Sveriges mest hållbara transporter i Malmö

2015-07-03

Malmö har enligt kommunrankningen SHIFT2015 utsetts till den stad i Sverige som är bäst på hållbara transporter.

I Malmö finns en tydlig trafikstrategi vars mål är att minska biltrafiken och staden har också goda förutsättningar för cykel- och kollektivtrafik. Dessutom har de, som en av få aktörer, tagit fram ett särskilt program för hur godstrafik ska hanteras. 

Trivector, som genomfört rankningen, berömmer Malmös cykelsatsningar i stil med cykelparkeringar vid tågstationer och ett löpande arbete med att förbättra förutsättningarna för cyklister. Även Umeå får gott betyg efter att de bland annat infört snabbladdande, elektriska bussar i kollektivtrafiken. 

Verktyget SHIFT2015 mäter hållbara transporter i städer. Rankningen bygger på svar kommunerna gett på enkäter, Boverkets miljömålsenkät, data om trafikolyckor, och siffror från Energieffektiviseringsstödet. Man har detta år även granskat städernas förmåga att hantera godstransporter.