Tyska vägtullar kan få genomgå rättsprövning

2015-06-15


De tyska, omstridda vägtullarna som infördes av Merkels regering tidigare i år kan nu komma att rättsligt prövas av EU-kommissionen då de misstänks vara diskriminerande. Vägtullen godkändes i mars och innebär att utländska förare får betala upp till 130 euro varje år för att använda det tyska vägnätet. Samtidigt får tyska förare, som också ska betala vägtullen, kompensation via reducerad fordonsskatt, något som kritiker menar strider mot EU-rätten. Det skriver Transportindustriförbundet. 

EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker menar att de tyska vägtullarna inte ser ut att vara förenliga med EU-rätten. Där förbjuds diskriminerande åtgärder mot medborgare från andra medlemsstater. EU-kommissionen ska undersöka om den tyska vägtullen är förenlig med EU-rätten och kommer, om så krävs, att gå till EU domstolen.