Trafik under jul och nyår 2017/2018

2017-10-30

Trafik under jul och nyår 2017/2018

Inför kommande jul- och nyårshelg vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid. Se nedan generell information med utlastningsdagar från NTEX för leverans före jul.  Lastning under mellandagarna kan i mån av tillgång till enheter ske med framkomst efter nyårs-/trettonhelgen. Finns krav på specifika last/lossningsdatum måste detta uttryckligen specificeras i bokningen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt.
Notera att kapacitet av enheter och plats på färjor är begränsad under helgerna. NTEX förbehåller sig rätten att i dessa fall återkomma med ev. merkostnader då våra leverantörer har ändrade ledtider och kapacitet under denna period.
Jultrafik 2017
För närmare information om dina leveranser, kontakta din ordinarie kontaktperson på NTEX.
Med vänlig hälsning


NTEX AB