Trafikstörningar - Expresstrafiken Sverige/England

2015-01-22

Efter lördagens brand i Eurotunneln (under engelska kanalen) har vi för närvarande stora trafikstörningar. Tunneln har kraftigt reducerad kapacitet och används endast till 25% vilket leder till enorma köer med ca 12 timmars väntetid. Även färjetrafiken över engelska kanalen drabbas nu av kraftig överbelastning.

Detta påverkar vår chaufförsbundna expresstrafik mellan Sverige och England. Vi räknar med att detta kommer att påverka oss fram tom 27-28 januari.

För mer information kontakta din ordinarie kontaktperson på NTEX.