Green Pass Italien

2021-10-14

Från och med den 15 oktober är det lagkrav (Law Decree no. 127/021, s.k. Green Pass) i Italien att samtliga personer som befinner sig på arbetsplatsen ska kunna uppvisa ett vaccinationsbevis alternativt nytaget PCR alt. antigentest. Detta krav innefattar förutom arbetstagare på den aktuella arbetsplatsen även personer som temporärt befinner sig där. Lagen kommer initialt att gälla under perioden 2021-10-15 till 2021-12-31. De införda kraven kommer med största sannolikhet resultera i något längre ledtider.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson.

Med Vänliga Hälsningar
NTEX