligheten i transporten styrks. Med bakgrund i detta har förbundet bett att få ett klargörande om hur regeringen ser på uttalandet och en uppmaning att den rättsliga prövningen bör upprätthållas.

Information: Lockout på amerikanska västkusten skapar förseningar

2015-02-13

Från och med torsdag den 12 februari är majoriteten av hamnarna på den amerikanska västkusten i stort sett helt avstängda. Lockouten väntas pågå till och med måndag den 16 februari. Detta leder till att i princip all containerhantering in och ut ur hamnarna under den här tiden stoppas.

Bakgrunden är en konflikt mellan hamnarbetarnas fack och deras arbetargivare som har pågått under de senaste sju månaderna. Tvisten påverkar all export och inport, det gods som har lossats blir stående i hamnen och de fartyg som är på väg in har redan väntat i flera dagar på att få komma in till kaj för lossning. 

För mer information vänligen kontakta vår sjöavdeling: +46 (0) 31-727 85 80 eller sea@ntex.se

Utreder tunnel mellan Finland och Estland

2015-02-12

En utredning beställd av finska och estniska trafikmyndigheterna har utförts av Sweco, Kohateam och Finantsakadeemia. Resultatet visar att en tunnel med järnvägsförbindelse under Finska viken på sikt skulle öka konkurrenskraften i både Finland och Estland. 

I utredningen undersöktes det om tunnelbygget är praktiskt och tekniskt genomförbart och vilka ekonomiska resurser som skulle krävas.  
- Det här är det mest konkreta steg som har tagits sedan idén om Tallinntunneln föddes. Visst skulle det löna sig att utreda tunneln, åtminstone om planeringen av Rail Baltic också går vidare, säger Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i Helsingfors till Finlands Radio.

Just nu planeras en jänsvägsförbindelse mellan Tallin och Mellaneuropa vid namn Rail Baltic. Det hade dock varit mer lönsamt med en tunnel som möjliggör en resa mellan Helsingfors och Tallinn på en halvtimme. Om Rail Baltic byggs kommer det att ta ytterligare två timmar att resa vidare till Warszawa.

Enligt den preliminära uträkningen beräknas bygget kosta mellan 9-19 miljarder euro. Utredningen fastslår att cirka 40-50 procent av kostnaderna bör finansieras med statliga medel och EU-bidrag. Driftkostnaderna samt en del av investeringssumman skulle täckas av de indirekta inkomster som tunneln för med sig.

Sveriges bästa logistikläge: Göteborg

2015-02-11

Det är branschtidningen Intelligent Logistik som har utsett Sveriges bästa logistiklägen, och för fjortonde året i rad toppar Göteborg listan.

Bakom utnämningen ligger bland annat att Göteborg huserar Nordens största hamn för import och export, korta avstånd mellan hamn och lager samt de oceangående direktlinjerna. I Göteborg finns dessutom ett stort utbud av kvalificerade utbildningar inom logistik, en internationell flygplats samt en allsidig infrastruktur inom både väg och järnväg.

Faktorerna som bedöms är bland annat det geografiska läget, hållbarheten i logistisk infrastruktur, etablering av logistikanläggningar, akademisk utbildning samt pris och tillgång till logistikyta.

Venlo toppar listan över Europas bästa logistiklägen

2015-02-10

Prologis Inc, internationell ägare, förvaltare och utvecklare av industriella fastigheter, står bakom rapporten som redogör för Europas mest eftertraktade logistiklägen. 160 respondenter, däribland speditörer, återförsäljare och 3PL företag har rangordnat 100 orter i 22 länder. 

Det mest eftertraktade logistikområdet i Europa är Venlo i sydöstra Nederländerna, nära gränsen till Tyskland. Området har idag 1,3 miljoner tillgängliga kvadratmeter och förutsägs i samma undersökning även vara framtidens mest eftertraktade logistikläge år 2018. 

Andraplatsen kniper Antwerpen/Bryssel-området i Belgien och på tredje plats kommer Rotterdam i Nederländerna. På fjärde plats återfinns det tyska Rhein/Ruhr-området och på plats fem finns den spanska huvudstaden Madrid. 

Listan är framtagen enligt kriterierna ”närhet till kunder och leverantörer”, ”tillgång på arbetskraft och myndigheters/politiska beslutfattares flexibilitet”, tillgång på mark/befintliga lager och fastighetskostnader” samt ”kvalitet och närhet till infrastruktur, inklusive ekonomiska nätverk och tillgång till strategiska transporter”. 

Fyra svenska städer kvalar in på listan däribland Norrköping, plats 62, Stockholm, plats 70, Göteborg, plats 72 och Jönköping på plats 83.

Pessimistisk Transportindikator

2015-02-09

Nyligen släppte Transportgruppen den senaste Transportindikatorn, en temperaturmätare för transportnäringen. Resultatet visar att framtidstron inom transportbranschen blivit mindre optimistisk.

Den svenska ekonomin är relativt god men Transportindikatorn sjunker ändå under sista kvartalet 2014. Andelen pessimistiska företag inom transportnäringen är således större än andelen optimistiska. Framförallt är det företagens syn på omsättning och sysselsättning i branschen i stort som det ses pessimistiskt på. Även sett till det egna företaget är tilltron till framtiden försiktig.

Bakom den pessimistiska synen ligger huvudsakligen det oroliga politiska läget i Sverige. Av de svarande företagen tror nära hälften att det nya politiska landskapet kommer att ha en negativ inverkan på företagets planer på att anställa. Sex av tio tror att höstens valresultat kommer att få negativ inverkan på viljan och möjligheten att investera. 

Trafikstörningar - kraftigt snöfall i området kring norra Italien

2015-02-05

Med anledning av kraftigt snöfall i området kring norra Italien, har flera vägar i området för närvarande begränsad framkomlighet och är i  vissa fall helt avstängda för tung fordonstrafik. Snöandet förväntas hålla i under fredag med stora trafikstörningar som följd. Detta kommer att påverkar vår trafik på norra Italien, Österrike, Schweiz och Slovenien.

För mer information kontakta din ordinarie kontaktperson på NTEX.

Svenskarna förutspår kaos

2015-02-05

31 procent av den svenska befolkningen tror att det är ganska eller mycket sannolikt att det, under deras livstid, kommer att inträffa en större katastrof som innebär att all infrastruktur slås ut. 

Allra mest oroar sig invånarna på Gotland, Öland och i Småland där hela 49 procent, förutspår en stundande katastrof. I storstäderna är man däremot inte lika oroliga, endast var fjärde Stockholmarna tror att de kommer att vara med om en katastrof.

Trots att många tror att en katastrof är sannolik är de flesta dåligt förberedda. Hela 63 procent uppger att de är oförberedda inför en kris som leder till att all infrastruktur slutar fungera. Beredskapen skiljer sig dock åt i landet. Bäst beredskap har man i mellersta Norrland, här uppger 46 procent att de är förberedda på en kris.

Över häften av befolkningen, 58 procent, uppger att de bara skulle klara sig i max en vecka vid en större katastrof på de förnödenheter de har hemma. Sju procent tror att de skulle kunna hålla ut i en månad och bara en procent uppger att de skulle klara sig i mer än ett år.

*Undersökningen vid namn Kaoskollen 2015 är gjord av konsultföretaget Infrateks.

Utbyggnad av Londons tunnelbana får stöd från europeiskt håll

2015-02-04

Europeiska investeringsbanken har beslutat att låna ut 480 miljoner pund (drygt 1,3 miljarder svenska kronor) för utbyggnationen av norra tunnelbanelinjen, till Battersea, i London. 

Summan är nästan hälften av det totala beloppet för utbyggnationen av Londons tunnelbana, som kommer att möjliggöra byggandet av tiotusentals nya bostäder, kontor och drygt 24 000 nya jobb. 

– Långsiktiga investeringar för att förbättra transportförbindelser i Europas största stad är positivt både för passagerare och företag. Europeiska investeringsbanken är glada att kunna stödja utbyggnationen av norra linjen. Det kommer att förbättra anslutningarna till Battersea och skapa nya förbindelser till Wandsworth, Lambeth och Southwark, säger Jonathan Taylor, vicepresident på Europeiska investeringsbankens, till nättidningen eurotransportmagazine.com. 

Ny försäljningsdirektör på NTEX

2015-02-02

Tobias Rindevall är från och med januari ny försäljningsdirektör på NTEX AB. Tobias har lång branscherfarenhet från internationella marknader och säljorganisationer.

Tobias har haft ledande befattningar, närmast som försäljningsdirektör på Ontime Logistics och dessförinnan Globex.
– I takt med att NTEX växer med både nya kontor och fler agenter runt om i världen, ställs det allt högre krav på bolagets säljorganisation.

– Mot denna bakgrund har vi sökt en försäljningsdirektör som har bred och internationell erfarenhet och som är van att arbeta i stora företag och organisationer, säger VD Dan Ericsson på NTEX AB. 

– Jag har under längre tid följt NTEX utveckling och det skall bli oerhört inspirerande att bli en del av den fortsätta resan, säger Tobias Rindevall.

Svenska vintervägar under all kritik

2015-01-29

Vinterväghållningen får skarp kritik av den svenska åkerinäringen. Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag begär därför ett möte med ansvariga väghållare. Det är trafiksäkerheten som står på spel.

Den senaste tidens snöande har ställt till det på vägarna i stora delar av Sverige. Växlande temperaturer på vägbanorna har gjort snöröjning och väghållning till en utmaning. Som en följd av det inträffade i förra veckan flera allvarliga olyckor och tragiskt nog även dödsfall. Sveriges Åkeriföretag ska nu tillsammans med Trafikverkets driftansvariga diskutera situationen.

Patrick Magnusson, trafiksäkerhetskunnig på Sveriges Åkeriföretag menar att det finns många medlemmar som vittnar om att det snålas med resurser. Sand som inte räcker till, saltlake som späds ut och används i för kalla temperaturer och instruktioner om att endast sanda i kurvor och backar är några av anledningarna till att Sveriges Åkeriföretag nu reagerar.

– Skulle du riskera livet för ditt jobb? Det är vad våra medlemmar gör när de transporterar råvaror till industrin och mat till städerna. Men detta gäller inte bara våra medlemmar och deras arbetsmiljö, det är en fråga för hela samhället att infrastrukturen fungerar alla årstider. Nu får väghållarna faktiskt börja ta sitt ansvar, säger Patrick Magnusson till Transportnet.

NTEX-koncernen avvecklar NTEX Logistics AB

2015-01-26

NTEX Logistics avvecklar sin terminalverksamhet. Orsaken till beslutet är att golvet i terminalen där verksamheten bedrivs inte håller för den belastning som hyresvärden, Hemfosa Fastigheter AB, lovat att det ska göra enligt hyreskontraktet. Beslutet innebär att ca 60 personer varslas om uppsägning.

Problemet är att det dåliga golvet gör det omöjligt att hantera de volymer som krävs för att kunna bedriva den här typen av verksamhet.

– Som det är nu uppskattar jag att vi i bästa fall kan utnyttja terminalen till 60 procent av vad vi blivit lovade och räknat med. Det har medfört att vi förlorat stora intäkter varje månad, säger NTEX Logistics VD Dan Ericsson.

– Under närmare 2 års tid har vi försökt att få till en dialog om golvet med hyresvärden Hemfosa Fastigheter AB men de är helt ointresserade, de svarar varken på mejl eller telefon, säger NTEX ägare Thomas Ström.

 Egentligen skulle vi tagit det här beslutet långt tidigare men vi har känt ansvar mot personal och kunder och därför har vi under en längre tid försökt finna olika lösningar.

 – Totalt har detta kostat till dags dato ca 35 miljoner kronor och det är därför vi tvingas avveckla terminalverksamheten i NTEX Logistics, säger Thomas Ström.

 Avvecklingen av NTEX Logistics AB innebär att NTEX-koncernen minskar sin omsättning med tio procent. Koncernens övriga verksamheter, som expanderat kraftigt de senaste åren, berörs inte av beslutet.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Ström, ägare NTEX, tel. 0708-61 42 90

Sanktionsavgift för brott mot cabotageregler en framgång

2015-01-22

Sedan den nya förordningen började gälla vid årsskiftet har flera cabotagefuskare fått betala straffavgifter. På kort tid har polisen stoppat minst tre utländska lastbilar och krävt förarna på 40 000 kronor. Thomas Morell, regionchef på Sveriges Åkeriföretag i Skara, menar att det är en viktig signal till branschen, politiker och polisledning.

I höstas tog riksdagen, efter åratal av het debatt om laglöshet på svenska vägar, beslut om en ny straffavgift för åkare som bryter mot EU:s cabotageregler – regler som ger åkerier rätt att i begränsad utsträckning köra inrikestrafik i andra länder.

Efter endast några veckor kom de första tillslagen. Enligt tidningen Proffs stoppade Malmöpolisen ett rumänskt ekipage som överträtt cabotagebestämmelserna. Sanktionsavgiften på 40 000 kronor betalades på plats. Några dagar senare kunde även Helsingborgspolisen driva in sanktionsavgiften från en makedonsk chaufför med bulgariskt medborgarskap. Föraren erkände olovlig cabotagetrafik och betalade.

Enligt uppgift ska det första ingripandet ha skett i Östergötland. Polisen tvingades dock vid tillfället att släppa iväg ekipaget utan att driva in avgiften. Thomas Morell är ändå positiv till polisinsatserna och menar att det bör ses som en bekräftelse på att det tyvärr finns många företag och chaufförer som inte följer regelverken. Han säger samtidigt att de lokala poliserna nu fått de nödvändiga verktyg som krävs för att kunna agera mot fusket. 

Trafikstörningar - Expresstrafiken Sverige/England

2015-01-22

Efter lördagens brand i Eurotunneln (under engelska kanalen) har vi för närvarande stora trafikstörningar. Tunneln har kraftigt reducerad kapacitet och används endast till 25% vilket leder till enorma köer med ca 12 timmars väntetid. Även färjetrafiken över engelska kanalen drabbas nu av kraftig överbelastning.

Detta påverkar vår chaufförsbundna expresstrafik mellan Sverige och England. Vi räknar med att detta kommer att påverka oss fram tom 27-28 januari.

För mer information kontakta din ordinarie kontaktperson på NTEX.

Sökes: 2 500 förare

2015-01-21

I en enkät gjord av TYA svarade 24 procent av 800 tillfrågade åkerier att de ser ett behov av att nyanställa under det närmaste halvåret. Åtta procent uppgav att deras verksamhet behöver krympas och 50 procent att ingen förändring kommer att ske. 

Lasse Holm, projektledare på TYA, menar att rekryteringsbehovet för de tillfrågade åkerierna uppgår till cirka 1 000 nyanställningar. Han bedömer dock att det innebär att branschen i stort kommer att behöva rekrytera cirka 2 500 förare under det närmaste halvåret. 

Utbildningsbehovet av lastbilsförare är således fortsatt stort och jobbmöjligheterna är goda för de som väljer att utbilda sig. 

Undersökningen, som genomfördes under oktober till december 2014, omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare.

Kinesiska nyåret 2015

2015-01-20

Kinesiska nyåret infaller i år den 19 februari.

Under perioden 18-24 februari håller industrin i Kina mer eller mindre stängt. Rederier och flygbolag kan därför i viss mån göra ändringar i tidtabellen. Efterfrågan på utrustning och kapacitet brukar i samband med längre ledigheter öka markant. Därför vill vi påminna om att planera orders i god tid för att undvika eventuella förseningar och extra kostnader, t.ex. hyra.

För mer information kontakta vår sjö respektive flyg avdelning.

Tel: 031 – 727 85 80

Email: air@ntex.se alt. sea@ntex.se

Atle inledde isbrytarsäsongen

2015-01-19

Än så länge har vintern varit mild och sjöfarten har inte lidit nämnvärt av problem orsakade av is. Sedan den 13 januari är Atle, ett av Sjöfartsverkets fem isbrytarfartyg, redo att snabbt rycka ut vid behov. Första assistansen behövdes dock inte förrän torsdagen den 15 januari.

Utryckningen i torsdags skede vid hamnen i Luleå. Ulf Gullne på Sjöfartsverkets isbrytarledning uppger att det är mest is på den finska sidan. Finland och Sverige har ett nära samarbete och hjälps åt med isbrytningen i Bottenhavet, Bottenviken och Ålands hav.

Utöver de fem isbrytarna Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer har Sjöfartsverket två arbetsfartyg med isbrytarförmåga. Om behovet uppstår kan de även hyra in externa resurser, exempelvis i form av bogserbåtar. Ulf Gullne menar dock att det inte ser ut att bli en sträng vinter i år.

Flygplats i Göteborg läggs ner

2015-01-16

I tisdags kom beslutet att Göteborg City Airport läggs ner.  Anledningen är att flygplatsen, som ligger i Säve på Hisingen, behöver genomgå en omfattande upprustning för att fortsätta ha tyngre passagerartrafik, vilket bedöms kosta drygt 250 miljoner kronor. 

Med anledning av det har huvudägaren Swedavia valt att överta resterande aktier i bolaget som driver flygplatsen och planerar att avveckla verksamheten på sikt. 
Istället väljer företaget att satsa på att utveckla Göteborg Landvetter Airport. 
– Tyvärr saknas förutsättningar för Göteborg City Airport att utvecklas på ett sätt som gynnar möjligheten att resa till och från Västra Götalandsregionen. Det är därför nödvändigt att koncentrera resurser till Göteborg Landvetter Airport för att därigenom bidra till regionens fortsatta utveckling på bästa sätt, säger Karl Wistrand, vice vd Swedavia, i ett pressmeddelande.

Förbifart Stockholm återupptaget

2015-01-14

Infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm stoppades tillfälligt i höstas efter regeringsbytet då de rödgröna kom till makten. Igår startades bygget upp igen, men beskedet om återupptagandet kom redan i december. Trafikverket uppskattar att de extra kostnader som uppkommit till följd av pausen uppgår till 100 miljoner kronor. Från början var tanken att projektet skulle hållas pausat till och med 1 maj 2015.

 

Stoppa fusket och satsa på utbyggnaden av järnväg för snabbtåg

2015-01-13

När infrastrukturminister Anna Johansson invigningstalade på Transportforum förra veckan talade hon bland annat om att stävja fusk och ojusta arbetsförhållanden i transportsektorn samt vikten av utbyggnad av järnvägar med högre hastighet.

För att sätta stopp för fusk och ojusta arbetsförhållanden inom transportbranschen vill Johansson se såväl privatpersoner som transportköpare på företag ta ett större ansvar vid köp av transporttjänster.
– Vi vet att det förekommer fusk med till exempel kör- och vilotider och med diesel när det gäller vägtransporter, inom flyget dribblar man med löner, arbetstider och arbetsförhållanden, säger Johansson till Transport och Logistik Idag/Transportnet.

Hon påpekar samtidigt att det i första hand är myndigheterna som ansvarar för att förbättra regelefterlevnaden.
– Vägtransporterna måste bli bättre när det gäller miljö, säkerhet, arbetsvillkor och sund konkurrens. Därför har vi tagit kontakt med Danmark där man kommit längre än Sverige när det gäller att kontrollera att man följer reglerna.

Infrastrukturministern menar också att utbyggnad av järnvägar med högre hastigheter för närvarande är Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt.
– 
Snabbtågen kommer att frigöra utrymme på stambanorna vilket gör det möjligt att utveckla den regionala tågtrafiken.

Det finns enligt Anna Johansson en rad förslag för hur snabbjärnvägar mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö ska finansieras. Vägslitageskatt för tunga fordon och flygskatt på sträckor där det i framtiden finns möjlighet att åka snabbtåg är några av förslagen.
– Det är bara några exempel på hur man kan utforma finansieringen för att styra mot ett hållbart resande, säger hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportstyrelsen får ny ordförande

2015-01-12

Rolf Annerberg tar över som ordförande i Transportstyrelsens styrelse efter Carola Gunnarsson som valde att avsluta sitt uppdrag förra hösten. Det är regeringen som utsett Annerberg, vars förordnande pågår från 1 januari till 30 juni 2015. Annerberg ingår sedan tidigare i Transportstyrelsens styrelse och är även särskild utredare på regeringskansliet.

Under 2015 spås en stark bilmarknad

2015-01-09

Förra året var ett starkt år för bilmarknaden och även för 2015 är utsikterna goda, enligt branschorganisationen Bil Sweden. 

Sedan mätningarna började genomföras1946 var 2014 det tredje starkaste året för lastbilsmarknaden. 

Totalt tillkom 47 171 nya lastbilar i Sverige under året, det kan jämföras med 46 267 under 2013. Marknaden för både lätta och tunga lastbilar utvecklades under det gångna året. Delmarknaden lätta lastbilar ökade med 12 procent och Bil Sweden tror på ett bra 2015 för segmentet. Trots att registreringarna av tunga lastbilar minskade under december månad ökade segmentet med drygt 8 procent under hela året.

Just nu: årets Transportforum

2015-01-08

Den 8-9 januari äger årets upplaga av Transportforum rum i Linköping. Konferensen, som hålls för 32:a gången, är den största i Norden för transportsektorn. 

Under de två dagarna är det kunskapsutbyte och kontaktskapande som gäller. Konferensen invigs av infrastrukturminister Anna Johansson som talar under rubriken ”framtidens transportsystem för en hållbar samhällsutveckling”. Johansson berättar bland annat om regeringens prioriteringar inom transport- och infrastrukturområdet.

Trängselskatt för utländska fordon

2015-01-07

Sedan årsskiftet ska även utländska person- och lastbilar betala trängselskatt om de har en totalvikt under 14 ton.

Oavsett om fordonet är svenskt eller utländskt sker samma procedur; när ett fordon passerar en betalstation fotograferas registreringsskyltarna, registreringsnumret identifieras och passagen registreras. Månaden efter summeras antalet passager och ett skattebeslut skickats till fordonsägaren. Summan betalas därefter till Transportstyrelsen. 

En aviseringspartner med uppgift att identifiera och distribuera trängselskattsavierna till de utländska fordonsägarna har upphandlats av Transportstyrelsen. Detta eftersom den svenska myndigheten inte har tillgång till uppgifter om utländska fordonsägare. 

Anna Elvkull, skatte- och avgiftsdirektör vid Transportstyrelsen, uppger att utländska fordon i dagsläget utgör ungefär två procent av trafiken i Göteborg och Stockholm. Eftersom trafiken är av tillfällig karaktär tros intäkterna dock inte öka nämnvärt i och med förändringen, säger Anna Elvkull.

Lastbilar vägs på vägen

2015-01-02

Lastbilar vägs i farten körandes på vanliga vägar. Efter att den nya metoden för att väga fordonen infördes har extrema överlaster nästan helt försvunnit. 

Inom kort finns det fyra vågar med ett så kallat WIM-system (weight in motion) installerade i Sverige. De är placerade i Hallunda utanför Stockholm, utanför Göteborg, Malmö och Nynäshamn. Vågarna, som är installerade i vägkroppen, kostar cirka två miljoner att installera. 

Polisen har direkt kontakt med vågen via internet och kan på så sätt ta fast de värsta syndarna. Den första vågen installerades i Hallunda för cirka fyra år sedan och enligt beräkningarna har överlasterna minskat med 90 procent. 

För att få bort överlasterna helt krävs det dock att fler vågar installeras. Enligt Kjell Sohlberg på Trafikverket krävs det investeringar mellan 30-40 miljoner kronor för att komma till rätta med problemet. 

Överlaster beräknas slita 25 procent mer på vägarna och det höjer dessutom bullernivån och ökar bränsleförbrukningen. Ett för tungt fordon är också trafikfarligt då bromssträckorna förlängs kraftigt.