Kapacitetsbrist Storbritannien och Irland

2021-06-30

 

Information till våra kunder 

Det har varit ett mycket speciellt år med härjande pandemi och Brexit som har lett till stora förändringar i hela världen men kanske speciellt i Storbritannien. Vi har nu under en längre tid sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet i Storbritannien men även i andra länder.
Det härrör främst från bristen på chaufförer. De brittiska myndigheterna har i dagarna uppskattat att det saknas ca: 100.000 chaufförer och att den bristen kommer framförallt ifrån att de utländska chaufförerna valt att inte stanna i Storbritannien pga. Brexit och Covidpandemin.

Ovanstående har lett till att efterfrågan har blivit mycket större än utbudet med kraftiga prishöjningar som följd. Det medför att vi, för att kunna säkerhetsställa kapacitet, kommer att införa ett kapacitetstillägg på alla sändningar i vår UK- trafik per den 15/7 enligt nedan. Kapacitetstillägget kommer uppgå enligt följande:
9,10 SEK per 100kg med ett minimum på 50 SEK.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX