Tågens punktlighet varierade i sommar

2015-08-11

Nu redovisar Trafikverket tågens punktlighetsstatistik för juli månad. Jämfört med juli 2014 förbättrades punktligheten för både persontåg och godståg.

Juli månads punktlighet blev 90 procent för persontåg och 82,6 procent för godstågen. I jämförelse med juni månad var det en försämring med 0,3 procentenheter för persontågen men en förbättring med 7,3 procentenheter för godstågen. Och jämfört med juli 2014 förbättrades statistiken för både persontåg och godståg med 2,7 respektive 5,0 procentenheter.

Punktligheten under månaden har dock varierat kraftigt. Med en relativt låg punktlighet första halvan och en ovanligt hög under andra halvan. Variationen går att förklara med den stora mängden banarbeten som störde tågtrafiken under månadens första halva.

Godstågens punktlighet på 82,6 procent är den bästa sedan augusti 2013. Siffran förklaras delvis genom att det går färre godståg i juli månad. Det i sin tur ger färre tåganhopningar och minskad tågträngsel, därmed även färre förseningar.

Även banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följder har påverkat tågens punktlighet. Bland annat på sträckorna Alingsås – Göteborg, Hudiksvall – Sundsvall och vid Gamla Årstabron vid Stockholm Central.