Nya farledsavgifter från 20170101

2017-01-10

Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2016:2) om farledsavgift;
beslutade den 5 december 2016.
Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1997:1121) om farledsavgift att 11, 12, 13 och 16 §§ Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2016:2) om farledsavgift ska ha följande lydelse.

Läs vidare i dokumentet nedan:
Nya farledsavgifter från 20170101