Stena Germanica världens första metanolfärja

2015-03-30

Världens första metanoldrivna fartyg, det har Stena Germanica blivit efter att ha genomgått två månaders metanolkonvertering. Jämfört med tidigare använda bränslen kommer det nya att minska utsläppen av partiklar och svavel med 99 procent.

Den 26 mars blev Stena Line det första rederiet att använda miljövänlig metanol som huvudbränsle, i och med att Stena Germanica sattes i trafik igen. Konverteringen av fartyget genomfördes i polska Gdansk, i samarbete med motortillverkaren Wärtsilä, hamnarna i Göteborg och Kiel samt Methanex Corporation som är metanoltillverkare och leverantör. Projektets kostnad uppgår till cirka 22 miljoner euro och en del av finansieringen kommer från EU-initiativet ”Motorways of the Seas”.

Fartygets motorer och bränslesystem har under konverteringen anpassats till tekniken ”dual fuel”, vilket innebär att metanol används som primärt bränsle men att det också finns möjlighet att använda Marine Gas Oil (MGO) som reserv.

Stena Line driver sedan 2005 ett energibesparingsprogram för att minska sin påverkan på miljön. I snitt har fartygens energiförbrukning kunnats minska med 2,5 procent per år.