Utreder tunnel mellan Finland och Estland

2015-02-12

En utredning beställd av finska och estniska trafikmyndigheterna har utförts av Sweco, Kohateam och Finantsakadeemia. Resultatet visar att en tunnel med järnvägsförbindelse under Finska viken på sikt skulle öka konkurrenskraften i både Finland och Estland. 

I utredningen undersöktes det om tunnelbygget är praktiskt och tekniskt genomförbart och vilka ekonomiska resurser som skulle krävas.  
- Det här är det mest konkreta steg som har tagits sedan idén om Tallinntunneln föddes. Visst skulle det löna sig att utreda tunneln, åtminstone om planeringen av Rail Baltic också går vidare, säger Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i Helsingfors till Finlands Radio.

Just nu planeras en jänsvägsförbindelse mellan Tallin och Mellaneuropa vid namn Rail Baltic. Det hade dock varit mer lönsamt med en tunnel som möjliggör en resa mellan Helsingfors och Tallinn på en halvtimme. Om Rail Baltic byggs kommer det att ta ytterligare två timmar att resa vidare till Warszawa.

Enligt den preliminära uträkningen beräknas bygget kosta mellan 9-19 miljarder euro. Utredningen fastslår att cirka 40-50 procent av kostnaderna bör finansieras med statliga medel och EU-bidrag. Driftkostnaderna samt en del av investeringssumman skulle täckas av de indirekta inkomster som tunneln för med sig.