Kapacitetstillägg Europa

2021-10-19

Till följd av den chaufförs- och dragbilsbrist som råder i Europa och de extraordinära kostnadsökningar som det medfört kommer ett Kapacitetstillägg införas per 2021-11-01 på de europeiska marknaderna. Befintligt Kapacitetstillägg på Storbritannien & Irland, som tidigare kommunicerats, kommer ligga kvar på befintlig nivå.

Aktuellt Kapacitetstillägg per marknad och relation se nedan länk.

http://app.bwz.se/ntex