Medlingen avbruten

2016-12-06

Medlingen avbruten

 

Under fredagen 2/12 avbröts medlingarna gällande konflikten på APM Terminals Gothenburg.

Under måndagen 5/12 har företaget mottagit ett varsel om återupptagen blockad gällande användning av timanställda (Blixt), övertid och nyanställning.

Att varslet om konfliktåtgärder framförs utan normal varseltid är något vi beklagar, och därför håller vi just nu på att se över veckans planering tillsammans med våra fartygskunder. Vi kan inte utesluta att våra hanteringstider blir längre under veckan.

Vi kommer hålla alla kunder löpande informerade om läget så snart eventuella justeringar i vår veckoplanering bekräftats av våra fartygskunder.

Med vänliga hälsningar
APM Terminals Gothenburg

 

Mediation suspended

 

During Friday 2/12 the meditation in the conflict at APM Terminals was suspended.

During Monday 5/12 the company has received a notice for resumed industrial actions related to user of pool workers (Blixt), overtime and new hire.

That the notice has been placed without normal notice period (of 7 working days) is something APM Terminal regrets and we are therefore reviewing this week’s planning together with our marine customers. Longer handling times during the week may occur.

We will keep all customers continuously informed of the development and as soon as new adjustments in our berth planning occurs, we shall inform involved parties.

Best regards
APM Terminals Gothenburg