Speciella regler för transport av farligt gods i Katalonien

2015-06-29


Alla transportörer som transporterar farligt gods i Katalonien måste sedan den 1 juni registrera sina färdrutter. Om föraren sedan avviker från den förutbestämda rutten kan det leda till att böter utdelas.

Avsändar- och mottagarort ska registreras i ruttsystemet RIMP i de fall transporten innehåller farligt gods. I samband med detta erhålls en rutt som är obligatorisk att följa. Den tilldelade rutten har en månads giltighetstid, och om rutten inte följs kan föraren få böter.

Reglerna gäller både inhemska och internationella transporter med start/ingångspunkter eller slut/utgångspunkter i Katalonien. Bestämmelserna meddelades vid ett möte med WP.15, FN:s arbetsgrupp rörande bestämmelser för transport av farligt gods på väg.