Uppdatering av situationen i hamnen.

2016-10-31

Järnvägen börjar långsamt att återhämta sig och vi räknar med att förhoppningsvis kunna köra ikapp inom en vecka.

Biltrafiken har fortsatt stora utmaningar på grund av stor brist av grensletruckar, och väntetiderna är fortfarande långa.

 

Vi möts också idag av nya besked om stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4 i Göteborg.

Från den 8 november blir det övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad.

Detta kommer med all säkerhet påverka vår möjlighet att ge bra service under denna perioden.

Vi hoppas att APM hinner förbereda sig inför detta och att störningarna blir så små som möjligt.

 

Vi återkommer med ytterligare information under nästa vecka.