Skärpta gränskontroller

2015-11-12

Med anledning av nuvarande flyktingsituation kommer tillfälligt skärpta gränskontroller att införas vid svenska gränspassager. I dagsläget är det svårt att säga i vilken omfattning det kommer att drabba våra trafiker, men förseningar är att vänta. Vi ber att få återkomma med mer information gällande våra olika marknader då vi har en tydligare bild.                                                            

För mer information om dina skeppningar vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på NTEX.