Semestertrafik 2016

2016-05-13

Sommaren närmar sig och det börjar bli dags att planera inför kommande semesterperiod. Denna sträcker sig från vecka 25 och fram till och med vecka 35.

Vi vill be våra kunder att ha en god framförhållning gällande transportbokningar under dessa veckor.

Antalet färjeplatser för godstrafik minskar under semesterperioden då rederierna prioriterar den ökande turisttrafiken. Detta innebär risk för minskad kapacitet och förlängda ledtider. Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik på hårt belastade vägar under sommaren vilket kan påverka ledtiden på vissa sträckor.

Vår gör vårt yttersta för att tillgodose våra kunders transportbehov och för att förebygga eventuella störningar i trafiken.

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB