Trafik under jul och nyår 2015/2016

2015-11-02

Inför kommande jul- och nyårshelg vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid. Se nedan generell information med sista utlastningsdag för leverans före jul gällande vägtransporter. Vad gäller inrikestransporter, sjö- och flygfrakt vänligen kontakta respektive avdelning.

Trafik under jul och nyår 2015/2016 (vägtransporter)