Nya direktiv för minimilöner i Norge

2015-06-30

Från och med den 1 juli inför Norska regeringen nya direktiv gällande minimilöner och dagstraktamenten för chaufförer som utför godstransporter på väg. Minilönerna gäller vid internationella transporter till/från Norge (där det sker en lastning och/eller lossning i Norge) samt vid cabotagetransporter men enbart om transporten beställts och betalats i Norge. I nuläget är det osäkert hur de nya direktiven kan komma att påverka transportnäringen.

För mer information se Transportindustriförbundets samt Norska arbeidstilsynets respektive hemsidor.