Förare med synfältsbortfall testas

2015-08-03

Under sommaren har VTI genomfört tester i körsimulator för personer med synfältsbortfall. Syftet var att se om körförmågan räcker trots synens brister. Dock ger testerna inte underlag nog för att en ny bedömningsmetod ska kunna utformas.

Ungefär 40 000 personer per år får av olika skäl sin körkort indraget. Medicinska skäl är orsaken i cirka 9 000 av fallen. Synfältsbortfall är en av anledningarna, men den drabbade gruppen har hopp om att kunna köra igen. VTI har låtit hundratals försökspersoner genomföra tester i VTI:s körsimulator i Linköping. Ytterligare cirka 500 personer köar för att delta i testverksamheten.

Björn Peters, forskningsledare på VTI, säger att de på gruppnivå sett att reaktionstiden är 23 procent längre hos personer med synfältsbortfall än hos de utan bortfall. Transportstyrelsen arbetar nu för att ta fram en metod för att tillförlitligt och säkert kunna bedöma körförmågan.

– Om synfältsbortfallet inte är så stort kan personerna kompensera bortfallet och det är det vi försöker se, testa körförmågan hos dessa personer. Vi ska försöka utforma en metod för bedömningar men vi måste kunna gå ner på individnivå och där är vi inte än, säger Jan Andersson, forskningschef på VTI.