Helgkörförbud i Europa under sommaren

2016-06-16

Under sommarveckorna inför vissa länder inom Europa körrestriktioner för tung trafik. Detta kan ha påverkan på ledtiderna på vissa sträckor. Se nedan information gällande körrestriktioner i respektive land:

Frankrike            23 juli - 20 augusti                      Lördagar            kl 07-19

                              24 juli - 21 augusti                       Söndagar            kl 00-22

Polen                   24 juni - 26 augusti                      Fredagar             kl 18-22

                              25 juni - 27 augusti                      Lördagar            kl 08-14

                              26 juni - 28 augusti                     Söndagar            kl 08-22

Slovakien            2 juli - 27 augusti                         Lördagar            kl 07-19

                              3 juli - 28 augusti                         Söndagar           kl 00-22

                              29 augusti                                      Nat. Helgdag    kl 00-22

Tjeckien              1 juli - 26 augusti                          Fredagar            kl 17-21          

                             2 juli - 27 augusti                          Lördagar            kl 07-13

                             3 juli  -28 augusti                          Söndagar           kl 13-22

Tyskland            1 juli - 31 augusti                           Lördagar            kl 07-22

Ungern               4 juni - 31 augusti                         Lördag                kl 22-24

                             5 juni - 31 augusti                         Söndag               kl 00-22

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB