Lockout över i Amerikanska hamnar

2015-02-25

Den lockout som trädde i kraft i hamnarna på amerikanska västkusten den 12 februari ser nu ut att vara över. The Pacific Maritime Association (PMA), som representerar ledningen, och fackförbunden presenterade den 20 februari gemensamt en preliminär överenskommelse om ett nytt femårskontrakt.

Överenskommelsen måste bekräftas av medlemmarna i ILWU, men har möjliggjort för terminalerna att påbörja arbetet med att beta av de försenade leveranser som uppstått under lockouten och de nio månader långa förhandlingarna.

Det beräknas ta 8-12 veckor innan branschen återhämtat sig från förseningarna.