Trafik under sommarperioden 2019

2019-06-19

Inför sommaren (sommarvädret har ju varit här ett tag) vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid.

Antalet färjeplatser för godstrafik minskar under semesterperioden då rederierna prioriterar den ökande turisttrafiken. Detta innebär risk för minskad kapacitet och förlängda ledtider. Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik på hårt belastade vägar under sommaren vilket kan påverka ledtiden på vissa sträckor.

sommartrafik-2019.docx

Underhållingsarbetet som sker på Älsborgsbron bidrar till förseningar men vi gör vårt yttersta för att tillgodose våra kunders transportbehov och för att förebygga eventuella störningar i trafiken.

https://trafiken.nu/goteborg/arkiv/2019/juni/nu-startar-alvsborgsbron-arbetet/?utm_source=Trafiken.nu+G%C3%B6teborg+prenumerationsformul%C3%A4r&utm_campaign=fa9d346599-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_14_08_44&utm_medium=email&utm_term=0_ddf701a2ce-fa9d346599-191814369

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB