Kör- och vilotider utvärderas av Transportstyrelsen

2015-03-31

Svenska Transportstyrelsen är mer fyrkantig än andra Europeiska länder när det kommer till kontroll av kör- och vilotider inom yrkestrafiken. Det visar en utvärdering myndigheten gjort av sig själv.

Inom yrkestrafiken finns kör- och vilotidsregler bland annat för att skapa rättvisa konkurrensförhållanden inom branschen. Transportstyrelsen har utvärderat sitt eget arbetssätt samt gjort en internationell jämförelse av nio länder i Europa. Jämförelsen har gjorts eftersom att branschen är en del av en internationell marknad och det är viktigt att tillämpningen överensstämmer.

Det visade sig svårt att hitta ett normalläge i Europa, men undersökningen visade att regelverket tillämpades på samma sätt av en majoritet av länderna i vissa detaljfrågor. I somliga fall skiljde sig Sveriges tillämpning från den i flera andra länder. I de fallen har Transportstyrelsen utvärderat om tillämpningen i Sverige är rimlig.

Transportstyrelsen har jämfört sig med Danmark, Finland, Lettland, Nederländerna, Norge, Rumänien, Spanien, Storbritanninen och Tyskland. Somliga av frågorna som pekats ut i rapporten kommer Transportstyrelsen nu att arbeta vidare med.