Uppdatering APM Terminals

2016-11-16

Vi har idag fått nedan information från APM Terminals gällande strejken som träder i kraft idag. Har ni några frågor eller funderingar vänligen vänd er till er vanliga kontaktperson. NTEX gör allt som står i vår makt att styra om, bevaka och hitta alternativa lösningar och hoppas på en snar lösning i konflikten.

 

Dialogen med Hamnarbetarförbundet har fortsatt sedan förra veckan, och även pågått idag, men tyvärr inte lett fram till någon lösning. Hamnarbetarförbundets varsel om punktstrejker träder därför i kraft från idag 15 november klockan 14.00 och pågår till och med 18 november klockan 11.00.

Punktstrejkerna leder till kraftigt reducerad servicekapacitet. Följande öppettider kommer att gälla på terminalen:

Mottagningspar och Tompark
Nedan är öppettiderna i CK 3, CK 4 samt CK 5 under punktstrejkerna. Detta gör det möjligt att samtliga lastbilar får service och hinner köra ut från mottagningsparken i tid innan strejkerna träder i kraft.

• Tisdag den 15 nov: 05.30-13.15, 18.00-20.45
• Onsdag den 16 nov: 9.00-13.15, 18.00-20.45
• Torsdag den 17 nov: 05.30-8.15, 11.00-14.15, 18.00-20.45
• Fredag den 18 nov: 05.30-8.15, 11.00-20.45

Vi uppmanar er kunder att på bästa sätt styra era flöden för att vi ska kunna behålla en effektiv fyllnadsgrad i terminalen, dvs. att ni kör in exportcontainrar endast ett par dagar innan beräknad avgång. Observera att överenskomna closing-tider kvarstår.

Vi vill åter påminna att sedan den 10 november öppnar Marshalling area kl 05.30. Det innebär att samtliga lastbilar inklusive SIMA-bilar ska stanna vid Marshalling area för att få en nummerlapp. Den lastbil som kör till CK4 utan nummerlapp får tyvärr vända tillbaka till Marshalling area.

Järnväg
Enligt reducerad spår plan överenskommet med respektive tågoperatör.

Vi vill även uppmärksamma er på de bandarbeten Trafikverket aviserat, och som pågår där Hamnbanan kommer vara avstängd i Helgen vid Kville för inkoppling av spår som varit avstängda. Avstängningen är mellan 00:00 lördagen 19 november (natten mellan fredag och lördag) t o m 24.00 på söndagen 20 november.

Fartyg
Enligt reducerat anlöps schema överenskommet med respektive linjeoperatör.

Vi hoppas på förståelse för komplexiteten i de frågor konfliktåtgärderna berör och beklagar de konsekvenser som punktstrejkerna medför för er som kunder.

Med vänlig hälsning,
APM Terminals Gothenburg

 

Punktstrejker under vecka 46
Tider för punktstrejkerna 15-18 november 2016
Tisdagen 15 november 14.00-18.00, 22.00-onsdag 03.00
Onsdag 16 november 06.00-09.00, 14.00-18.00, 22.00-torsdag 03.00
Torsdag 17 november 09.00-11.00, 15.00-18.00
Fredag 18 november 09.00-11.00