Ytterligare förseningar Sverige/England

2015-12-04

DFDS har tyvärr meddelat att ett av deras fartyg har kolliderat utanför Englands kust. Fartyget var på väg till Sverige men har nu fått återvända till England och kommer att tas in på varv.

Detta kommer medföra stora störningar i Englandstrafiken med förseningar som följd. Tyvärr var det redan en viss eftersläpning på grund av vädersituation.

För ytterligare information kontakta er ordinarie kontaktperson eller närmsta NTEX kontor.