Kundmeddelande Englandstrafiken.

2019-03-25

På grund av viss backlog från strejken och ökade exportvolymer inför Brexit så kan ledtiderna på gods till England bli något längre.

Vi jobbar naturligtvis hårt för att minimera detta!