Regeringsbeslut om permanenta alkobommar i hamn

2015-04-13

I torsdags tog Regeringen ett formellt beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att se över införandet av automatiska nykterhetskontroller – även kallade alkobommar. Trafikverket kommer inom kort att inleda arbetet för att se i vilka utvalda hamnar som alkobommarna kan bli permanenta.

Vi har tidigare skrivit om de framgångsrika alkobomförsöken som pågått i Stockholm och Göteborg sedan september månad förra året. Sedan införandet har antal stoppade fordon sjunkit och regeringen ser nu över möjligheten till en mer permanent lösning för alkobommar i strategiskt utvalda hamnar. Trafikverkets uppdrag blir nu att utifrån parametrar som nytta, effekt och trafikvolym utse vilka hamnar som kan vara aktuella.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet, säger infrastrukturminister Anna Johansson till Transportnet.se. För att fortsätta vara det också framöver behöver vi med nollvisionen som målbild titta på nya smarta lösningar. En sådan lösning är alkobommar i våra stora färjehamnar, de har visat sig vara väldigt effektiva.