Trafik under jul och nyår 2021/2022

2021-10-29

Inför kommande jul- och nyårshelg vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid. Se nedan generell information med utlastningsdagar från NTEX för leverans före jul. Lastning under mellandagarna kan i mån av tillgång till enheter ske med framkomst efter nyårs-/trettonhelgen. Finns krav på specifika last/lossningsdatum måste detta uttryckligen specificeras i bokningen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt. 

Notera att kapacitet av enheter och plats på färjor är begränsad under helgerna. NTEX förbehåller sig rätten att i dessa fall återkomma med ev. merkostnader då våra leverantörer har ändrade ledtider och kapacitet under denna period.

Se nedan länk för mer ingående information.

Sista utlastningdag och ordinarie efter nyår.