Uppdatering gällande trafiken till och från UK

2020-12-11

Kära kunder,


Med hänvisning till vårt utskick per den 27/11 gällande utmaningar med kapacitet i vår Englandstrafik vill vi uppdatera er kunder om utvecklingen.

NTEX har under hösten ökat antal trailer med ca: 15-20% och rederier har också succesivt ökat tonnage för att möta en förväntad ökad efterfrågan.

Trots detta har vi fortsatt utmaningar med kapacitetsbrist och vi ser dag för dag en ökad efterfrågan. Vi arbetar dock hårt för att göra allt som står i vår makt för att lösa vår uppgift.

Vi hoppas på er förståelse och samarbete i denna utmanande situation!

Med vänliga Hälsningar
Jan Lundberg
COO