Uppdatering situationen APM Terminals

2016-11-07

Situationen på järnvägssidan håller fortfarande på att bli bättre och bättre.

Fortfarande problem med att få ut tomenheter och förtullning på exporter spelar  oss ett spratt då och då.

Men på det hela går det framåt.

När det gäller bilsidan så fungerar förmiddagarna oftast tillfredställande.

Eftermiddagar och kvällar har fortfarande en tendens att innebära lång väntetider.

Vi tror att tillgångar på grensletruckar påverkar utfallet och det tillsammans

med de utmaningar man har med NAVIS påverkar väntetiderna.

På båtsidan har man dessutom aviserat att på grund av den kommande övertidsblockaden så kommer

man att utföra ett minskat antal lyft på ankommande/avgående båtar kraftigt.

Detta kommer innebära att enligt uppgift framför allt att exporten kommer att drabbas då det helt enkelt inte kommer att hinnas med.

Nästa utmaning blir övertidsblockaden, det kommer dessutom att innebära  anställningsstopp och stopp att ta in blixtar  som Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg har aviserat.

Den kommer att börja gälla från den 8 november fram till den 31 december.

Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg kände att det inte var tillräckligt utan har också varslat om strejk från den 15 november 2016  kl. 14.00 till  den 18 november kl. 11.00.

Man har i samband med detta skickat ut en förfrågan om sympatiåtgärder från övriga hamnar om att omdirigerat gods skall sättas i blockad.

Den har godkänts av hamnarbetarnas centralorganisation. Den blockaden kommer att gälla från den 15 november kl. 15.00 till den 31 december kl. kl 24.00

Detta kommer att få stora konsekvenser för er och vår verksamhet.

Vi kommer fortlöpande informera Er om vad detta kommer att innebära för oss.

Vi har ju dessutom äntligen fått information om vilka punkter man förhandlar om.

Se bifogat brev från APM.

Hamnarbetarförbundet avd 4 i Göteborg skriver också om nedanstående punkter . Man väljer dock att formulera sig på ett annorlunda sätt.

Titta gärna på hamnarbetarförbundets hemsida.

http://hamn.nu/page/hamn/theapmtdispute/

Vi får hoppas att man kan komma överens om betal tv kanaler, olika typer av avtackningar samt kontroll av kylcontainers ganska snart.

Detta kastar lite av löjets skimmer över den verksamhet vi håller på med.

Vi hoppas att vi en vacker dag kan återgå till det vi gör bäst. Förmedla container på bästa sätt för Er som kunder.

Vi kan, som tidigare meddelats, inte ta på oss några kostnader som kan härröras till denna konflikten.

 

Vi återkommer med fortlöpande information.