Stoppa fusket och satsa på utbyggnaden av järnväg för snabbtåg

2015-01-13

När infrastrukturminister Anna Johansson invigningstalade på Transportforum förra veckan talade hon bland annat om att stävja fusk och ojusta arbetsförhållanden i transportsektorn samt vikten av utbyggnad av järnvägar med högre hastighet.

För att sätta stopp för fusk och ojusta arbetsförhållanden inom transportbranschen vill Johansson se såväl privatpersoner som transportköpare på företag ta ett större ansvar vid köp av transporttjänster.
– Vi vet att det förekommer fusk med till exempel kör- och vilotider och med diesel när det gäller vägtransporter, inom flyget dribblar man med löner, arbetstider och arbetsförhållanden, säger Johansson till Transport och Logistik Idag/Transportnet.

Hon påpekar samtidigt att det i första hand är myndigheterna som ansvarar för att förbättra regelefterlevnaden.
– Vägtransporterna måste bli bättre när det gäller miljö, säkerhet, arbetsvillkor och sund konkurrens. Därför har vi tagit kontakt med Danmark där man kommit längre än Sverige när det gäller att kontrollera att man följer reglerna.

Infrastrukturministern menar också att utbyggnad av järnvägar med högre hastigheter för närvarande är Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt.
– 
Snabbtågen kommer att frigöra utrymme på stambanorna vilket gör det möjligt att utveckla den regionala tågtrafiken.

Det finns enligt Anna Johansson en rad förslag för hur snabbjärnvägar mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö ska finansieras. Vägslitageskatt för tunga fordon och flygskatt på sträckor där det i framtiden finns möjlighet att åka snabbtåg är några av förslagen.
– Det är bara några exempel på hur man kan utforma finansieringen för att styra mot ett hållbart resande, säger hon.