Fortsatta störningar APM Terminals

2016-10-25

Situationen är fortfarande kaotisk på APM Terminals efter att de bytt system från CATOS till NAVIS.

  • Tåg lastas inte upp med de volymer som planerat, vilket innebär att vi inte kan garantera några leveransdagar i nuläget.
  • Väntetiden i hamnen för biltrafiken var igår ca 4 timmar +/-.

  

Allt detta påverkar naturligtvis vår övriga arbetsbelastning och vi ber om förståelse för det.