Flest dödsolyckor inom lastbilsföraryrket

2015-03-03

 

 

– infrastrukturministern kräver tuffare beställningskrav


Lastbilsföraryrket var 2014 den yrkeskategori som drabbades av flest dödsolyckor. Infrastrukturminister Anna Johansson (s) kräver nu tuffare beställningskrav av speditörer, varuägare och andra typer av transportköpare. 

Mer än var femte person som dog i en arbetsplatsolycka förra året var en lastbilsförare. Det är därmed den yrkeskategori som drabbas av flest dödsolyckor, rapporterar TT. 

Enligt Svenska Transportarbetarförbundet är det den hårda konkurrensen med allt tuffare villkor som orsakar den negativa trenden. Förbundet vill nu se en ny lagstiftning för att stoppa utvecklingen.

Idag har beställarna inget ansvar för chaufförernas arbetsmiljö. Anna Johansson menar att köparnas ständiga jakt efter så låga priser som möjligt driver på utvecklingen. 
- Vi vill se över vad som är juridiskt möjligt för att skärpa beställaransvaret, säger Johansson. 
Ministern lovar ingen lagstiftning men menar att de ska se över hur de på bästa sätt kan skärpa beställaransvaret inom transportområdet.