Kundmeddelande - gällande sommarturlistor

2017-06-02

Fr.o.m vecka 26 t.o.m vecka 32 minskar rederierna sin kapacitet och kör på en sommarturlista med färre avgångar. Detta innebär i vissa fall längre ledtider.

Trafiken till och från Finland drabbas hårdast av detta då volymen av privatresenärer också ökar kraftigt under sommarmånaderna.

 

För mer detaljerad information vänligen kontakta er ordinarie kontaktperson!

 

Trevlig sommar önskar vi på NTEX!