Ökning av bilexporter via Göteborgs Hamn

2015-03-18

Volvo Cars har sedan länge haft Göteborgs Hamn som huvudsaklig exporthamn. Fortsättningsvis kommer även exporterna till Finland, Ryssland och Kina att gå via Göteborgs Hamn, dessa har tidigare gått via Wallhamn på Tjörn.

Volvobilarna exporteras via bilterminalen och volymökningen blir cirka 30 000 bilar per år. Under 2014 importerades och exporterades 166 000 bilar via Göteborgs Hamn, vilket motsvarar en ökning med två procent jämfört med året innan.