Mindre miljöpåverkan än befarat för Hallandsås

2015-05-26

Kontroller gjorda av Trafikverket visar att tunnelbygget genom Hallandsås endast kommer att ha en liten miljöpåverkan långsiktigt.

Trafikverket genomför sedan 1999 årligen ett ekologiskt kontrollprogram för att undersöka vilken kort- och långsiktig påverkan projekt Hallandsås har på naturmiljön. Resultaten för 2014 presenterades nyligen, och StenInge Arnesson, miljöchef Projekt Hallandsås, berättar att mätningarna visat att tunnelprojektets ekologiska påverkan i likhet med tidigare mätningar har varit begränsad under året. 

Sedan de två tunnelrören borrades färdigt 2013 har grundvattennivåerna återhämtat sig. Efter att tunnelarbetet avslutats kan arbetet med att göra en samlad bedömning av vilken påverkan tunnelbygget haft, och kan tänkas ha, på naturmiljön påbörjas. 

Inom små geografiska områden fick grundvattensänkningen kortsiktiga effekter på växtligheten och vattenförhållandena. Ur ett längre tidsperspektiv och i större geografiska områden är påverkan från tunnelprojektet dock mycket liten eller obetydlig påverkan. 
− Grundvattennivåerna och naturmiljön har återhämtat sig snabbt och är idag nästintill fullt återhämtade, säger StenInge Arnesson.

Enligt StenInge Arnesson har återställningstiderna i flera områden endast uppgått till ungefär sex månader. Den oro för flera decennier långa återhämtningstider som funnits har alltså varit överdrivna, menar StenInge.
− Påverkan från tunnelbygget på naturmiljöerna ska inte förringas. Men en kvarstående påverkan på naturmiljöerna är idag svår att identifiera även för en expert, säger StenInge Arnesson.